RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2015 | Asgari Geçim İndirimi 2015 | Reklam | Bize Ulaşın    


E. Öğr. Gör. Koray ATEŞ
Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilecek Giderler
(04.03.2015)
Kuyumculuk Muhasebesi ve İşlemleri

MUHASEBECİLERE VE MALİ MÜŞAVİRLERE ÖZEL İNTERNET SİTESİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETSİZ ÜYELİK

Ücretsiz üye olun,
güncel bilgiler e-posta adresinize gelsin.

 
E-Posta Adresiniz:

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2015
Asgari Geçim İndirimi 2015
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Kıdem Tazminatı Fonu
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2015
Videolu Soru-Cevap
    (Yeni)
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Gelir Vergisi Beyanları (1)

  Başbakanlığa Gönderilen Yeni ÖTV Genel Tebliğ Taslağı

  Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilecek Giderler

  Engelli İstihdamında Püf Noktaları!

  31 Mart Akşamı Ev Hizmetlisi Çıkışları Artacak

  90’ların Paketleri Konuşulurken

  Birikmiş Amortismanlar İçin En Uygun Amortisman Kaydı Ne Olmalıdır ?

  Emekli Olan Kız Çocuğu Ana-Babadan Aylık Alamıyor

  Bağımsız Denetim ve UFRS ile Firmanızın Değerini Arttırın

  Kira Gelirinizi Vergi Dairesine Gitmeden Beyan Edebilirsiniz

  Katar 2022’ye Kırmızı Kart!

  Terkedilen Faaliyetten Doğan Zarar Yeni Başlanan Faaliyetten Mahsup Edilebilir Mi ?

  Aynı Konuda Farklı Özelge Verilmesi Mümkün Mü?

  Kıdem Tazminatı Fonu Kesinleşti. Çerçevesi De Hazır: Yeniye Zorunlu Eskiye Seçmeli


YAZARLARIMIZ
Turgay Özen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Yansıtma Faturalarında KDV

Tarih: 23.06.2011

I – GİRİŞ

Masraf yansıtmaları, özel anlaşmalar ya da yanlış faturalamalardan dolayı, masrafın asıl muhatabına yansıtılması durumunda ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, fatura bedeli kısmen ya da tamamen farklı bir mükellefi ilgilendirmesinden dolayı, faturaya muhatap olan mükellef, faturada kendisini ilgilendirmeyen tutarı diğer mükellefe yansıtması için fatura düzenlemesi gerekmekte ve düzenlenen bu faturalara uygulamada yansıtma faturası adı verilmektedir. Yansıtma faturalarının uygulamada işleyişini aşağıda başlıklar halinde inceleyeceğiz.

II – MASRAFIN KOMİSYON, HİZMET GİBİ EK ÖDEMELER OLMADAN   YANSITILMASI

A) Masrafın KDV’nin Konusuna Girmesi Durumunda

Burada yansıtılması gereken masraf tutarı kısmen ya da tamamen yansıtma faturasını düzenleyen firmaya ait olmaması gerekmekte ve bu nedenle firma kendisini ilgilendirmeyen masraf tutarını masrafın muhatabı olan firmaya yansıtacaktır. Masrafta hangi KDV oranı hesaplanmış ise, yansıtma faturasını düzenleyen firma  da yansıtma faturasında da aynı oranda KDV hesaplayacak ve böylece masrafla birlikte KDV’de ilgilisine yansıtılmış olacaktır.

Bu konuyla ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2009 KDV-1782 sayılı özelgesinde KDV’nin yansıtma faturasında hesaplanması gerektiği yönünde görüş bildirmiş; “başkaları için yapılan ve aslı KDV’ye tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanacaktır” diye ifade edilmiştir.

B) Masrafın KDV’nin Konusuna Girmemesi Durumunda

Firmalar, ticari faaliyetleri nedeniyle kendi aralarında yaptıkları sözleşmeler ya da benzeri nedenlerle ödenmesi gereken Damga Vergisi, teminat mektupları masrafları gibi KDV’nin konusuna girmeyen harcamaların, tamamının bir firma tarafından ödenerek, bu ödemenin bir kısmının diğer firmadan tahsil edileceği yönünde anlaşmaya varmış olabilirler. Bu tür istisna kapsamında alınan mal ve hizmetin, asıl ilgilisine düzenlenen yansıtma faturasında KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün verdiği görüşte; aktarılan masrafların KDV’ne tabi olmayan işlem bedellerine ait olması halinde, masraf aktarımı için de KDV uygulanmamaktadır. KDVK’nın 17/4-g maddesinde, damga pulu teslimlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre  özelge; “tayin ettiğiniz limited şirketin, bir anonim şirket ile yapmış olduğu taşeron sözleşmesine ilişkin olarak anonim şirket tarafından ödenen damga vergisi tutarının sözleşme uyarınca yarısının fatura ile limited şirkete yansıtılması işleminde KDV uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.” diyerek, Damga Vergisi masraf yansıtmalarında KDV hesaplanmayacağı yönünde görüş bildirmiştir.

