YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comDolar Veya Euro Cinsinden Fatura Düzenlenmesi Yasak Mı?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca;

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki;

1- Menkul ve gayrimenkul alım satım,

2-Taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama,

3- Leasing ile iş, hizmet ve eser,

Sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

13.09.2018 tarihinden tarihten itibaren 30 gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.

Öte yandan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 215/2-a Maddesi uyarınca kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.

Buna göre;

1- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; sadece menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme tiplerinin  döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenemeyeceği kararlaştırılmıştır. Diğer bir ifade ile yasak, sadece bazı sözleşmelerle ilgilidir; faturaların döviz cinsinden düzenlenmeyeceği ile ilgili değildir.

2- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 215/2-a Maddesi(Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir.) yürürlüktedir. Bu madde ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu bakımdan faturaların, Türk Parası Karşılığı yazılmak kaydıyla dolar veya Euro cinsinden düzenlenmesine ilişkin hiçbir yasak bulunmamaktadır.

Yasal Dayanak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası Yasal Dayanak
13.09.2018 - 30534 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
10.01.1961 - 10309 213 Sayılı Vergi Usu Kanunu  Madde 215-2/a

 

01.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM