Kıdem Tazminatında Flaş Gelişme! (25.05.2017)
Kıdem Tazminatı Fonu çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunuldu. Çalışanlar kurulacak fondan birikimlerinin ister tamamını isterse ihtiyacına göre parça parça çekebilecek...
TTK Md/376’ya Göre Şirket Bilançolarındaki Sermayenin Kaybı Konusunda VUK / THP / TMS Uygulama Farkları - Özel Maliyetler Uygulamasının Bilançoya Etkileri (25.05.2017)
‘’ Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu: a) Çağrı ve bildirim yükümü (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı...
BEYANNAMELER: KDV - MUHTASAR - GEÇİCİ VERGİ REHBERİ KİTABI (25.05.2017)
Birçok anlatımın sonunda SONUÇ ÖZET bölümü ile Türkiye'de bir ilk! Sınırlı sayıda özel baskı!
Mali Müşavirler Dikkat! SGK’dan Mali Müşavirlere Borç Çıkabilir (25.05.2017)
Yukarıdaki başlık çok mu iddialı, hayır değil sayın okurlar, yıllar önce benimde başıma gelen bir olaydan yola çıkarak bu yazıyı kaleme alma gereği duydum. SGK’da vekaletname ile iş yapan tüm...
İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Tebliği (25.05.2017)
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu Ek 2’nci maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu Ek 1’inci maddesinde belirtilen döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulamas...
Ödeme Emrine Karşı 7 Günlük Dava Açma Süresini Kaçıran veya Kaybeden Mükellefler Ne Yapabilir? (25.05.2017)
Bilindiği gibi, vergi dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine karşı 6183 sayılı Kanun’unun 58.madde hükmüne göre; iptal davası (7) gün içerisinde ilgili vergi mahkemesinde açılmalıdır. Bazı hallerde...
Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi Sıra No: 2017/1 İncelemeler ve Takdir İşlemelerinde Büyük Kolaylık Getiriyor (25.05.2017)
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ve Maliye Bakanı sayın Naci Ağbal tarafından imzalanan 27.04.2017 gün ve 14938 sayılı iç genelge de vergi incelemeleri, takdir işlemleri...
İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Durumunda Vergilendirme (25.05.2017)
Soru: İhraç edilen malların geri gelmesi durumunda vergilendirme nasıl olacaktır? Cevap: 3065 sayılı Kanunun ithalat istisnasını düzenleyen (16/1-b) maddesi uyarınca, ihracat istisnasından...
Emeklilik Primi Ödenmediğinden Staj Sigortasında Prim Görünmüyor (25.05.2017)
Soru: 7 Temmuz 1982 doğumluyum. Staj SSK giriş tarihim 1 Eylül 1998. Ama prim yatmamış. Prim ödemesi 2002 yılı itibarıyla görünüyor. Primi 5000 güne tamamlamaya az kaldı. Bu şartlarda ne zaman...
Memurun Yıllık İzni Artacak Mı? (25.05.2017)
Geçtiğimiz günlerde, bir bakanlığın idari kurul toplantısında memur sendikası temsilcileri tarafından devlet memurlarının dini ve milli bayramlar ile hafta sonu tatillerinin yıllık izin içinde...
Sendikalı İşverene Devlet Desteği Başladı (25.05.2017)
Türkiye'de sendikalaşma oranının %12'de kalması hükümeti harekete geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, toplu iş sözleşmesi imzalanmış işyerlerinde asgari ücret desteği 99 TL yerine...
Emekliye Yeni Maaş Formülü (25.05.2017)
Emekli maaşlarını hesaplama sisteminin değişmesiyle hem eski emeklilerin maaşı artacak hem de yeni emekliler daha yüksek ücret alacak. Alacağınız emekli maaşını artırmak da sizin elinizde...
Vergi İncelemelerinde Yeni Düzen (25.05.2017)
Vergi İncelemelerinde özellikle zamanaşımı süresinin son yılında yapılan incelemelerde hem şekil hataları hem de tebligat sorunları dolayısıyla pek çok sıkıntı yaşandığı, zaten bilinen ve zaman...
Çalıştıkça Emekli Aylığı Düşer Mi? (25.05.2017)
Son günlerde en çok sorulan sorularda biri de çalıştıkça emekli aylığı düşer mi? Bu konuda herkes kendince bazı tezler öne sürüyor,düşen ,düşmeyen,çalışma ,çalışmama,kısmi çalış,5 gün çalış,1 gün...
Yabancılara ve Yurtdışında Yaşayan Türklere Gayrimenkul Satışında KDV İstisnası (25.05.2017)
6824 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilaveyle, konut veya iş yeri olarak...
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/94 (24.05.2017)
31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması...
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Geçici Görevle İl Dışına Gönderilen Personeline Konaklama ve Yemek İçin Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi (24.05.2017)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde...
İki Resmi Belge Birleştiriliyor (24.05.2017)
Muhtasar beyanname ve SGK aylık bildirgesi birleşmesi projesinde pilot uygulama başlıyor. 1 Ocak 2018 itibarıyla Türkiye çapındaki işletmeleri kapsayacak. İş dünyasının talepleri arasında bulunan...
Bakan Ağbal'dan Yeniden Yapılandırma Ödemeleri (24.05.2017)
Maliye Bakanı Naci Ağbal: (Yeniden yapılandırma ödemeleri)...
Mesleğe Yeni Başlayanların KDV Dahil Faturalarda Bilinmesi Gerekenler (24.05.2017)
Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızın KDV dahil olarak düzenlenen faturaları sorgusuz bir şekilde kayıtlara aldıkları görülmektedir. Oysaki KDV dahil olarak düzenlenen...