Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) ve Bildirim Yükümlülükleri Uygulaması (17.01.2018)
İnternet üzerinden satış yapan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin, taraf oldukları e-ticaret işlemlerine(B2B, B2C, B2G) ilişkin...
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI ÇIKTI (17.01.2018)
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. 2018 OCAK Ayı Özel Baskı!
İŞKUR Kursiyerlerinin İş Güvencesi (17.01.2018)
İş başı eğitim programları İŞKUR’un aktif istihdam politikası enstrümanlarından biri olarak çalışma hayatında yerini aldı. İŞKUR programa katılan işsizlere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazanma...
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ek KDV Tahakkukları Hukuka Uygun Mu? (17.01.2018)
2016 yılında 6736 Sayılı Kanun kapsamında KDV artırımından yararlanan bazı mükelleflere, vergi dairelerince 2017 yılı ortalarında re’sen ek KDV tahakkukları düzenlenmiştir. Makalemizin konusunu...
Sigortalılar Hangi Süreleri Borçlanabilir? (17.01.2018)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS Kanunu) ve Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği’nde (SSİY) sigortalıların borçlanabileceği sürelerin neler olduğu...
Yıllık Harçların 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmesi (17.01.2018)
2018 yılı içerisinde ödenecek harçlar hakkında R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Harçlar Yasasına göre yıllık olarak ödenecek imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları,imalat ruhsatları...
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (17.01.2018)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Hammaddenin İade Edilmesinin (Alım İade) Muhasebe Kaydı? (17.01.2018)
Cevap: Uygulama: XYZ A.Ş. üretimde kullanmak amacıyla 10.000 TL lik hammadde almıştır...
Asgari Ücretlinin Maaşı Bu Yıl Da Düşecek (17.01.2018)
Değerli okurlar, bugün asgari ücretle çalışanların bu yıl alacakları net maaşları düşecek mi, hangi ay düşecek ve ne kadar düşecek sorularına cevaplar arayıp sizlerden gelen sosyal güvenliğe dair...
Alt Yüklenici İşçilerin Kadroya Alınmasının Etkileri (17.01.2018)
Son KHK ile düzenlenen altyüklenici işçilerin kadroya alınması konusunun sektörel gelişim, milli kazanımlarımız, işlevsellik, sosyal ve siyasi açıdan değerlendirilmesinde yarar olduğu...
Fatih Projesi’ne KDV Kolaylığı (17.01.2018)
FATİH Projesi, “yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere...
Anneniz Talep Ederse Ödediği Primleri Aide Olarak Alabilir (17.01.2018)
Soru: 1958 doğumlu annem, 1985 yılında bakkal dükkânı açıp 5 yıl çalıştırdı. Bağkur’a 1853 gün prim ödedi. 1990 yılında Bağkur’dan ayrıldı. Hiç prim borcu da yok. Malulen emekli olmak için...
SGK Uygulamalarında Yeni Değişiklikler (17.01.2018)
* Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni uygulamada, yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Ancak bazen işverenler...
Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (2) (17.01.2018)
Şüpheli alacaklar Ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili alacaklardan, dava veya icra aşamasında olanlar için karşılık ayrılabiliyor, ayrılan karşılık da vergi matrahının hesaplanmasında dikkate...
Engelliye Pozitif Ayrımcılık (17.01.2018)
Çalışan engelliler için, iki temel önemli hak bulunmaktadır. Bunlardan biri, vergi indirimi; diğeri ise, erken emeklilik haklarıdır. Engellilik “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle...
Sosyal Güvenlik Müşavirliği Odalaşmak İstiyor (17.01.2018)
Sosyal Güvenlik Müşavirliği disiplinli bir meslek yolunda ilerlemek için Çalışma Bakanlığında çalışanlardan özellikle genç emeklilerden ya da meslekten ayrılarak bilgi birikimini bu alanda kazanca...
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.01.2018)
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan...