TÜRMOB Sirküler: Muhtasar ve Prim Beyannamesi Uygulaması (20.02.2017)
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) nde muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin...
Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Seri No: 287 İlave İstihdam (20.02.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü...
Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesi Birleştirildi. Uygulama 01/01/2018 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır. (20.02.2017)
Genel tebligi hükümlerine göre; Vergi kanunlarina göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylik Prim ve Hizmet Belgesi"nin...
Kur Farkları Nedeniyle İmalatçıların KDV İadeleri Ne Kadar Azaldı? (20.02.2017)
15.02.2017 Gün ve 29980 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6.Maddesi uyarınca 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ...
BORDRO UYGULAMA REHBERİ 2017 KİTABI ÇIKTI (20.02.2017)
Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA tarafından hazırlanın 2017 Ocak ayı özel baskı çıktı.
Dış Ticarette Değişen KDV Uygulamaları (20.02.2017)
Dış ticaret işlemleri ile ilgili olarak; katma değer vergisi (KDV) ‘nde 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. a) Roaming Hizmet...
Dönem Sonu İşlemleri Kavram Haritası (20.02.2017)
Dönem sonu işlemleri; belli bir tarih itibariyle işletmenin mali tablolarını hazırlamaya ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin gerçekliğini ve doğruluğunu tespit etmeye yönelik işlemler...
Son Düzenlemelerle Daire Alanlar Hangi Oranda KDV Ödeyecektir? (20.02.2017)
24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehirlerde yapılan konutların tesliminde KDV oranı değiştirilmişti. 08.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153...
İndirimli Orana Tabi KDV İade Uygulamasında Genel Giderlere Pay Verme Hesaplaması (20.02.2017)
Bilindiği üzere; Yüklenilen KDV, iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yapılan...
Ocak SGK Prim Borçlarını Öderken Dikkat (20.02.2017)
Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 72. madde uyarınca, özel sektör işverenlerimizin 2016/Aralık, 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin sigorta prim borçlarının...
Bakan Müezzinoğlu'ndan Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren Önemli Açıklamalar (20.02.2017)
Emeklilere promosyonla ilgili koşulları değerlendiren Bakan, 'Bankalar belli güvenceler istiyor. Protokolsüz para vermeleri de beklenemez' ifadelerini kullandı. Bakan Müezzinoğlu katıldığı canlı...
Otoyol ve Köprülerden Kaçak Geçenlere Ceza Kesen İşletici Firmanın Vergisel Yükümlülükleri (20.02.2017)
Soru: Otoyol ve köprülerden kaçak geçenlere ceza kesen işletici firmanın vergisel yükümlülükleri nelerdir ? Cevap:Kurumlar Vergisi Yönünden Otoyol geçiş hizmeti, geçişin...
Tam ve Sınırlı İnceleme Ayrımı Kaldı Mı? (20.02.2017)
6009 sayılı Kanun’la 2010 yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na (VUK) “vergi incelemesi” nde usul ve esaslar koyan hükümler eklenmiştir. Bu hükümler ile vergi incelemesinin kapsamı ve süreleri...
Sonradan Yıllara Sari Esaslarına Geçen İşlerde Vergileme (20.02.2017)
Gelir ve kurumlar vergisi kanunları uyarınca elde edilen kazançların nasıl vergileneceği belirlenmiştir. Genel vergileme esaslarının dışına çıkan bir uygulama olarak “Birden fazla takvim yılına...
Emeklilere Promosyon Ödemeleri Mart'ta Başlayacak (20.02.2017)
Soru: Şu verilecek zamlar hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. Yani bu 300 lira, 375 lira ya da, 475 lira verilecek promosyonlar hakkında bilgi verir misiniz? Ne gerekiyor? Ne gerekmiyor?...
'Büyükanne Maaşı' İçin Son Başvuru Günü (20.02.2017)
Çalışan anneler 425 liralık 'büyükanne maaşı'na koştu. Başvuru sayısı 65 bini geçince süreç dondurulmuştu. Ancak yoğun ilgi sebebiyle yeniden ek süre verildi. Ve bu süre de bu gece saat 23:59’da...
Sicili Temiz Sürücülerin Primi 400 TL'ye İnecek (20.02.2017)
Araç yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı tabanı genişleyecek. Sabıkalı sürücünün primi 5 bin liraya çıkacağı için araç kullanması zorlaşacak. Hasar maliyeti de düşünce temiz sürücünün...
Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor? (20.02.2017)
Son günlerde Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla iki ayrı Torba Kanun tasarısı TBMM’ye sevk edildi. Bunlardan ilkine geçen yazımızda değinmiştik. Bugün de diğerine değineceğiz...
Borçlanma Kanunu Çıkmadı (18.02.2017)
Soru: Eşim 19 Nisan 2000’de Bağkurlu oldu. 14 Eylül 2006’da bıraktı. Tekrar 9 Haziran 2010’da isteğe bağlı başlattık. Şu an toplam 13 yıl 1 ay (4775 gün) ödenmiş primi var. 1) Ne zaman emekli...
Günsüz İşe Girişler Dava Açmak Zorunda Mı? (18.02.2017)
Değerli okurlar, bugün sizlerden gelen ve epey biriken soruların bir bölümüne cevaplar vereceğim. GÜNSÜZ İŞE GİRİŞLER DERVİŞ AKSÖZ 1986 yılında bir işyerinde çalıştım. İşyeri sigorta...