BASINDAN YAZILAR
Sosyal Korumada Sağlık ve İşsizlik Yardımı Önde / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Sosyal Korumada Sağlık ve İşsizlik Yardımı Önde / Cem Kılıç

ILO’nun raporuna göre dünyadaki 214 ülke ve bölgenin yüzde 21.5’i koronavirüse karşı tedbir açıkladı. Sosyal korumada sağlık ve işsizlik yardımları ilk sırada...

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sosyal Koruma İzleme Sistemi tarafından ‘Dünyada Kovid - 19 Krizine Yönelik Sosyal Koruma Tedbirleri’ başlıklı bir rapor yayınlandı.

Rapor, Kovid - 19 krizinin yarattığı olağandışı koşullar karşısında ülkelerin attığı sosyal koruma adımlarını içeriyor. Rapora göre, ülkeler en çok sağlık ve işsizlik yardımları alanında tedbir açıklamış durumda.

Bununla birlikte, her geçen gün tedbirlerin kapsamı genişletiliyor. Görünen o ki, tedbirler sosyal korumanın tüm işlevlerini kapsıyor. ILO raporu, şubatta yalnızca 3 olan tedbir açıklayan ülke ve bölge sayısının martta 43’e yükseldiğini gösteriyor. Bunun yanında sadece 16 - 22 Mart haftasında 34 ülke tarafından 63 önlem açıklanmış.

Sosyal koruma nedir?

Sosyal koruma, sosyal politikanın temel amaçları arasında. Bu bakımdan, insan hakları belgelerinde çeşitli biçimlerde yer verilen bir sosyal hak olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal koruma, sosyal risklerin yoksulluğa neden olmamasını ve gelir eksikliği karşısında insan onuruna uygun bir yaşam için olmazsa olmaz olan hizmetlere erişimi güvence altına alır.

Temel bir insan hakkı olan sosyal koruma, yaşam boyunca karşılaşılan kırılganlıklar, yoksunluklar ve yoksullukla mücadele etmek amacıyla geliştirilen politika ve programları kapsıyor.

Sosyal koruma çocuklar, aileler, yaşlılar ve engelliler gibi kırılgan toplumsal grupları şemsiyesi altına alıyor. Bununla birlikte, hamilelik, işsizlik, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve genel sağlık koruması şeklinde kapsamlı bir çerçeve de içeriyor.

Sosyal koruma, sürdürülebilir kalkınmanın ve sosyal adaletin sağlanmasında, sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olduğu anlayışının yerleşmesinde anahtar bir rol oynuyor.

Sosyal korumada sağlık ve işsizlik yardımı önde

 

214 ülkenin çoğu tedbir açıklamadı

Rapora göre, 1 Şubat - 22 Mart 2020 tarihleri arasında 46 ülke ve bölge Kovid - 19 krizi bağlamında sosyal güvenlik alanında 97 tedbir açıklamış. Dünyadaki 214 ülke ve bölge arasında toplam tedbir açıklama oranı yüzde 21.5 düzeyinde gerçekleşti. Pandeminin ilk baş gösterdiği Asya ve Pasifik bölgesinde 13 ülke bir dizi önlem açıklarken onları sırasıyla Avrupa ve Orta Asya’da 11 ülke, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında 11 ülke ve Arap ülkelerinde 1 ülke izlemiş durumda. Pandeminin çıkış ülkesi Çin, ilk sosyal koruma önlemleri paketini 12 Şubat’ta açıklamıştı.

5’te 1’i sağlığa

Kovid - 19 krizi bağlamında açıklanan tedbirler, sosyal korumanın tüm işlevlerini kapsıyor. Tedbirlerin yarıdan fazlasının, mevcut sosyal koruma programlarında yardım düzeylerini artırmayı, kapsamı genişletmeyi veya hak kazanma kriterlerini esnetmeyi hedeflediği görülüyor.

Bu dönemdeki tedbirlerin yaklaşık beşte biri sağlık alanında alınmış. Sağlığı, Kovid - 19’un işgücü piyasasında yarattığı tahribat nedeniyle yüzde 17.9 ile işsizlik yardımları takip ediyor. Sosyal koruma çerçevesi içindeki diğer tedbirler ise şu şekilde:

Düşük gelirli ailelere nakit transferi (yüzde 17.9)

Emekli maaşlarında düzenlemeler (yüzde 8.4)

Hastalık izni veya yardımları (yüzde 6.3)

Aile yardımları (yüzde 6.3)

İşgücü piyasası önlemleri (yüzde 5.3)

Barınma sübvansiyonları (yüzde 4.2)

Gıda ödeneği (yüzde 2.1)

Çocuklu ailelere yardımlar (yüzde 2.1)

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 20.04.2020)

GÜNDEM