DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI (03.12.2021)
Tek Düzen Muhasebe Standartlarına göre tüm hesapların dönem sonu işlemleri. Hesapların dönem sonu işlemlerinin vergi...
İkinci El Yenilenmiş Cep Telefonlarının Yenilenerek Satışı ve İndirimli Oranda Katma Değer Vergisi Uygulaması (03.12.2021)
Kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve satın alanların, telefonun geçmişiyle ilgili bir sorun...
Limited Şirketlerin Hisse Satışlarında Hangi Hallerde Gelir Vergisi Doğar? (03.12.2021)
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 595 Maddesi uyarınca; 1-Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler...
220 Gün Borçlanma Yeterli (03.12.2021)
Soru: 23 Ocak 1969 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 2 Ocak 1995. Toplam 5350 gün prim ödemem var. 1989 ve 1991 yılında...
Kanuni Temsilcilerin Amme Borçlarından Sorumluluğu Nedir? (03.12.2021)
Cevap: Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal...
Doğum Sonrası Yarım Çalışma (03.12.2021)
İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi...
İşçinin Hafta Tatili Hakkı (03.12.2021)
Haftanın tüm iş günlerinde veya işyerine göre değişebilecek çalışma saatlerinin tamamında çalışan işçiler yedi gün içinde...
Danıştay'dan Ofisi Konut Olarak Satanlara Kötü Haber (03.12.2021)
Danıştay tarafından verilen son kararlar, vergi uygulamasında gerek Maliye gerekse mükellefler yönünden oldukça etkili...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 212 TL (03.12.2021)
Mali Müşavirlere, Yeminli Mali Müşavirlere ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web siteleri...
Son Dakika: Beyannamelerde Yapılan Değişiklik (02.12.2021)
MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin "Ekler"...
Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması (02.12.2021)
Hangi alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesine ilişkin hükümler; VUK’nun 323. maddesinde belirlenmiştir....
Deneme Süresinin İşçilik Haklarına Etkisi (02.12.2021)
İş sözleşmesiyle bir işyerinde çalıştırılmaya başlanan işçinin, işyerini ve işvereni tanıyarak çalışma koşullarını...
İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Haklarına Yönelik İstisnalar ve Örnek Uygulamalar (02.12.2021)
1. İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancına Uygulanan İstisnanın Kapsamı...
Limited Şirketin Amme Borçlarından Kimler Sorumludur? (02.12.2021)
Cevap: Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme...
57 Yaşınız Da Dolacak (02.12.2021)
Soru: 1974 doğumluyum. Askerliğimi 1994’te yaptım. Sigorta giriş tarihim 22 Ocak 1999. 3630 gün primim var...
İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Vergi Düzenlemeleri (02.12.2021)
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem...
Tarımsal Destek Ödemelerinden Yapılmış Kesintilerin İadesi (02.12.2021)
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen...
Asgari Ücret 2021 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2021 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 - AGİ Ne Kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2021 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...