UYGULAMALI BEYANNAME REHBERİ KİTABI ÇIKTI - 2023 (22.03.2023)
Açıklamalı, Örnekli, Muhasebe Kayıtları ve Uygulamalı Beyanname Düzenleme Örnekleri İle Zenginleştirilmiş Eşsiz KAYNAK KİTAP!
Son Dakika: Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme (22.03.2023)
Söz konusu durumla ilgili olarak Gelir İdaresi  Başkanlığından...
Emeklilik Sonrası Çalışmaya Devam Edecek Sigortalıların SGK Bildirim İşlemleri (22.03.2023)
Emeklilik hakkı olan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde "08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle"...
Sermaye Azaltımında Yeni Vergilendirme Yöntemi ve Uygulamalı Örnek (22.03.2023)
Değerli okurlar, 7420 Sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 32/B maddesiyle birlikte sermaye...
İşe Devamsızlık Tutanakları Hangi Hallerde Geçersiz Sayılabilir? (22.03.2023)
İşçinin işverenden izin almaksızın ve haklı bir nedeni olmaksızın 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen süreler kadar işe...
Gelir ve Kurumlar Vergisinden Kaynaklanan İade Alacaklarının Mükelleflerin Borçlarına Mahsubu (22.03.2023)
Beyana konu kazanç ve iratlardan Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre yıl içinde tevkif suretiyle kesilmiş...
Ramazan Yardımlarının Vergi Karşısındaki Durumu Nedir? Muhasebe Kaydı (22.03.2023)
Bildiğimiz üzere Ramazan ayında işverenler çalışanlarına, moral moti vasyon artırıcı olmak, aidiyet duygusunu pekiştirmek...
Arsa Satışı ve Tapu Harcının Muhasebesi (22.03.2023)
Cevap:Örnek: ABC A.Ş. Şirket aktifine 2 yıldan daha uzun süredir kayıtlı olan 2.000.000 TL’lik arazisini 10.000.000 TL’ye...
Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına Yargı Freni Devam Ediyor (22.03.2023)
Soru: Sigorta başlangıç tarihim Şubat 2001’dir. Askerliğimi Aralık 2001’de yaptım. Askerlik borçlanması ile EYT’den...
İhtilaflı Dosyalar Yasadan Nasıl Faydalanacak? (22.03.2023)
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için indirim ve ödeme şartlarından yararlanabilmesi için; dava...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 625 TL - KDV Dahil (22.03.2023)
Mali Müşavirlere, Yeminli Mali Müşavirlere ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web siteleri...
Ek Vergiyle İlgili Değerlendirmelerim (22.03.2023)
12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7440 sayılı Kanun’la, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2022 yılı kurumlar...
Yeniden Matrah ve Vergi Artırımı (22.03.2023)
2 Şubat 2023 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinde yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması, Matrah-Vergi...
Hizmetlerin Sahte Olduğu Tespit Edilirse (22.03.2023)
Emekli oldum, SGK 5230 gün üzerinden emekli aylığı bağladı. Ancak SGK hizmetlerimin bir kısmının sahte olduğunu tespit...
SGK Genelgesi 2023/14 - 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması (21.03.2023)
Bilindiği üzere, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik...
KDV Genel Tebliği Değişiklik Taslağı (21.03.2023)
Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 46 sayılı bir tebliğ...
7440 Sayılı Kanuna Göre Kayıtlarda Yer Aldığı Halde, İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Techizat ve Demirbaş Hesaplarının Fiili Duruma Uygun Hale Getirilmesi (21.03.2023)
7440 sayılı kanunun, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber, işletme kayıtlarının düzeltilmesi...
Asgari Ücret 2023 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2023 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2023 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2023 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2023 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...