BASINDAN YAZILAR
Parasını cennetteki bankalara gönderen uyanıklar / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Parasını cennetteki bankalara gönderen uyanıklar / Şükrü Kızılot

BU cennet, başka bir cennet.

Herkes gidemiyor.

 

 

Bu cennete gidebilmek için, öncelikle “bol para” gerekiyor.

 

 


Bununla da bitmiyor.


Cennetteki bankalar, parası olan uyanıklardan bir kısmı için çok avantajlı. Diğerleri için değil.

CENNETTEKİ UYANIKLAR

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu cennet, bildiğinizden farklı bir cennet. Sözünü ettiğimiz cennet, haritada yerini dahi bulamayacağınız “vergi cenneti” bazı ülkeler.

Bir kısmının nüfusu 5 bin kişi, vergi mükellefi sayısı 25 bin kişi!.. Örneğin; Isle of Man, Labuan, Navru, Jersey, Guernsey, Maderia, Nevis, Niue bunlardan bazıları.


Kurumlar vergisinden muaf olan vakıflar ve dernekler ile futbol kulüpleri, sendikalar, ticaret odaları, sanayi odaları vs. Türkiye’deki banka aracılığıyla, vergi cenneti ülkelerden herhangi birinde “off-shore hesap” açtırıyorlar. Vadesi dolup, mevduatlarını ve faizini çektiklerinde, faiz ödemesi net (stopajsız) oluyor.

Türkiye’de beyan edilip vergisi de ödenmiyor.


Böyle olunca da vakıflar, dernekler, sendikalar, ticaret odaları vs. cennette hesap açtırıp, faiz gelirlerinden vergi ödemiyorlar!..


Oysa paralarını Türkiye’deki bankalara mevduat olarak yatırsalar, alacakları faizden yüzde 15 gelir vergisi kesilecekti.

CENNETTEKİ MAĞDURLAR

Yukarıdaki açıklamaları okuyunca “Aman ne kadar iyi, biz de cennete gidelim. Vergi de ödemeyelim” diye düşünmeyin. Bu cennete herkes gidemiyor. Daha doğrusu gitseler de vergi yönünden bir anlam ifade etmiyor.


Geçmiş yıllarda bazı bankalar müşterilerine “Gelin sizin mevduatınız için off-shore hesap açalım. Stopaj da ödemezsiniz” dediler. Vatandaş da olayın teknik ayrıntısını bilmediği için “olur” dedi. Stopaj yapılmadı ama yıllar sonra olanlar oldu. Maliye olayı tespit etti ve faiz gelirinin cezalı vergisini istedi.


Bu şekilde cennete gidenler, gelen vergilerin cezaları ve faizi nedeniyle mağdur oldular.


Özetle, gerçek kişiler, vergi cenneti ülkelere gitseler bile, cennetteki “off-shore” hesaplarından, 2009’da elde ettikleri 1070 TL’yi aşan faiz gelirini, Türkiye’de beyan etmek ve gelir vergisi ödemek zorundalar (GVK Md. 86/1-d). Aksi halde Maliye, ileride bunu tespit ettiğinde; vergisini, gecikme faizini ve vergi ziyaı cezasını alır. Sonunda, vatandaş yönünden sağlanan avantajın astarı yüzünden pahalı olur.


Kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlere gelince, onların off-shore hesap faiz geliri de Türkiye’de vergiye tabi. Hatta vergi cenneti ülkedeki şirkete yaptırdıkları hizmet, danışmanlık, proje, organizasyon ve benzeri hizmetler de vergiye tabi. Belli özellikleri taşıyan mal alımları da bu kapsama giriyor.


1 Ocak 2006’da yürürlüğe giren Yeni Kurumlar Vergisi Yasası’nda, vergi cenneti ülkelere yapılacak bu tür fatura ödemelerinden, yüzde 30 vergi kesintisi (stopaj) öngörülüyor.


Özetle, şirketler ve gerçek kişiler sahte cennetlere pek itibar etmesinler.


Şimdi diyeceksiniz ki, “Cennete gidemeyenlerin suçu ne?”


Haklısınız ama biz ne yapalım. Vergi yasaları düzenlenirken, bazılarına, vergi cennetlerinde, özel yerler ayrılmış. Bazılarına da “size yok” denilmiş...

 

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 05.12.2009)

GÜNDEM