YAZARLARIMIZ
Yılmaz Çelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
yilmazcelik34@yahoo.com01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANAN SAYISI ARTACAK
Tarih: 06/11/2006


 

Sigortalı olma hakkından kanuni olarak vazgeçilememesi, sosyal hayatın getirebileceği istenmeyen durumların aşılmasında bir nebze de olsa katkı sağlamaktadır. Sigortalının vefatı halinde varislerine sosyal güvenlik kurumlarından sağlanan  yardımlar da bunların başında gelmektedir.  

Tek çatı altında sosyal güvenlik kurumlarını birleştiren 31.05.2006 tarihinde kabul edilen 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ölüm aylığı bağlanma şartlarında önemli değişiklikler yapmıştır.  

5510 sayılı Kanun’da 01.01.2007 tarihinden itibaren eski hükümlere göre SSK’ya tabi sigortalı olanlar madde 4/a, Bağkur kapsamında sigortalı olanlar madde 4/b, Emekli Sandığı hükümlerine göre sigortalı olanlarda madde 4/c de sayılmıştır.  

         506 sayılı SSK Kanunu 66. maddesine göre ölüm sigortasından aylık bağlama şartları şunlardır:

a) Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış durumda veya,
b) Bağlanmış bulunan malüllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda yahut,  
c) Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş durumda,  

Ölen sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır.
 

1479 Sayılı Kanun (Bağkur)  açısından 41. madde ile ölüm aylığından yararlanma koşulları: 

a) Ölüm tarihinde en az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olan,
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen,
d) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen,

Sigortalının hak sahibi kimselerine yazılı talepleri halinde aylık bağlanır.


           
Emekli Sandığı’na Göre 66. madde ile ölüm aylığından yararlanma koşulları: 

a)   Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin,
b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,
c) Emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,
ç) İştirakçilerden 45 inci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin
d) Erlerden 56 ncı maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin,
e) Erlerden 56 ncı madde gereğince vazife malüllüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,
f) (Değişik: 9/7/1953 - 6122/3 md.) Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olupta kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 61 yaşını doldurmadan ölenlerin,
g) Vazife malüllüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 10 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin

Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.


YENİ YASADA BELİRLENEN ŞARTLARA GELİNCE

Ancak, 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası kanuna göre ise ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları 32.madde ile belirlenmiştir.

İlgili madde ile sağlanan haklar şunlardır;

a) Ölüm aylığı bağlanması.
b) Ölüm toptan ödemesi yapılması.
c) Aylık almakta olan eş ve çocuklara evlenme ödeneği verilmesi.
d) Cenaze ödeneği verilmesi.


Ölüm aylığı bağlanma şartları da ;
a) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
c) Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve her türlü borcunun olmaması şarttır.

Şeklinde belirlenmiştir.  

5510 sayılı kanun ile ölüm aylığının bağlanması hususunda en önemli değişiklik ise prim ödeme günlerinde yapılmıştır.  

01.01.2007 öncesi SSK hükümlerine göre ; toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş,  Bağkur hükümlerine göre de en az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olan sigortalının ölümü, Emekli Sandığı hükümleirne göre de 66. madde 2. fıkrasına göre 10 yıl fiili hizmeti bulunan sigortalıların vefatı halinde ölüm aylığı bağlanıyordu. 01.01.2007 tarihinden itibaren ise ölüm aylığına bağlanbilmesi için prim ödeme gün sayısı bütün sigortalılar için 900 gün olarak belirlenmiştir. 

Bu köklü değişiklik özellikle Geçici Madde 1 de özellikle belirtilerek ;
“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili Kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinin, bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanması halinde ölüm aylığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hak kazanılmış sayılır.” denilerek dikkat çekmiştir.
 
Ölüm aylığının sadece prim ödeme gün sayısının eksikliğinden dolayı bağlanılmamış olması nedeniyle  bu yardımı alamayanların 900 gün prim ödenmiş olması şartıyla 01.01.2007 tarihinden itibaren bu yardımı alabilme imkanı gelmiştir.
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

 

GÜNDEM