YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDöviz Büfeleri Üzerinden Kara Para İle Nasıl Mücadele Edilecek?

Aşağıda anılan Tebliğ ile, Kara Para ile mücadele etmek amacıyla döviz büfeleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu tebliğ ile  Başbakan Yrd. Sayın Mehmet Şimşek’in yapmış olduğu açıklamaya göre;

1-Hazine Müsteşarlığında kurulacak bilgi sistemi üzerinden yetkili müesseselerin sorgulama yapmasıyla terör finansmanı faaliyetinde bulunan kişilerin işlem gerçekleştirmesinin önüne geçilecek,

2-Yeni düzenlemeyle terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerin engellenmesi ve bu yolla sektörün kredibilitesinin artırılması hedeflenmektedir.

3-Kara para aklanmasına geçit verilmeyecek, Hazine Müsteşarlığının, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında MASAK ve kamu kurumlarının yanı sıra diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla da etkin iş birliği yapılacak,

4-Tebliğde, yetkili müesseseler A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu çerçevede A grubu yetkili müesseseler, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı sıra yeni alanlarda da faaliyet gösterebilecektir.

5-Yetkili müesseselerin mali yapılarının güçlendirilmesi kapsamında, önceki düzenlemede 500 bin lira olan asgari sermaye şartı A grubu yetkili müesseseler için 5 milyon lira, B grubu yetkili müesseseler için 1 milyon liraya yükseltilmiştir.

6-Asgari sermaye şartının %10'u tutarında kamu bankaları ve kamu katılım bankalarında blokaj hesabı tutulması zorunluluğu getirilmiştir.

7-Ayrıca, yetkili müesseselere gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayda alınmasını sağlamak üzere kamera kaydı uygulaması zorunlu kılınmıştır. 

8- A ve B Grubu Yetkili Müesseselerin yapabileceği faaliyetler şunlardır: 

 

Sıra

A Grubu Yetkili Müesseseler

B Grubu etkili Müesseseler

1

Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak

Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak

2

Arbitraş İşlemleri

Arbitraş İşlemleri

3

Dövizi natık çekleri satın almak.

Dövizi natık çekleri satın almak.

4

Basılı altın alım satımı yapmak

Basılı altın alım satımı yapmak

5

Külçe altın alım satımı yapmak

1 Kg küçük külçe altın alım satımı yapmak

6

Bankalar aracılı ile döviz alım satımı ve arbitraj yapmak

Bankalar aracılı ile döviz alım satımı ve arbitraj yapmak

7

Kıymetli taş ve işlenmemiş maden ithal ve ihracı

-

8

Elektronik para kuruluşu temsilcisi olmak

-

 

Kaynaklar:

Resmi Gazete Tarihi ve No Yasal Dayanak
30.01.2018 - 30317 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45
   
31.03.2005 Türk Vatandaşlığının
31.03.2007 Türk Vatandaşlığının

12.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM