SGK Duyurusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (30.03.2017)
Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil...
ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP PLANI KİTABI ÇIKTI (30.03.2017)
Tüm detaylarıyla tekdüzen hesap planını öğrenmek ister misiniz? Yazar: Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
DİİB Malını Yurtiçinde Satan Firma Sahipleri Kaç Yıl Hapis Yatar? (30.03.2017)
Yukarıda anılan Kanunun 3.Maddesi uyarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen hammaddenin ya da bu hammaddeden üretilen mamulün yurt içinde satılması halinde firma sahipleri hakkında...
Kosgeb Kredi Faiz Desteği ve Esasları (30.03.2017)
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletlere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları...
Yabancı İşgücünde Turkuaz Kart Dönemi (30.03.2017)
Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi, yabancılara verilecek çalışma izni...
İşyerini Kapatan Mükellef (30.03.2017)
Bundan yaklaşık altı yıl önce müşterim olan bir gelir vergisi mükellefi; Aralık ayı sonu itibariyle iş yerini kapatacağını söyleyip yılsonu kapanış iş ve işlemlerinin yapılmasını talep etti...
GSS’ De Borçlar Nasıl Silinecek? (30.03.2017)
2008 yılı öncesindeki çalışanlar arasındaki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi statülerden kaynaklanan farklılıklar da sosyal güvenlik reformu ile giderilmiştir. Bu kapsamda son bir yılda 30 gün ...
Genel Bütçeli İdarelerin Faaliyetleri KDV nin Konusuna Girer mi? (30.03.2017)
Soru: Genel Bütçeli İdarelerin Faaliyetlerinde KDV Hesaplanmalı Mıdır ? Cevap: Genel bütçeli idarelerin faaliyetleri esas olarak...
Kısa Dönem Askerliğe Yıpranma Verilmez (30.03.2017)
Soru: 1 Ocak 1974 doğumluyum. 1 Kasım 1991- 20 Haziran 1993 arası SSK’lı çalıştım. 14 Ocak 1994’te polis olarak memuriyete başladım. Askerliğimi memurlukta 8 ay kısa dönem yaptım ve saydırmadım...
1 Nisan’da 30 Milyon Kişi Sevinecek (30.03.2017)
1 Nisan'da 30 milyon kişi için yeni bir dönem başlıyor: GSS borçları siliniyor, BES'le ikinci emeklilik geliyor, trafik sigortasında tavan fiyat başlıyor, KDV'siz konutun yolu açılıyor...
Serbest Meslek Erbabı İş Yerini Kısmen Kiraya Verirse (30.03.2017)
Uygulamada avukat, doktor, mali müşavir yahut muhasebeci gibi serbest meslek erbabının, büro, yazıhane veya muayenehane gibi işyerinin bir kısmını maliyetlerini düşürmek için bir başka...
Fesih Şekli Tazminatı Belirler (30.03.2017)
Çalışanların en temel kaygısıdır iş güvencesi. Çalışma hayatının içinde karşılaşılabilecek sorunlar iş ilişkisini bitirme noktasına getirebilir. Kimi zaman çalışandan gelse de talep, çoğunlukla...
İşsizlik Sigortası Primleri Teşviklerin Kaynağı (30.03.2017)
İşsizlik sigortası primleri 4/a statüsünden çalışanlarda %1 oranında işverenden ise %2 oranında tahsil edilir.%1 Devlet Katkı payı ödenir. 2017 yılında Sigorta Prim Matrahları(SPEK) tavan primin...
Bölünme İşlemlerine Sınır Getirilmesi (30.03.2017)
Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan devir, birleşme, tam ve kısmi bölünmeye ilişkin düzenlemeler yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan paralel düzenlemeler ile...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (30.03.2017)
MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan...
BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.03.2017)
Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 17/3/2017 tarihli ve 1148 sayılı yazısı üzerine...
Gelir Vergisi Beyannamelerinde Son 3 Gün (29.03.2017)
- Maliye Bakanlığı: - "2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart Cuma günü sona erecek" ANKARA (AA) - 2016 yılına ait yıllık gelir vergisi...
KDV Beyannamesi Hazırlarken Dikkat Edilecekler (29.03.2017)
Değerli okurlar, KDV beyannamesi hazırlarken yapılan yanlışlar birbirine o kadar benziyor ki bunların özetini bu yazımda sizlerle paylaşmak istiyorum. a) Gider Pusulasıyla Yapılan Ödemeler...
Yeşil Pasaport Almak İçin Ne Kadar İhracat Yapılmalıdır? (29.03.2017)
Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ile; ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı(Yeşil) pasaport verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna ilişkin koşullar ve esaslar aşağıda açıklanmıştır...
Home Ofisten Ticaret ve KDV İadesi (29.03.2017)
Bilindiği gibi, KDVK’nuna göre yurtdışına ihraç edilen mal ve hizmetlerden dolayı yüklenilen KDV’nin belli koşullarda iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede gerek ev ofis olarak...