Yine Maliye Bakanlığı’nın 15.11.1996 Tarih 54092 sayılı özelgesinde; "bayilik alabilmek için verdiği teminat mektuplarına ilişkin masrafları ana firmadan tahsil eden bir mükellefin bu işleminin, bir teslim ya da hizmet karşılığını teşkil etmemesi nedeniyle KDV'nin konusuna girmediği” yönünde görüş bildirmiştir.

Benzer bir başka görüşte Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  01.06.2007 Tarih 50358 sayılı özelgesinde karşımıza çıkmakta; “banka ve sigorta muameleleri KDV kapsamına girmemesi nedeniyle KDV’den müstesna olan teminat mektubu komisyon bedellerinin müşterilerinizce şirketinize birebir yansıtılması işlemi KDV’ye tabi bulunmamaktadır” diye ifade edilmiştir.

Sonuç olarak KDV hesaplanmayan ya da KDV’nin konusuna girmeyen masrafların yansıtma faturalarında kesinlikle KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

III – MASRAFIN KOMİSYON, HİZMET GİBİ BEDELLER EKLENEREK YANSITILMASI

Yansıtma faturalarında amaç, kar etmek değil masrafın gerçek ilgilisine aktarımıdır. Yapılan işlemde yansıtma faturasını düzenleyen firma bir katma değer yaratmıyor. Firmanın yansıtma işlemi nedeni ile bir katma değer yaratması ve bu yaratılan katma değeri, yansıtma tutarına ekleyerek tek tutar olarak karşı tarafa fatura etmesi durumunda, yansıtma faturasındaki KDV oranını dikkate alınmayarak, masraf tutarının tamamına KDVK’nun 1.maddesine göre hizmet ya da aracılık hizmeti nedeniyle %18 genel KDV oranının uygulanması gerekmektedir. Bu durumun önüne geçmek için, yansıtma faturasındaki tutarı ayrı bir kalem, yansıtma işlemi ile ilgili komisyon, hizmet v.b. işlemlerin ayrı bir kalem olarak faturada gösterilmesi yansıtılan masraf tutarına hangi KDV oranının uygulanacağı ile karmaşayı da  ortadan kaldıracaktır.

Maliye Bakanlığı’nın 14.04.1999 Tarih 14102 sayılı özelgesinde; “yazınızda belirtilen işgaliye, liman, fener, sağlık resimleri ile Deniz Ticaret Odası payları, ve Vapur Donatanları Derneği ücretleri ise KDV’nin konusuna girmediğinden, bu masrafların acentelere yansıtılması da vergiye tabi bulunmamaktadır. Ancak bu masrafların yansıtılmasında komisyon alınması durumunda, komisyon tutarı vergiye tabi tutulacaktır” diyerek, masraf yansıtmalarında ek ödemelerin genel KDV oranına tabi olduğu yönünde görüş bildirmiştir.

Aynı yönde bir başka görüşte İstanbul Vergi Dairesi’nin 2009 KDV-1782 sayılı özelgesinde ifade edilmiştir; “aslı KDV’nin konusuna girmeyen ya da vergiden müstesna olan masrafların aktarılmasında KDV hesaplanmayacaktır ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilir ise, bu aşan kısım üzerinden KDV hesaplanacaktır” denilmektedir.

IV – SONUÇ

Yansıtma faturalarının düzenlenmesinde yansıtmaya konu masrafın KDV’ye tabi olması durumunda, masrafın tabi olduğu KDV oranı üzerinden KDV hesaplanacaktır. Yansıtılan masrafa ek bir bedel konulması durumunda eğer ek bedel masrafa ilave edilerek tek bir satırda fatura edilirse toplam tutarın KDV tutarı, masrafın tabi olduğu KDV oranına göre değil %18 genel KDV oranına göre hesaplanacaktır. Eğer ek bedel faturada masrafa ilave edilmeden ayrı bir satırda  gösterilir ise, masrafla ek bedelin tabi olduğu KDV oranlarının farklı olması durumunda, KDV tutarları ayrı ayrı hesaplanacaktır. KDV’ye tabi olmayan ya da istisnadan kaynaklanan işlemlerden dolayı düzenlenen yansıtma faturalarında ise KDV hiç hesaplanmayacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)