Kapatılan İsteğe Bağlı Prim Dosyasına Prim Ödemiyor (18.11.2017)
Soru:1 Şubat 1965 doğumluyum. 1 Ekim 1984’te SSK’lı oldum. 4 Haziran 1987’de Bağkurlu oldum. 2002’de borcumdan dolayı beş yıllık (1996-2001) isteğe bağlı Bağkur primlerimi sildirdim...
ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE KİTABI ÇIKTI (19.11.2017)
Bir muhasebecinin gözünden en zor kayıtların dahi kolayca anlatıldığı uygulamalı örnekler!
Genel Sağlık Sigortasına Yeni Af Çıktı Mı Çıkmadı Mı? (18.11.2017)
Değerli okurlar, bugün sizlere SGK’nın yayınlamış olduğu son yönetmelik sonucu genel sağlık sigortası borcu olana yeni bir af mı çıktı konusunu işleyip sizlerden gelen soruları cevaplayacağım...
İşçi Maaşı Fondan (18.11.2017)
Zorda kalan şirketlerin işçilerine maaşlarını garanti fonu ödüyor. Şirketin maaş ödeyemediğine dair belgeyi İŞKUR’a getiren işçiler maaşlarını rahatlıkla alıyor Garanti fonu sıkıntıya düşen...
İş Davalarında Arabulucu Zorunlu Mu? (18.11.2017)
Bir süredir zorunlu arabuluculuk ve yeni 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu tartışıyoruz. Gerçekten de son yıllarda iş uyuşmazlıklarında görülen artışla beraber hem dava sürelerinin uzadığı...
5000 Günle 3600 Günle İşçi Emekli Olur (18.11.2017)
Son günlerde kendini Sosyal Güvenlik Uzmanı diyerek ekranlara çıkan yaptığı işi bilmeden sadece sigortalıları yanıltmak suretiyle erken emeklilik ,yüksek emekli maaşı diyerek uydurma haberle rant...
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)
MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Yer altı madenlerinde bant...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 140 TL! (19.11.2017)
MuhasebeTR'nin desteği ile SMMM, YMM ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web sitesi.
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (19.11.2017)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından faaliyet iznini askıya alma yaptırımı uygulanan denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçilerin söz konusu yaptırımın...
Haciz Kabusu (17.11.2017)
Amme alacaklarının tahsilini düzenleyen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 6183 sayı ile 21/7/1953 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. 64 yıl önce yürürlüğe giren kanunda ...
Binek Araç KDV'sinde 1984'te Kaldık (17.11.2017)
Bilindiği üzere, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 Sayılı KDV Kanunu’un 30. maddesinin (b) bendine göre; “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli...
Faturanın Noksan Düzenlenmesi ve Sahte – Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura (17.11.2017)
213 sayılı VUK hükümlerine göre, bir malın veya teslime konu hizmetin bedelinin faturalandırılması zorunludur. Bazı hallerde, satış faturası mal tesliminden önceden de düzenlenmesi mümkün...
Dışarıdan Prim Ödeyerek Ne Zaman Emekli Olurum? (17.11.2017)
Soru: 3 Eylül 1969 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Nisan 1986. 2025 gün prim ödemem var. Kasım 1989’da 550 gün askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanabilir miyim? Ne zaman emekli olabilirim?...
KDV İstisnasında Vazgeçmek Mümkün Müdür? (17.11.2017)
Cevap: Evet mümkündür. Kanunun 18 inci maddesi hükmüne göre 30/a geçmek isteyenler, vergi dairesine yapacakları yazılı müracaatla vergiden istisna edilmiş işlemleri dolayısıyla vergiye tabi...
Tasarının Üçüncü Bölümünde Yer Alan Maddeler Kabul Edildi (17.11.2017)
- Tasarının üçüncü bölümünde yer alan maddeler kabul edildi - Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için...
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir Nasıl Faydalanılır (17.11.2017)
Bir önceki yazımızda Ücret Garanti Fonu'ndan faydalanmaya ilişkin bilgiler vermiştik. Bu yazımızda da yine işverenleri zor duruma düşen işçilerin ücret alacaklarını kısmen de olsa alabilmeleri için...
İş Güvenliği Uzmanlarına Kıymayın! (17.11.2017)
İş kazaları, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğuna sanırım kimsenin itirazı olmayacaktır. İşte bu gerekçeyle 2012 yılında 6331 sayılı Kanun'la İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartıldı...
5018 Sayılı Kanun'da Bir İstisna Norm; Ön Ödeme (17.11.2017)
Avrupa Birliği normlarına uygun kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi amaçlanarak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu değiştirilmiş ve yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003...