Örneklerle UFRS Kayıtları Kitabı [Özel Baskı] (16.10.2018)
2.000 adet uygulamalı yevmiye kaydı! Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Doldurulması (16.10.2018)
Değerli okurlar, bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.10.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bu kapsamda beyannamenin doldurulmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri...
DİİB’te Temsilci Firma, DİİB Sahibi Firmaya Neden KDV’li Hammadde Faturası Düzenleyemez? (16.10.2018)
DİİB Belgesine sahip olan ve halı imalatı ve ihracatı yapan firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da; “1-İthalatçı, İmalatçı ve aynı zamanda İhracatçı firma olan halıcı...
Kurumlar Tarafından Yapılacak Ödemelerde Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge Aranılması (16.10.2018)
28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla[1] 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen hükümle...
Muhasebe Mesleğinin Yeniden İnşası (16.10.2018)
Teknolojik gelişmeler neticesinde insanlık tarihi, bir zamanlar ihtişamlı ve gösterişli birçok mesleğin yok oluşuna tanıklık etmiştir. Günümüz dünyasında ise, dijitalleşme ile birlikte çoğu...
Bir Ay Askerlik Borçlanması Yeter (16.10.2018)
Soru: 28 Şubat 1975 doğumluyum. 15 Aralık 1998’de isteğe bağlı sigorta başlangıcım var. Sigorta başlangıcımdan önce 550 gün askerlik yaptım. 10 Ocak 2014’e kadar aralıksız isteğe bağlı prim ödemem...
Muhasebe İş İlanları (İlanları Görüntüle - Ücretsiz İlan Ver) (17.10.2018)
Ücretsiz iş ilanı yayınlayabilir veya var olan ilanları görebilirsiniz.
Birden Fazla Takvim Yılına Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Olarak Yapılan Hakediş Ödemeleri Üzerinden Kesinti Var Mıdır? (16.10.2018)
Cevap: Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara, bu işleri ile ilgili olarak...
Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği (16.10.2018)
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara” ilişkin tebliğ ile “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” belirlenmiş...
Patron, Çalışanı ‘Şikayet Etti’ Diye İşten Çıkaramaz (16.10.2018)
Bazı durumlarda işçinin işvereni şikayet etme hakkı var. Bu kapsamda işçinin önünde 5 adres bulunuyor. İşçi hakkını aramaktan korkmasın, çünkü şikayet ‘yalan ve hakaret’ içermedikçe işveren...
Cari Hesapların TL'ye Uyarlanması (16.10.2018)
Bilindiği gibi 13.9.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerde edimi döviz veya dövize olarak belirleme yasağı getirilmiş...
Çalıştığı Yerde Temizlik Yapana Ek Ücret Var (16.10.2018)
İşyerinde esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce aynı işyerinde temizlik işleri yapanlara ek ücret ödeniyor. Esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce temizlik...
Vergi Daireleri 15 Ekim 2018 Pazartesi Günü Saat 19:00’ A Kadar Açık Bulundurulacaktır (15.10.2018)
Vergi Daireleri 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 19:00’ a kadar açık bulundurulacaktır. Bilindiği üzere, 2/10/2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1/10/2018 tarihli...
Ödeme Yapmayı Unutanlar İçin Son Fırsat (15.10.2018)
Yeniden yapılandırmanın ilk taksit ödemesi için son gün Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların peşin ve ilk taksit ödemesi için tanınan süre bugün...
7143 Sayılı Kanunun Yaşayan/Canlı Maddesi!: 7143/4. Maddesi (15.10.2018)
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır...
Sonradan Bölgesel Teşvik Kapsamına Alınan Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilir Mi? (15.10.2018)
Bilindiği üzere yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar “yatırım yerinin” bulunduğu teşvik bölgesine göre değişik nispetlerde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından...
Futures Sözleşmeler ve Muhasebeleştirme İşlemleri (15.10.2018)
Futures sözleşmeler, forward sözleşmeler ile aynı amacı ve özellikleri taşımakla birlikte onların standart hale getirilmiş şeklidir. Futures sözleşmesi, ileri bir tarihte, önceden belirlenen fiyat...