SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (29.05.2017)
27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı yasa ile, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş olan; işçi, esnaf ve memurlara ilişkin sigorta primleri...
TÜRMOB’tan, Yeni Vergi ve Sigorta Yapılandırma Şartları Hakkında Önemli Yazı (29.05.2017)
7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu Uygulama ve Koşulları Hakkında Türmob Yazısı...
Vergi Daireleri 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba Günü Saat 23:59' a Kadar Açık Olacaktır (29.05.2017)
Bilindiği gibi, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan...
E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet "Onay Bekleyen Beyanname" İptal İşleminin Meslek Mensupları Tarafından Yapılması Hk (29.05.2017)
Başkanlığımız tarafından meslek mensubu ve mükelleflerin zaman kaybını azaltmak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla, bir önceki muhasebeci ile yapılan sözleşmeye istinaden e-beyanname sistemine...
KKDF Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (29.05.2017)
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimine" ilişkin bildirimdeki Ekler kulakçığında yer alan "İhracatın Gerçekleşmemesi Veya Eksik Gerçekleşmesi Durumunda Kullanılan Cetvel" kısmında...
Yeniden Yapılandırmada Detaylar (29.05.2017)
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "(Yeniden yapılandırma) Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı."...
İşte Yeni Yapılandırmanın Detayları (29.05.2017)
Maliye Bakanı Naci Ağbal, milyonları ilgilendiren yeni yapılandırma ile ilgili detaylar verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, milyonları ilgilendiren yeni yapılandırma ile ilgili detaylar verdi...
Soru Cevaplarla 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu (29.05.2017)
Değerli okurlar, 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede...
BEYANNAMELER: KDV - MUHTASAR - GEÇİCİ VERGİ REHBERİ KİTABI (29.05.2017)
Birçok anlatımın sonunda SONUÇ ÖZET bölümü ile Türkiye'de bir ilk! Sınırlı sayıda özel baskı!
7020 Sayılı Af Kanunu Son Vergi Af Kanunu Mu? (29.05.2017)
Yazı başlığının tuhaflığına açıklık getirerek sözlerime başlamak isterim. 18 Mayıs 2017 tarihinde Meclis Genel Kurulu’da kabul edilen 7020 sayılı Torba Kanun 26 Mayıs 2017 tarihinde...
Hurda Araçlarınızdan Kurtulabilirsiniz (29.05.2017)
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18/05/2017 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş olup...
Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği Aylık 4.941,00 Tl. Ücret Alanlarada Uygulanacaktır (29.05.2017)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulunun daha önceki...
Elektronik Ortamda Tebliğ Edilen Yeni Ödeme Emirlerine Karşı Yasal Müracaat Yolları ve 5+7= Dava Açma Süresi (29.05.2017)
Bilindiği gibi, vergi daireleri tarafından e-tebligat yöntemine göre tebliğ edilen yeni tip ödeme emirlerinde itiraz etme süresi veya dava ama süresi normal koşullarda 7 gündür. Ancak, e-tebligat...
Ödeme İmkânı Olup Da Taksitlendirmesini Ödemeyene E-Haciz Uygulanacak (29.05.2017)
Değerli okurlar bilindiği üzere Maliye Bakanı Nabi Ağbal Kayıt dışı ekonominin önüne geçmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. Gerek medya da gerek sosyal medyada 31/05/2017 günü sonuna kadar...
Roaming İstisnası Ne Demek (29.05.2017)
Soru: KDV’de Roaming İstisnası Ne Demek Cevap: 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurtdışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen...
Bağkurlular Başka Bir İşyerinde Çalışarak SSK'ya Prim Ödeyebiliyor (29.05.2017)
Soru: 10 Ekim 1975 doğumluyum. 1 Ekim 1993 yılında sigorta girişim var. 4 Ekim 2000’de Bağkurlu oldum. 1998 yılında 15 ay askerliğim var. Halen Bağkurlu’yum. Normal şartlarda SSK’dan ne zaman...
Hastane Raporu İle Engelliler Emekli Olamaz!! (29.05.2017)
Engellilerin hangi statüden (SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı) emekli olacakları son 2520 gün ödenen primlere göre belirlenir. Son 2520 günde üç statüden prim ödenmiş ise en çok prim ödenen statüye...
Çalışanın Gündüz Kabusu Mobbing (29.05.2017)
Çalışma hayatında gün geçtikçe daha fazla konuşulmaya başlanan konulardan bir de mobbing. Yani, işyerinde çalışanlara yönelik psikolojik şiddet, taciz, yıldırma ve kuşatma. Mobbing, başlangıcı...
7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor? (29.05.2017)
27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı son yapılandırma Kanunu, bu tür kanunlar içinde bir önceki yapılandırma kanunu ile en yakın tarihte çıkarılmış bir yasa...
TÜRMOB Sirküler (7020 Sayılı Kanun Hakkında) (27.05.2017)
Kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve 27 Mayıs 2017 itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi...