Her Muhasebecinin Bilmesi Gereken Güncel Uygulamalar Kitabı Çıktı (21.06.2018)
E.Öğr.Gör. Nurten ÖRNEK Hocadan Başucu Kitabı! Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı Mükerrer Madde 121 kapsamında Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin mahsuben iade işlemlerinin...
Çalışana Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi Yeni Düzenlemeler (21.06.2018)
Hizmet erbabına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, işten ayrıldığında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu tazminatlar vergi mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde gelir vergisinden istisnadır...
Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Maliye Görüş Değiştirdi (21.06.2018)
Maliye Bakanlığı, vergi kanunlarının kendisine verdiği yetkiler içerisinde çeşitli düzenleyici işlemlerde bulunmakta veya vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin yorumlarını yine açıklayıcı...
Askerlik Borçlanması Da Emekli Aylığını Yükseltebilir (21.06.2018)
Erkek sigortalılar askerlik borçlanmasıyla emeklilikte önemli avantajlar sağlayabilir. Askerlik için yapılacak azamiden borçlanma, emekli aylığını yükseltebilir. Ayrıca yine bu sayede emeklilik...
Geçici Vergide Altı Değişiklik İhtiyacı (21.06.2018)
Gelir vergisi mükelleflerinden basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri, altışar aylık dönem...
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (22.06.2018)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Ev Sahibi Ol Kıdem Tazminatı Öde! (21.06.2018)
Başlığı okuduğunuzda bir çoğunuz bu konuda şaşıracaksınız.Okur bu soruyu yöneldiği zaman keşke bu işi bilen Uzmanların yazılarını okusa idi. Konuya 7 yıl önce bu köşeden yazmışım...
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesi kapsamında bilişim sektöründe prim desteğinden yararlanacak işyerlerinin belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması...
Risturn istisnası nedir? Nasıl Uygulanacaktır? (21.06.2018)
Cevap: 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan ve 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, kooperatif ortaklarının yönetim gideri...
Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, matrah artırımı yapmak ve borçlarını yapılandırmak isteyen...
Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)
Türk Ticaret Kanunu’na göre 2017 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, 30 Haziran 2018’e kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür...
T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)
24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 27 nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 30 Haziran 2018 Cumartesi ve 1 Temmuz 2018 Pazar günlerinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)...
TÜRMOB: İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç tüm özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin,5510 sayılı Kanunun 4/1 -a kapsamında haklarında uzun vadeli...
Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflere KDV Tahsil Edilmeksizin Makine-Techizat Tesliminde Özellik Arzeden Hususlar (20.06.2018)
Son zamanlarda ülkemiz ekonomisindeki durgunluğun aşılması amacıyla yatırım ve üretim ortamının iyileştirilmesi ile ilgili kanunlar ard arda yürürlüğe girmiştir. Bunlardan en dikkat çekici...
7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler (20.06.2018)
TBMM Genel Kurulu’nca 11.5.2018 tarihinde kabul edilen ve 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanun (Af Kanunu)’un 4, 9 ve 10 uncu maddeleri uyarınca Af Kanunun uyg
Kaçak Fabrika Binalarına İmar İzni Nasıl Alınabilir? (20.06.2018)
1-Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 ...