YAZARLARIMIZ
Yusuf Kılıç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kıdemli Denetçi
yusufk@istanbulymm.comKobi Tanımında Değişiklik Yapıldı

I.GİRİŞ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), dünya ekonomisindeki rolü giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. KOBİ’ler, yeni istihdam alanları yaratılmasındaki katkıları, piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama yetenekleri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gün geçtikçe daha vazgeçilmez olmaktadırlar. Bu gelişme de ülkeleri KOBİ’lerin teşviki ve gelişimi için uygun politikalar belirlemeye yöneltmektedir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 24.06.2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

II.DEĞERLENDİRME

Değişiklik Yönetmeliği ile küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) kriterlerinden yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 40 Milyon TL olma sınırı 125 Milyon TL’ye yükseltilmek suretiyle KOBİ tanımı genişletilmiştir.

Karara göre, KOBİ başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecektir. Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir. Değişiklik sonrası  Kobi tanımları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

KRİTER

Mikro Ölçekli KOBİ

Küçük Ölçekli KOBİ

Orta Ölçekli KOBİ

Uygulama Tarihleri

24.06.2018 Tarihi ve  Sonrası

24.06.2018 Tarihi ve  Sonrası

24.06.2018 Tarihi ve  Sonrası

Çalışan Personel Sayısı

10 Kişiden Az

50 Kişiden Az

250 Kişiden Az

Yıllık Net Satış Hasılatı

En çok 3 Milyon TL

En çok 25 Milyon TL

En çok 125 Milyon TL

Yıllık Mali Bilanço Toplamı      

En çok 3 Milyon TL

En çok 25 Milyon TL

En çok 125 Milyon TL

III.SONUÇ

KOBİ’ler, büyük işletmelerin karmaşık ve çok bileşenli yapıları ile karşılaştırıldığında daha dinamik ve esnek yapılardır. Bir işletmenin KOBİ olup olmadığı ve sınıfı yukarıda yer alan açıklamalar göre bulunur. Bu belirlemeler, Türk Ticaret Kanunu (Nevi değişikliği, Birleşme vs. işlemleri) ve Devlet Destekleri uygulamasında önemli bir yer edinmektedir.

KOBİ’lerimiz ülkemizdeki üretim ve büyümenin ciddi bir kısmını sırtlayan; istihdam, üretim ve yatırım konularında ekonomideki yapı taşlarımızdır. Yapılan değişiklikle daha çok sayıda girişimci desteklerden faydalanabilecek olup, yapılan yasal düzenlemenin olumlu olduğu kanaatindeyim.

KAYNAKÇA:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve  Sınıf. Hakkında Yönetmelik,

06.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM