KDV - MUHTASAR - GEÇİCİ VERGİ REHBERİ KİTABI ÇIKTI (24.04.2017)
Birçok anlatımın sonunda SONUÇ ÖZET bölümü ile Türkiye'de bir ilk! Sınırlı sayıda özel baskı!
Kıdem Tazminatında ‘Bireysel Fon’ Geliyor (22.04.2017)
Kıdem tazminatı, ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu söylesek abartmış olmayız. Zira hem işçi ve işçi ailelerini, hem de işverenleri yakından ilgilendiren hassas bir konu...
Eski Kocasıyla Evlenenin Tazminatı (22.04.2017)
Soru: Eşimle 5 yıl evli kaldıktan sonra 2 yıl önce boşandım. Ancak şimdi eşimle tekrar evlenmeye karar verdik. Eşimde şuan çalıştığı işyerinde 8 yıldan beri aralıksız çalıştı. Eşimle tekrar...
Engelli Personelin Gece Çalışması (22.04.2017)
Gece vardiyasında kanunen engelli işçi çalıştırılması uygun mu, yasak mı? Sürekli gündüz vardiyasında çalışması gerekir mi? 5...705820 İş Kanunu'nda ise engelli personellerin gece döneminde...
Dost İşi Alışveriş Vergi Çıkarabilir (22.04.2017)
Giderek “tüketim toplumu” modeline yaklaşmamız nedeniyle toplumumuza özgü pek çok değer önemini kaybetmiş durumda. Bununla beraber, bazı geleneksel ilişki ve değerler halen varlığını sürdürüyor...
KDV ve Vergi Usul Kanunu’nda İhtiyaç Olan Köklü Değişiklik Önerilerimiz (22.04.2017)
Ülkemizde uygulanan KDV, damga vergisi ve Vergi Usul Kanunu (VUK) yıllar önce hazırlanmış kanunlardır. Ülkemizin artık yeni vergi sistemine, yeni belge düzenine geçmesinin zamanı çoktan gelmiştir...
Vergi Hukukunda Pişmanlığın Alanı Daraltıldı Mı? (22.04.2017)
Bizim vergi yasalarımızın en meşhur, en kadim ve de en işlevsel hükümlerinden biri Vergi Usul Kanunu’nun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371’inci maddesidir. O kadar ki vergi işlerindeki görevliler...
Hem Okulluyum Hem İşçi (22.04.2017)
Çocuk ve genç işçiler, okula devam ediyorsa, başarılarına engel olmayacak şekilde çalıştırılabiliyor. Yapacakları işler ve çalışma saatleri ise sınırlı oluyor. Bu kurallara uymayan işverenleri...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) (22.04.2017)
MADDE 1 – (1) Yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter...
SGK 2017 Ocak ve Şubat İşe Giriş Bildirgeleri (21.04.2017)
Kurumumuzca 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin işe giriş bildirge sayılarında yapılan incelemelerde, işe giriş bildirgesi sayısının önemli ölçüde arttığı, ancak işe giriş bildirgesi verilen...
İşverenlere Önemle Duyurulur (21.04.2017)
Kurumumuzca 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin işe giriş bildirge sayılarında yapılan incelemelerde, işe giriş bildirgesi sayısının önemli ölçüde arttığı, ancak işe giriş bildirgesi verilen...
Konut Almanın Zamanı… (21.04.2017)
Bakanlar Kurulu sözkonusu yetkisini 15.03.2017 tarihinde yayınlanan 2017/9973 sayılı Kararname ile kullandı. Kararname ile; - Konut...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 (21.04.2017)
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik...
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 (21.04.2017)
5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik...
KDV ve Vergi Usul Kanununda İhtiyaç Olan Köklü Değişiklik Önerilerimiz (21.04.2017)
Ülkemizde uygulanan KDV, Damga Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Yıllar önce hazırlanmış kanunlardır. Ülkemizin artık yeni VERGİ SİSTEMİNE, YENİ BELGE DÜZENİNE geçmesinin zamanı...
Muhasebe Ücreti (21.04.2017)
Şimdi tam da bu zamanda nereden çıktı muhasebe ücreti konusu diyenler çıkabilir. Haklılar… Yılbaşı değil, yılsonu değil, hakikaten nereden çıktı bu...
Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması (21.04.2017)
Her kanun gibi vergi kanunları da yürürlükte oldukları süre içinde uygulanırlar. Vergi kanunun ne zaman yürürlüğe girdiğini, ne zaman yürürlükten kalktığını, yürürlüğe girmeden önceki ya da...
KDV Yönünden Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi (21.04.2017)
3065 sayılı KDVK’nun 11/1-c md hükmü gereğince ihraç kayıtlı mal tesliminde imalatçı olma şartı aranmaktadır. İmalatçılık sıfatı bulunmayanların ihraç kayıtlı mal satmaları mümkün değildir...
Muhasebe Kültür Merkezleri (21.04.2017)
Mustafa Kemal Atatürk kültürü şöyle tanımlamıştır: “Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mâna çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.” Sevgili meslektaşlarım...
Yurt Dışına Düzenlenen Turlarda KDV Uygulaması Nasıldır ? (21.04.2017)
Cevap: Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık...