Çalışanlara Ödenecek Tazminat Miktarlarındaki Artışlar... (16.01.2021)
Her yıl İş Kanununa göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden asgari ücret tespit edilmektedir...
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Kitabı Çıktı (16.01.2021)
Açıklamalı, Yorumlu, Örnek Uygulamalar ve Muhasebe Kayıtları. 2020 Aralık Ayı Özel Baskı.
Maliye'nin Değerli Konut Tebliği Kafaları Karıştırdı! (16.01.2021)
Bugüne kadar çok sayıda vergi yürürlüğe girdi, yürürlükten kaldırıldı, ancak hiç birisi kamuoyunda bu kadar tartışılmadı...
Arabuluculuk Anlaşma Belgesine Rağmen İşçi Alacakları Dava Edilebilir Mi? (16.01.2021)
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde...
Çıraklık Sigortası Doğum Borçlanmasında Avantaj Sağlar Mı? (16.01.2021)
6 Haziran 1974 doğumluyum. 10 Aralık 1989'da çıraklık sigorta başlangıcım var, herhangi bir prim ödemesi yok. Hala bu...
Asgari Ücretle 4 Kişilik Aile Geçinsin (16.01.2021)
Değerli okurlar, Aralık ayının gelmesiyle asgari ücretin belirlenmesi süreci de başlamış oldu. Milyonlarca kişi asgari...
Milli Piyango Sanal Kumar Oynatıyor (16.01.2021)
Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün...
Emeklilik Tarihiniz 10 Mayıs 2024 (16.01.2021)
Soru: 10 Mayıs 1969 doğumluyum. SSK girişim 10 Ekim 1988. 2001’e kadar 2090 gün primim var. 10 Mart 2001’de Emekli...
Değerli Konut Vergimiz Hayat Buldu (15.01.2021)
Biliyorsunuz geçen yılın en çok konuşulan vergisi yeni getirilen değerli konut vergisi idi. Ama bazı nedenlerden dolayı...
E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.01.2021)
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel...
Başarısızlıkla Sonuçlanan Ar-Ge Harcamaları Gider Yazılabilir Mi? (15.01.2021)
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, mükelleflerin...
Şirketlerin Linkedin vb. Platformlar Gibi Dar Mükellef Şirketlerden Personel İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Satın Aldıkları Hizmetlerin Tevkifat Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında (15.01.2021)
Günden güne gelişen teknolojiyle birlikte çağın gerekliliği olarak birçok hizmet dijital ortamda verilmeye başlanmış olup...
Emeklilikte 15 Yıl ve 3600 Gün İçin Dikkat! (15.01.2021)
15 yıl sigortalılık ve 3600 gün primle emeklilik için kıdem tazminatı alanların yeniden çalışıp çalışamayacağı farklı...
Bağımsız Denetime Tabi Misiniz? (Banka Güvence Raporu) (15.01.2021)
MuhasebeTR’de yazdığım makaleler bu konuları işlemiş ve bazı yorum ve önerilerde bulunmuştum: (15 Milyon ABD Doları...
60 Yaşın Da Dolması Gerekiyor (15.01.2021)
Soru: 1963 doğumluyum. Sigortam 1990’da başladı. 2468 gün primim var. 620 gün de isteğe bağlı prim ödedim...
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği (15.01.2021)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı...
Vergi Kesintisinin Yapılıp Da Ödenmemesinden Kimler Sorumludur? (15.01.2021)
Cevap: Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların...
Asgari Ücret 2020 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2020 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 - AGİ Ne Kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2020 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...