Defter Tasdikleri Sil Baştan! (23.03.2018)
Değerli okurlar, 21.03.2018 Tarih ve 30367 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 493 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile anonim, limited ve kooperatiflere ait defter tasdik işlemlerinde...
BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI (23.03.2018)
Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA tarafından hazırlanan; güncel bordro hesaplama örneklerinin yer aldığı başucu kitabı çıktı..
Ödenmeyen (Temerrüt) Tahvil Borçları İle Bağımsız Denetim ve Kredi Derecelendirme İlişkisi (23.03.2018)
Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin...
İş Başı Eğitim Programı ve Muhtemel Hatalar (III) Katılımcılara Yapılan Ödemenin Muhasebeleştirilmesi (23.03.2018)
Başlangıç yazımızda Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin (yemek, ulaşım...
Taşıt Lastiklerine Amortisman Mevzuu, Ulaşım ve Taşımacılık Sektörlerinde Taşıt Lastikleri Amortismana Tabi Tutulmalı Mıdır? (23.03.2018)
Her türlü taşıt lastiklerinde amortismana mı tabi tutulmalıdır, yoksa doğrudan giderleştirilmeli midir? Sorusu zaman zaman biz meslektaşlar arasında tartışılan konular arasında yer alır...
Yayınevi Telif İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları (23.03.2018)
Türk Dil Kurumunda belirtildiği gibi Kitabı yayımlayan veya satan kuruluşlara Yayınevi denir. Kitabın içeriğinin yayınevine ulaştırılmasıyla, gerekli kontroller yapılır dosya kabul veya red olunur...
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (23.03.2018)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Sahte Belge Kullananların Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü Nasıl Olur? (23.03.2018)
Cevap: Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporuyla özel esaslara tabi tutulan mükellefler, aşağıda sayılan şartlardan birisinin gerçekleşmesi halinde genel...
55 Yaşınızı Doldurduğunuz Tarihte Emekli Olabilirsiniz (23.03.2018)
Soru: 2 Nisan 1970 doğumluyum. 1 Temmuz 1998’de işçi SSK girişim var. 1 Temmuz 2002’de Tarım SSK’lısı oldum (2925 sayılı Kanuna tabi). Askerlik ödemesi ile ne zaman emekli olunur? ● Güray GÜNEY...
Türk Ticaret Kanununda Yenilikler (23.03.2018)
Resmi Gazete’nin 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı nüshasında; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve maliye Bakanlığının; Ticari Defterler İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı...
Son Değişikliklerle Yatırım Teşvik Sistemi’nde KDV Uygulaması (23.03.2018)
Ülkemizdeki Yatırım Teşvik Sistemi son yıllarda yapılan değişikliklerle cazibesini artırmıştır. Yatırım Teşvik Sistemi'nde “Genel teşvikler, Bölgesel teşvikler, Büyük ölçekli yatırımlara yönelik...
Savunmada Söz Yerli Üreticinin! (23.03.2018)
Savunma sanayiinde dışa bağımlılık azalmaya başladı. Yerli üretici taleplere karşılık üretim yapmaya hazır. Sektör temsilcileri, yerli üretimin desteklenmesi için nelere ihtiyacımız olduğunu ortaya...
Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar 30 Bin TL Aşarsa Beyanname Vermek Zorundadır (23.03.2018)
SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin Tl’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır. Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname...
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) (23.03.2018)
“B. Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Maddede, Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar...
Çocuk Çalıştıran İşverenler Dikkat!!! (22.03.2018)
Çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği, ülkelerin önemli sorunların başında yer almaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz şubat ayında...
4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması (22.03.2018)
4/1-(c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN (KAMU GÖREVLİLERİNİN) BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN, HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK BORÇLANMA BAŞVURULARI ESAS ALINARAK YAPILMASI HAKKINDA...
2017 Yılı Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı (22.03.2018)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, gayrimenkullerin kiralanmasından elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı, elden çıkarılmasından elde edilen gelir ise değer artış kazancı olarak vergiye...