EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Yener Şen
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
yenersentr@yahoo.comİhracatçılar, İhracat Bedelleri İçin Altı Aydır Uygulanan “(İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)“ Tebliğin Uygulama Süresi Uzatıldı

İhracatçılar, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine dönük altı aydır uygulanan 2018-32/48 nolu tebliğin uygulama süresi uzatılmış durumdadır.

Bilindiği gibi tebliğ TPKKH 32 Sayılı Karara ilişkindir. Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında değerini düşürmeye dönük operasyonlara karşı bir önlem olarak, ülkedeki döviz miktarını arttırıcı yönde bir girişim olarak ortaya çıkan tebliğin, kuşkusuz diğer hükümleri de altı ay daha yürürlüktedir. Başlıklar halinde hatırlayacak olursak 04.09.2018 Tarihinde yayınlanan tebliğin “Amaç” ve “Dayanak” başlıklı giriş maddelerinden sonra gövdesini oluşturan maddeleri:

Madde 3 : İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

Madde 4 : Peşin döviz

Madde 5 : Özelliği olan ihracat

Madde 6 : İhracat işlemlerinde sorumluluk

Madde 7 : İhracat bedelinden indirimler

Madde 8 : Hesap kapatma, ihbar ve ek süre

Madde 9 : Mücbir sebep halleri

Madde 10 : Terkin

şeklindeydi. Tebliğin son bölümünün maddeleri ise :

Madde 11 : Yetki

Madde 12 : Usul ve müşterek hükümler

Madde 13: Yürürlük

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.

Madde 14 : Yürütme

Şeklinde sıralanmıştı.

Ülkemizin dış ticaret açığının kapanmasında ana girdi unsuru olan ihracatımızla ilgili olarak 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48), 03.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni tebliğle 6 ay daha uzatılmış durumdadır.

Adı geçen (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53) (MADDE 1)’ de aynen  şöyle denilmektedir.  “4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.”  İlgili fıkra ise 04.09.2018’de yayınlanan tebliğin uygulanma süresine ilişkindir ve o tarihteki ifadesi şöyle idi:

“(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.” Yürürlük tarihi ise aynı maddenin 1 nolu fıkrasında belirtildiği üzere Resmi Gazetede yayınlandığı tarihtir, yani 04.09.2018’dir.

Bu tebliğin ekonomimize yansımalarının kuşkusuz olumlu olacağı düşünülmektedir. Zira son beş yılın, son dörder aylık ihracat rakamları incelendiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır (1) :

Aylar/ Yıllar

2014

2015

2016

2017

2018

09

13.583.121

11.581.704

10.901.638

11.810.081

14.399.787

10

12.891.630

13.240.039

12.796.160

13.912.699

15.682.143

11

13.067.348

11.681.989

12.786.936

14.188.323

15.502.440

12

13.269.271

11.750.819

12.780.523

13.845.666

13.831.880

4 Aylık Toplam

52.813.385

48.256.566

49.267.274

53.758.786

59.418.269

Değişim (%)

0

-0,086

0,021

0,091

0,105

12 Aylık Toplam

157.610.158

143.838.871

142.529.584

156.992.940

167.967.219

Yıllık değişim (*)

0

-0,087

-0,009

0,101

0,070

Son 4 Ayın Payı

0,335

0,335

0,346

0,342

0,354

(*) TÜİK –Yıllara Göre Dış Ticaret verilerinden alınmıştır.

2015 Kasım ayında yaşanan Türkiye-Rusya uçak krizi, etkisini 2016 yılında da göstermiş ve turizm sektöründeki ihracat gelirlerimizde düşüş sürmüştür. İlişkilerin düzelmesi ise 2017 yılında meyvelerini vermeye başlamış ve 2014 rakamlarına hemen hemen ulaşmış iken , 2018 yılında ise reel anlamda 2014 ve 2017 değerlerini aşmıştır. Tabloda 2018 yılı ile ilgili bir değer daha dikkat çekmektedir: Yılın son dört ayı içindeki ihracat toplamının, yıllık ihracat içindeki payı önceki dört yılın değerlerinin üstüne çıkmıştır. Bunda da giriş bölümünde bahsettiğim ve uygulama süresi 03.03.2019 tarihinde, tebliğ metnindeki 13. Maddenin ikinci fıkrasındaki ifade değişikliği ile altı ay daha uzatılan TEBLİĞ NO: 2018-32/48’in etkisinin olduğu açıktır.

Bu arada tebliğlerin tek başına ihracat patlaması yapmayacağı, bunu gerçekleştirmek için alın teri dökülmesi gerektiği tartışmasız bir gerçektir.

  1. (Kaynak : TÜİK – Aylara Göre Dış Ticaret ve TÜİK – Yıllara Göre Dış Ticaret)

http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

08.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM