BASINDAN YAZILAR
Çalışma Hayatına Yerli Davos Yolda / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Çalışma Hayatına Yerli Davos Yolda / Cem Kılıç

TİSK, çalışma hayatının tüm sorunlarını ele alacak ve sendikalar arası sinerji yaratacak bir forum düzenliyor. Hedef, forumu Davos gibi geleneksel kılmak

Sosyal diyalog, çalışma hayatının en önemli kavramlarından. Sosyal diyalog, bütün dünyada hükümet, işçi ve işveren taraflarının gerek sosyal politika gerekse ekonomi alanında önemli başlıkları ve zorlukları ele alırken kullandıkları bir araç.

Çalışma hayatının tarafları, sosyal diyalog mekanizması sayesinde bir araya gelerek mevcut ve olası sorunların üstesinden gelmenin yolları üzerinde anlaşma açısından ortak bir anlayış geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla, çalışma hayatının tarafları da sosyal diyaloğun politika oluşturma ve uygulamadaki öneminin farkında olmaları gerekiyor.

Sosyal diyaloğun gerçekleşmesi için gerekli koşullardan biri tarafların sosyal diyaloga yönelik kararlılık ve sahiplenme içinde olmaları. Bu anlamda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenecek olan “Ortak Paylaşım Forumu” başlıklı bir etkinlik oldukça dikkat çekiyor.

Sendikalar arasında sinerji yaratacak

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da Ortak Paylaşım Forumu’nu, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirmek istediklerini ifade ederek forumla çalışma hayatının taraflarını aynı masa etrafında toplayarak etkin bir sosyal diyalog süreci yürütmek istediklerini belirtiyor.

Koç, forumun hem işçi ve işveren sendikaları hem de işçi sendikalarının kendi arasında sinerji yaratacağına inandıklarını dile getiriyor. Bu husus gerçekten de çok önemli. Ayrıca, Foruma Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow gibi uluslararası katılımcılar da davetli.

Gayrisafi yurtiçi hasılaya 200 milyar dolar katkısı var

Üyelerinin gayrisafi yurt içi hasılaya 200, ihracata ise 100 milyar dolar katkı yaptığı, 2 milyon istihdam yarattığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim gelirlerinde yüzde yüzde 15’lik paya sahip olduğu TİSK Türk işverenlerinin yurt içi ve yurt dışında temsil etme yetkisi bulunan tek üst kuruluş. TİSK’e bağlı 9 farklı sektörü temsilen 21 işveren sendikası bulunuyor. Dolayısıyla, işveren kesimini temsilen son derece önemli bir konuma sahip.

TİSK 11 – 13 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yönetimleri ile bağlı sendika yöneticilerinin katılımıyla “Ortak Paylaşım Forumu” düzenleyecek. Konfederasyon, söz konusu forumla küresel düzeyde de iyi bir örnek olmak istiyor.

Kamu kesiminin de davet edildiği forumda, çalışma hayatında dezavantajlı bir konuma sahip kadınlar, gençler ve engelliler ile çalışma hayatını yakından ilgilendiren çevre gibi konuların da tüm yönleriyle masaya yatırılması planlanıyor. Konfederasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, Ortak Paylaşım Forumu’nda iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki eğitim gibi konular da ele alınacak.

Sosyal diyalog sorunlara çözüm üretiyor

Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin ekonomik ve sosyal politikalara ilişkin gerçekleştirdikleri her türlü müzakereyi, görüş alışverişini veya karşılıklı bilgi aktarımını içeren sosyal diyalog, çalışma hayatının sorunlarına ilişkin çözüm üretmede başarılı bir geçmişe sahip.

Bu açıdan, sadece basit düzeydeki bilgi paylaşımından toplu sözleşmelerin bağlanması veya ulusal boyutta sosyal anlaşmaların müzakere edilmesine kadar farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor.

Bununla birlikte, sosyal diyalog süreci ikili veya üçlü düzeyde yürütülebiliyor. İkili düzeyde sadece işveren ve çalışan temsilcileriyle yürütülen sosyal diyalog faaliyetleri, üçlü düzeyde kamu veya özel sektörde işveren, çalışan ve hükümet temsilcilerini kapsıyor.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 16.09.2019)

GÜNDEM