YAZARLARIMIZ
Mesut Aytac
Vergi Müfettiş Yardımcısı
mesutaytac46@hotmail.comGayrimenkul Alırken Gerçekçi Olmak Lazım

Tarih: 23.06.2015

492 sayılı Harçlar Kanununa göre, gayrimenkul satış işleminde tapu harcı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil edilir. Tabi ki bu tarafların aralarında sözleşme yaparak (tamamını ödemek koşuluyla) bu sözleşmeye göre ödeme yapmalarına engel değildir

Tapuda harca esas olarak gösterilecek değer, gayrimenkulün emlak vergisi değerinden düşük olmamak şartıyla normal alım-satım değeri olacaktır. Bir örnekle açıklayacak olursak 100.000 TL'ye satılan gayrimenkulün, emlak vergisi asgari değeri 40.000TL olsun, bu durumda harca esas değer rayiç bedel olan 100.000 TL olacaktır.


Gayrimenkul satışında, satış bedelinin emlak vergisi asgari değerinin altında olduğu ihtimalinde ise, -örneği ile henüz karşılaşmış olmasam da- emlak vergisi asgari değeri üzerinden tapu harcı ödenmesi gerekecektir.
Tapu harcını az ödemek için alıcı ile satıcının anlaşıp gayrimenkulün değerini rayiç bedelinden daha düşük göstererek, daha düşük harç ödemelerine kanun cevaz vermemektedir.

Şöyle ki;


492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 63.maddesinde “Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır.” 5 yıllık zamanaşımına tabidir 


Gelir İdaresi 2007 yılından itibaren bu işi sıkı bir şekilde takip altına almıştır. Mükelleflerin bankalardan kullandıkları konut kredisi miktarından ya da satıcının hesabına yatan miktardan gayrimenkulün gerçek alım satım bedelini tespit edip aradaki farkı cezalı tarhiyat yapmaktadır.    


Gayrimenkulün değerinin tapuda düşük gösterilmesinin bir sıkıntısı da, tapuda değeri düşük gösterilen gayrimenkul beş yıl içinde satıldığını varsayalım. Bu durum gayrimenkulü alırken tapu da gösterilen düşük bedel ile satılırken ki rayiç bedel arasında ki fark ticari kazanç olarak vergiye tabi gelir olacaktır. Harç ödemekten imtina ederken gelir vergisi ödemek zorunda kalınacaktır.


Kaynak:
www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM