7020 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (23.06.2017)
Başkanlığımızca hazırlanan 48 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde...
Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında Duyuru (23.06.2017)
Bilindiği üzere, Kurumumuza olan borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin işlemler devam etmekte olup, 2017/Mayıs ayına ilişkin bildirgelerin verilme süresinin sona...
İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri (23.06.2017)
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/ 45 sayılı SGK genelgelerinde belirtilen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası...
KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik Yapıldı (23.06.2017)
Tebliğde 4 Ekim 2016 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 7) ile KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE eklenen “(4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan...
Bağımsız Denetim Ekibinde Birden Fazla Sorumlu Denetçi Görevlendirilebilir mi? (23.06.2017)
Bağımsız denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim...
Nafaka Geliri Elde Eden İndirimli Emlak Vergisinden Yararlanır Mı? (23.06.2017)
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir...
BEYANNAMELER REHBERİ KİTABI (23.06.2017)
Birçok anlatımın sonunda SONUÇ ÖZET bölümü ile Türkiye'de bir ilk! Sınırlı sayıda özel baskı!
Tarımsal Kesimin Vergilendirilmesi (23.06.2017)
Bu yazımızda ülkemizde önemli bir vergi potansiyeline sahip çiftçilerin vergilendirilmesi hakkında genel bilgiler verilecektir. Çiftçilerimizin zirai faaliyetler yoluyla elde edilen gelirleri...
Vergi Ödemeyen E-Ticaret Şirketleriyle İki Koldan Mücadele (23.06.2017)
- Maliye Bakanı Ağbal: - "Bakanlık olarak e-ticarette haksız vergi rekabetiyle sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bu mücadelenin yollarından biri vergi kesintisi, diğeri ise resen vergi...
İhraç Edilen Ancak Geri Gelen Mallar Kapsamındaki Eşyanın KDV’si (23.06.2017)
Soru: İhraç edilen ancak geri gelen mallar kapsamındaki eşyanın KDV’si Cevap: 3065 sayılı Kanunun ithalat istisnasını düzenleyen (16/1-b) maddesi uyarınca, ihracat istisnasından faydalanılarak...
Yüzde 60 Oranında İşgücü Kaybınız Varsa Malulen Emekli Olabilirsiniz (23.06.2017)
Soru: 15 Şubat 1974 doğumluyum. Bağkur başlangıç tarihim 15 Haziran 1993. Arada sigorta da yattı. Hala prim ödemeye devam ediyorum. Doğuştan at nalı böbrek hastası olduğumdan, askere gitmedim...
Varlık Barışında Yeni Bir Düzenleme Olursa Mutlaka Bir Bedeli Olacak Gibi Duruyor (23.06.2017)
Değerli DÜNYA okurları, 6736 sayılı Yasa'nın 7. maddesinde düzenlenen ve kısaca 'Varlık Barışı' olarak ifade edilen düzenleme bu ay sonunda yürürlükten kalkacak. 6736 sayılı Kanun'da süre...
Eşten Alınan Ölüm Aylığının Kesilmesi . (23.06.2017)
Annem, ölen babam üzerinden ölüm aylığı almaktadır. Annemin işe girerek sigortalı olarak çalışması durumunda ya da kendi çalışmasından dolayı emekli olması durumunda babamdan aldığı aylık kesilir...
Sosyal Yardım Alana İş Desteği (23.06.2017)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardım alanların istihdamına ilişkin yönetmeliği tamamladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, 18-55 yaş arasında olup son...
Muhasebe İş İlanları (23.06.2017)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Sosyal Yardım Alanların İstihdam Teşviki (23.06.2017)
6704 Sayılı Kanun’la sosyal yardım alanların istihdam teşvikine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kanunla ilgili uygulamanın genel esasları 22 Haziran 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan...
Telefon Faturasını Patron Ödeyecek (23.06.2017)
Soru: Çalıştığı işyerinin işleri için cep telefonunu kullanan çalışanın cep telefonu faturasını patron karşılamak zorunda mı? Naim Kar Cevap: Çalışmış olduğu işyerinde işyeri ile ilgili olarak...
İşçi Emekli Aylığını Bilenler Yazıyor (23.06.2017)
Emekli olmak isteyen 4/a ve SSK için emekli aylıklarını bu işi bilenler tekniğine uygun olarak yazar ve okur da bunu anlar. Bazı Medya yazarları ise bunu sadece yazmak için yazıyorsa okurun...
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.06.2017)
MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının...
15 Yıl 3.600 Günle İstifa Eden Kıdem Tazminatını Alır (22.06.2017)
Bugünkü kıdem tazminatı sistemine göre, 8.9.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş kişiler, 15 yıl, 3.600 günle istifa ederek, kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bunun için SGK’dan yazı alıp...