Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından faaliyet iznini askıya alma yaptırımı uygulanan denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçilerin söz konusu yaptırımın...
ÖRNEKLERLE KOLAY MUHASEBE KİTABI ÇIKTI (18.11.2017)
Bir muhasebecinin gözünden en zor kayıtların dahi kolayca anlatıldığı uygulamalı örnekler!
Haciz Kabusu (17.11.2017)
Amme alacaklarının tahsilini düzenleyen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 6183 sayı ile 21/7/1953 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. 64 yıl önce yürürlüğe giren kanunda ...
Binek Araç KDV'sinde 1984'te Kaldık (17.11.2017)
Bilindiği üzere, 25 Ekim 1984 tarihinde kabul edilen 3065 Sayılı KDV Kanunu’un 30. maddesinin (b) bendine göre; “faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli...
Faturanın Noksan Düzenlenmesi ve Sahte – Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura (17.11.2017)
213 sayılı VUK hükümlerine göre, bir malın veya teslime konu hizmetin bedelinin faturalandırılması zorunludur. Bazı hallerde, satış faturası mal tesliminden önceden de düzenlenmesi mümkün...
Dışarıdan Prim Ödeyerek Ne Zaman Emekli Olurum? (17.11.2017)
Soru: 3 Eylül 1969 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Nisan 1986. 2025 gün prim ödemem var. Kasım 1989’da 550 gün askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanabilir miyim? Ne zaman emekli olabilirim?...
KDV İstisnasında Vazgeçmek Mümkün Müdür? (17.11.2017)
Cevap: Evet mümkündür. Kanunun 18 inci maddesi hükmüne göre 30/a geçmek isteyenler, vergi dairesine yapacakları yazılı müracaatla vergiden istisna edilmiş işlemleri dolayısıyla vergiye tabi...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 140 TL! (18.11.2017)
MuhasebeTR'nin desteği ile SMMM, YMM ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web sitesi.
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (18.11.2017)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Tasarının Üçüncü Bölümünde Yer Alan Maddeler Kabul Edildi (17.11.2017)
- Tasarının üçüncü bölümünde yer alan maddeler kabul edildi - Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için...
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir Nasıl Faydalanılır (17.11.2017)
Bir önceki yazımızda Ücret Garanti Fonu'ndan faydalanmaya ilişkin bilgiler vermiştik. Bu yazımızda da yine işverenleri zor duruma düşen işçilerin ücret alacaklarını kısmen de olsa alabilmeleri için...
İş Güvenliği Uzmanlarına Kıymayın! (17.11.2017)
İş kazaları, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğuna sanırım kimsenin itirazı olmayacaktır. İşte bu gerekçeyle 2012 yılında 6331 sayılı Kanun'la İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartıldı...
5018 Sayılı Kanun'da Bir İstisna Norm; Ön Ödeme (17.11.2017)
Avrupa Birliği normlarına uygun kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi amaçlanarak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu değiştirilmiş ve yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003...
Özel Esaslar Konusunda Maliye Bakanlığı'na Öneri (17.11.2017)
Özel esaslar, iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesini ve bu şekilde, Hazine’ye intikal etmemiş ve hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir yüklenime dayanmayan...
2018 Yılında İş Kazası ve Meslek Hastalığını Zamanında Bildirmeyen İşverenlere %14,47 Oranında Ceza Var (17.11.2017)
Yukarıdaki tabloya bakarak 2018 yılında 6331 sayılı Kanununa göre Çalışma ve İş Kur İl Müdürlükleri tarafından kesilen cezalar tahsilatı yapması SGK verilmiştir. 6331 sayılı Kanunun kapsamında...
E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)
Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinin e-beyanname sisteminde yapılacak bakım nedeniyle,; 18 Kasım 2017 saat 22:00 ile 19 Kasım 2017 saat 02:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname...
Asgari Ücretin Zam Pazarlığı Başlıyor (16.11.2017)
- İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanacak - Çalışma...
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan...
Vergi İncelemelerinde Gelir Tablosu Riskleri Nelerdir? (16.11.2017)
Yapılan vergi incelemelerinden, Maliye Bakanlığınca firmaların mali tabloları üzerinde analizler yapılarak riskli mükellefler tespit edildiği ve “Risk Analizi” kapsamında incelemeye alındığı...