YAZARLARIMIZ
Uğur Küçükkahyaoğlu
Vergi Müfettişi
ugurkucukkahya@gmail.comHazine Taşınmazlarının Kiralanmasında Yeni Bir Seçenek; Tıbbi, Aromatik ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Tarih: 19.06.2017


 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların kullanılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulmasına izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik” 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile hazineye ait taşınmazların geçici iş ve işlemler, tarımsal faaliyetler ve orman yaratma amaçlarıyla kiraya verilebileceği yönetmelikte belirtilmiştir.

24/05/2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kiralama seçeneklerine bir yenisi daha eklenmiştir. Adı geçen yönetmeliğe eklenen 72/A maddesi ile “Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerini yetiştirmek üzere kiraya verilebileceği” belirlenmiştir. Ayrıca bu amaçla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde biri olarak tespit edilmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile birlikte tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin ekim alanlarının ve üretim miktarlarının artırılarak ihracat hacminin artırılması hedeflenmektedir. Tıbbi, aromatik ve süs bitkilerine ait 2016 yılına ilişkin ithalat ve ihracat rakamları TÜİK sisteminden alınarak aşağıda sunulmuştur. (Not: Tıbbi, aromatik ve süs bitkileri gümrük sınıflandırmasında ayrıca gösterilmeyip benzer ürün grupları ile birlikte gösterilmektedir.)

GTİP Bölüm No

Bölüm Açıklaması

Fasıl Kodu

Fasıl Açıklaması

İhracat (TL)

İthalat (TL)

2

Bitkisel Ürünler

06.01-06.04

Canlı Ağaçlar ve Diğer Bitkiler; Çiçek Soğanları, Kökler ve Benzerleri; Kes Çiçekler ve Süs Yaprakları

244.619.062,00

263.538.791,00

2

Bitkisel Ürünler

12.11

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar, sanayide ve  tıpta kullanılan bitkiler, (esas olarak parfümeride ve eczacılıkta kullanılan bitkiler)

1.131.419.641,00

5.455.015.450,00

           

Tıbbi, aromatik ve süs bitkilerinin kullanımı her geçen gün insanların tüketim tercihlerine ve sanayi kollarının gelişimine bağlı olarak artmaktadır. 2000 yılında tıbbi ve aromatik bitkiler piyasası yıllık 60 milyar dolarlık bir pazar payına sahipken, kozmetik tüketiminin artması tıbbi bitkisel ürünlerin yaşlanan nüfus, genel sağlık ve refah konusunda bilinçli tüketicinin artması ile ivmelenerek 2017 yıl sonunda 110 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Süs bitkilerinde ise elimize ulaşan veriye göre 2013 yılı itibariyle dünya toplam ihracat tutarı 21 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Tıbbi, aromatik ve süs bitkilerinin gerek ülkemizde gerek dünyada pazar büyüklüğünün giderek artması, geleneksel tarım faaliyetlerine nazaran kar marjının yüksek olması, başlangıç yatırım tutarlarının da yüksek olmaması gibi olumlu etkenler, ülkeleri ve yeni yatırımcıları bu alanda yatırım yapmaya davet eder görünmektedir.

 

Kaynakça

1- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

2- TÜİK İhracat İthalat verileri

3- Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı verileri

 

 

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM