BASINDAN YAZILAR
İkinci Dalgaya Karşı Dikkat Etmemiz Gerekenler - MuhasebeTR

İkinci Dalgaya Karşı Dikkat Etmemiz Gerekenler

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri, yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid - 19) gerek çalışanlar, gerekse işletmeler açısından önemli sonuçları olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak ne yazık ki tek sorun bu değil. Pek çok ülkede normalleşme sürecinin hayata geçirilmesiyle işe dönen çalışanlar için yeterli koruma olmadıkça, salgında ikinci dalgadan endişe ediliyor.

Bu bakımdan, 4 - 10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasını henüz geride bıraktığımız bu günlerde, küresel salgınla verilen mücadelede iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla odaklanılması gerekiyor.

Dayanıklı mıyız?

ILO’ya göre, tüm işverenlerin çalışanlarının koronavirüse maruz kalma riskini asgariye indirmek için risk değerlendirmesi yapmaları son derece önemli. Gereken iş sağlığı ve güvenliği kriterlerinin çalışanlar işe dönmeden önce sağlanması gerekiyor.

ILO söz konusu kontrollerin yapılmaması durumunda, ülkelerin virüsün tekrar yayılması riskiyle karşı karşıya gelebilecekleri hususuna dikkat çekiyor.

Bugün için önemli hususlardan biri de bütün çalışanların sağlık ve güvenliği. Koronavirüs salgını karşısında çalışanların nasıl korunduğu, toplumların ne derece güvenli ve işletmelerin ne derece dayanıklı olduğunu belirleyecek.

Çünkü, çalışanların, ailelerinin ve toplumun can güvenliğini korumak için gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamak, işlerin sürekliliği ve ekonomik toparlanmayı sağlamanın en temel yolu.

ILO’ya göre, risk değerlendirmesi kapsamındaki önlemler, özellikle salgınla ön saflarda mücadele eden çalışanlar için belirlenmeli. Bu kapsamdaki çalışanlar; tıp profesyonelleri, sağlık çalışanları, acil durum çalışanları ve perakende gıda ticareti ile temizlik hizmeti çalışanları.

Bunun yanında, başta kayıt dışı çalışanlar, göçmen işgücü ve ev işçileri olmak üzere en kırılgan gruplar ve işletmelerin ihtiyaçları da tespit edilmeli.

İşte ILO’nun tüm işletmelere tavsiyeleri

İşe güvenli biçimde dönmeyi sağlamak üzere, ILO tüm ülkeler için şu tavsiyeleri ortaya koyuyor:

İşteki tüm faaliyetler bakımından tehlike haritası çıkarmak, bulaşma riskini değerlendirmek.

Çalışanlar, yükleniciler, müşteriler ve ziyaretçiler arasında fiziksel etkileşimi azaltmak ve etkileşim olduğunda sosyal mesafeyi korumak.

İşyerinde havalandırmayı iyileştirmek.

Yüzeyleri düzenli olarak temizlemek, el yıkama ve sanitizasyon için yeterli imkânları sağlamak.

Gerektiğinde çalışanlara ücretsiz olarak kişisel koruyucu donanım sağlamak.

Kuşkulu vakaları izole etmek.

Personel için ruhsal sağlığın korunmasına destek sağlamak.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hakkında eğitim ve bilgilendirici materyal sağlamak.

Riskli sektöre kılavuz hazır

Ülkemizde de Kovid - 19 salgını döneminde çalışma hayatının daha güvenli hale getirilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öncelikle tüm işyerlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar bütününü içeren genel bir kılavuz yayınlandı.
Bunun hemen sonrasında da riskin daha fazla olduğu sektörler öncelenerek çeşitli rehberler ve kontrol listeleri yayınlandı. Bu anlamda, söz konusu sektörlerden birkaçı; bankacılık, yapı işleri, kargo ve kurye taşımacılığı, özel güvenlik, gıda ve unlu mamul üretilen işyerleri, çağrı merkezleri, ağız ve diş klinikleri

(Kaynak: Cem Kılıç / Milliyet Gazetesi | 11.05.2020)

GÜNDEM