İş Sözleşmesinin Fesih İşlemleri ve Belgelendirme (25.03.2017)
Çalışanlar için ekonomik ve sosyal açıdan karşılaşılabilecek en büyük risk, herhangi bir nedenle işlerini kaybetmektir. İş güvencesi kavramıyla anlatılmak istenen, işçinin işinde devamlılığın...
ÖRNEKLERLE TEKDÜZEN HESAP PLANI KİTABI ÇIKTI (25.03.2017)
Tüm detaylarıyla tekdüzen hesap planını öğrenmek ister misiniz? Yazar: Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
Hem İşsizlik Maaşı Alıp Hem Çalışanlar Dikkat! (25.03.2017)
İşsizlik maaşı alan bir kişi, sigortalı çalışmaya başladığında İŞKUR’u bilgilendirmek ve maaşını kestirmek zorundadır. Aksi halde hem çalışan hem de işveren büyük sıkıntı yaşar. Öte yandan...
620 Bin Kişi 65 Yaş Aylığı Alıyor (25.03.2017)
Türkiye’de her yıl 18-24 Mart haftası, Yaşlılar Haftası olarak kutlanır. Yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemi. 2016 yılında dünya nüfusunun yüzde 8.7’sini yaşlı nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfus oranı...
Stajyerin Maaşı Devletten (25.03.2017)
İşletmelerde staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler bu yıl eşitlendi. 2017’de tüm öğrenciler 421.21 TL’den az maaş alamayacak. Üstelik devlet katkısı da yasalaştı. Paranın üçte ikisini İŞKUR...
Vergi Davasında ‘İnce’ Noktalar... (25.03.2017)
İdare ile mükellefler arasında vergilerle ilgili uyuşmazlıklar çıkması sık karşılaşılan bir olay. Uyuşmazlıklar daha çok ilave vergi istenmesi ve buna bağlı ceza kesilmesinde ortaya çıkıyor...
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710) (25.03.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardı (BDS 710)’nın yürürlüğe...
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706) (25.03.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı (BDS 706)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam...
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705) (25.03.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı (BDS 705)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin...
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700) (25.03.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardı (BDS 700)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı...
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570) (25.03.2017)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan İşletmenin Sürekliliği Standardı (BDS 570)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 570 metninde...
KDV İadesi Tasdik Raporu Düzenlenen Dönemlere İlişkin E-Defter Berat Uygulaması (24.03.2017)
Başkanlığımıza gerek mükellefler gerek vergi dairesi müdürlükleri aracılığı ile intikal ettirilen olaylardan, katma değer vergisi (KDV) iadesi talep eden ve e-Defter uygulamasına tabi mükelleflerin...
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (24.03.2017)
MADDE 1- 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “19.2.2.1. Üretim ve hizmet işletmelerinin ayni sermaye olarak konulması”...
Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı. (24.03.2017)
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi olarak kurumlar vergisi mükellefidirler...
Vergi İnceleme Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular (24.03.2017)
Bu makalemizin konusu vergi denetim kurullarında incelemeye alınan şirketlerde incelenen özellikli konular olacaktır. 2- VERGİ DENETİM KURULLARINDA İNCELEMENİN KONUSU - Tam inceleme...
İşsizlikle Mücadelede İşbaşı Eğitiminin Önemi ve Son Değişiklikler (24.03.2017)
Özellikle yeni mezun gençlerin hem tecrübe kazanması ve hem de iş hayatına bir yerden başlamasını sağlaması bakımından çok önemli bir program “İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları”. İşbaşı eğitim...
İndirimli Kurumlarda Yatırıma Katkı Tutarına Endeksleme Nasıl Olacak ? (24.03.2017)
Soru: İndirimli kurumlarda yatırıma katkı tutarına endeksleme artık uygulanacak mı ? Cevap: 07 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun ...
Primin Aylığınızı Nasıl Etkileyeceği Kazanç Tutarınıza Göre Değişir (24.03.2017)
Soru: 1 Kasım 1972 doğumluyum. 1992- 1993 döneminde 15 ay askerlik yaptım. 1 Mayıs 1995’ten sigorta başlangıcım var. Yaklaşık 7250 gün primim olmuş. Askerden sonra sigortalı olduğum için askerlik...
İş Arayana Destek (24.03.2017)
Sosyal yardım alanlara devletten istihdam desteği var. İş görüşmesi aşamasında tüm masrafları karşılan sistem, kişi işe girdikten sonra da 507 lira para ödüyor. İki aşamada, işe girecek kişinin...
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri (24.03.2017)
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor...