EKSİK GÜN BİLDİRİMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER... (18.12.2017)
İşyerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün bildiriminde 05/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde önemli...
VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI ÇIKTI (18.12.2017)
Vergi incelemesinde ceza yememek için korunma yolları!
E-İrsaliye Nedir? e-İrsaliye Uygulama Rehberi (18.12.2017)
MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan E-İrsaliye çalışmamızda; E-İrsaliyeNedir? Kimler Kullanabilir? Defter Beyan Sistemi Başvuru Nasıl Yapılacaktır? Sistem Ne Zaman Kullanılacaktır?...
E-Müstahsil Makbuzu Nedir? Zorunlu Mudur? (18.12.2017)
MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan E-Müstahsil Makbuzu çalışmamızda; E-Müstahsil Makbuzu Nedir? E-Müstahsil Makbuzu Çifçiye Nasıl Verilecektir? Makbuzda Bulunması Gereken Zorunlu...
Başbakan'dan Asgari Ücret Açıklaması (18.12.2017)
Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. "Uyum yasaları ile ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor"...
Defter Beyan Sistemi (Detaylı Anlatım) (18.12.2017)
MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan Defter Beyan Sistemi çalışmamızda; Defter Beyan Sistemi Nedir? Kimler Kullanabilir? Defter Beyan Sistemi Başvuru Nasıl Yapılacaktır? Sistem Ne Zaman...
Mükellef Adres Sisteminde Değişiklik (18.12.2017)
17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 485 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde mükellef adres sisteminde bazı değişikliklere gidilmiştir, söz konusu...
Muhasebecilere Özel Web Sitesi 140 TL! (18.12.2017)
MuhasebeTR'nin desteği ile SMMM, YMM ve Bağımsız Denetçilere özel otomatik güncellenen web sitesi.
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (18.12.2017)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (18.12.2017)
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, Defter-Beyan Sistemi dışında kağıt ya da elektronik ortamda tutulan defter ve gönderilen beyannameler dikkate...
Gider Pusulası Düzenlemenin Önemi (18.12.2017)
Bu yazımızda Gider pusulası düzenlemeyi gerektiren özellikli durumlar ele alınacaktır. Gider pusulası 213 Sayılı V.U.K.nun 234.maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddede, “ Birinci ve ikinci sınıf...
İfraz Edilen Şirket Arsalarının Satışı, Kurumlar Vergisine Tabi Mi? (18.12.2017)
Fabrika binaları şehir içinde kalan ve bu binaların sanayi imarı, Belediye Meclislerince re’sen konut ve ticari imara dönüştürülen ve bu fabrika binası arsalarını satmak isteyen firmalarca son...
E-Serbest Meslek Makbuzu (18.12.2017)
MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan E-Serbest Meslek Makbuzu çalışmamızda; E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir? Zorunlu Mudur? Geçiş Tarihi Nedir? detaylı bir şekilde incelenmiştir.
7061 Sayılı Kanun İle (Torba Yasa) Değişen Götürü Gider Uygulaması (18.12.2017)
05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kamuoyunda sıkça...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (17.12.2017)
28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 nci...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) (17.12.2017)
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda..
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487) (17.12.2017)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişik mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması...
Şirketler Topluluğu Raporlarını Düzenlemeyi İhmal Etmeyin (18.12.2017)
Şirketler topluluğu ilk defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) düzenlenip birtakım kurallara bağlanmış ve topluluğa dahil şirketler için bazı yükümlülükler getirilmiştir...
İşyeri Adresinde Olmayan Kişiye Tebligat Ne Şekilde Yapılır? (18.12.2017)
Cevap: 213 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında tebliğ yapılacak kişinin bilinen işyeri adresinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) ya da muhatabın bilinen işyeri adresinin olmaması...