Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı (02.07.2020)
2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan...
E-Belge Uygulamaları Yol Haritası (02.07.2020)
Bildiğiniz üzere 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 509 sıra No’lu Genel...
VERGİ MUHASEBESİ KİTABI ÇIKTI (02.07.2020)
Vergiyi Etkileyen Tüm Hesapların Muhasebesel Örnekli Anlatım
KDV ve Muhtasar Beyannamesinde Bunlara Dikkat! (02.07.2020)
Değerli okurlar, bu haftaki yazımızda KDV ve Muhtasar Beyannamelerinde en çok yapılan hatalara değineceğiz...
Beyaz Yakalı Çalışanlara Fazla Mesai ve Tatil Ücreti Ödenmesi Gerekir Mi? (02.07.2020)
İşyerleri yürütülen faaliyet alanına göre bir takım departmanlara ayrılarak yönetilmektedir. Kimi departmanlarda emek...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 187 TL (02.07.2020)
Mali Müşavirlere, Yeminli Mali Müşavirlere ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web siteleri...
Sigorta Başlangıcından Önce Malul Olanların Emeklilik Şartları (02.07.2020)
Soru: 2012’de emekli oldum. Kıdem tazminatımı almadan çalışmaya devam ediyorum. Şimdi kendim ayrılırsam tazminatımı...
Sonradan Türk Vatandaşlığına Geçenlere Sevindiren Emeklilik Kararı (02.07.2020)
Batı Trakya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde doğan ve sonradan Türk vatandaşlığına geçenlerin yurt dışı borçlanmayla...
311’in Yanıltıcı Örneği (02.07.2020)
Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerle ilgili kurallarda bazı...
Binek Otomobillerin Amortismanı (02.07.2020)
Binek Otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin sınırlandırılması...
Emeklilikte Fiili Hizmet Süresi Aranır (02.07.2020)
30 Eylül 1964 doğum­luyum. İlk si­gorta girişim 9 Eylül 1989. Özel sektör­de 1332 gün SSK primi ödenmiş sigortam var...
Kanun Koyucu Abesle İştigal Etmez (02.07.2020)
Yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar defalarca değişiklik yapılan KDV Kanunuyla ilgili reform niteliğindeki kanun...
1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan E-Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E-Bilet Uygulamaları (02.07.2020)
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen e-Fatura...
Risturn İstisnası Nedir? (02.07.2020)
Cevap: 7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan ve 1/1/2018...
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulama Rehberi (01.07.2020)
Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu...
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı (01.07.2020)
2019 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit  ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başladı...
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı (01.07.2020)
2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başladı...
Asgari Ücret 2020 - Asgari Ücret Ne Kadar?
2020 yılında uygulanacak asgari ücret rakamları Asgari Ücret Komisyonu tarafından...
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 - AGİ Ne Kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanan ve asgari ücret tutarının...
Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Hakkı [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...
İşsizlik Maaşı 2020 - İşsizlik Maaşı Alma Şartları [DETAYLI REHBER]
2019 yılı işsizlik maaşı tutarları ve işsizlik maaşı şartları değişti. İşsizlik maaşı nasıl alınır konu ile ilgili tüm...