www.MuhasebeTR.com
TÜRKİYE'NİN MUHASEBE SİTESİ

iletisim@muhasebetr.com


Turgay Özen
Serbest Muhasebeci Mali MüşavirGayrimenkul Satış Kazancı İstisna Hesaplamalarına Dikkat! (Muhasebe Kaydı)

Tarih: 26.01.2011

Kurumlar Vergisi Kanunu, tam mükellefiyete tabi Kurumlar Vergisi mükelleflerinin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla aktiflerinde bulundurdukları gayrimenkul satışından doğan kazançlarının belirli bir oranını belirli koşulların sağlanması sonucunda Kurumlar Vergisinden istisna etmiştir.

A – İSTİSNA UYGULAMASININ KOŞULLARI 

a)      Taşınmazın İki Tam Yıl Aktifte Bulundurulması

b)      Satış Kazancının %75’lik Kısmının Özel Fon Hesabında Tutulması

c)      Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen İki Takvim Yılı Sonuna Kadar  Tahsil Edilmiş Olması

d)      Özel Fon Hesabında Tutulan Kazançların Beş Yıl İşletmeden Çekilmemesi

e)      Kurumun Esas Faaliyet Konusunun Gayrimenkul Ticareti ya da Kiralaması Olmaması 

B – MUHASEBE KAYDI VE KURUMLAR VERGİSİNDE BEYANI 

Fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, istisnadan yararlanacak olan kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup Kurumlar Vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir. Anılan istisnadan geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılması mümkün olup belirtilen sürede söz konusu kazancın fon hesabına alınmaması durumunda, Kurumlar Vergisi beyannamesinde istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olmadığı gibi Geçici Vergi dönemleri itibarıyla yararlanılan istisna nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen vergilerden kaynaklanan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin ayrıca aranacağı tabiidir. 

Örnek : 2006 tarihinde 600.000 TL maliyet bedelle aktife girişi olan gayrimenkulün amortisman tutarı 12.000 TL’dir. 06.10.2010 tarihinde 850.000 TL’ye peşin olarak satılmıştır.

Gayrımenkul Satış Kazancı           850.000 – (600.000 – 12.000)          262.000

Vergiden İstisna Kazanç              262.000 *  %75                                196.500

Vergiye Tabi Kazanç                   262.000 – 196.500                             65.500

Kurumlar Vergisi                           65.500 *  %20                                  13.100       

Not : Toplam kazancın %75’i vergiden istisna %25’i vergiye tabidir, bu nedenle kazancın vergiye tabi olan %25’lik kısmına karşılık ayrılacaktır. 

Cari Dönemde Yapılacak Muhasebe Kayıtları : 

------------------------------------- 06.10.2010 ---------------------------------------------------------------------

102.01 A Bankası                                                        850.000

257.01 Birikmiş Amortisman                                           12.000

                        250.01 Binalar                                                           600.000

                        679.01 G.Menkul Satış Kazancı                                  65.500

                        679.02 G.Menkul İstisna Kazancı                              196.500

------------------------------------- 31.12.2010 ---------------------------------------------------------------------

690.01 Dönem Kar/Zararı                                           262.000

                        691.01 D.Karı Yas.Yük.Kar.                                      13.100                      

                        692.01 Dönem Net Kar/Zarar                                   248.900

------------------------------------- 31.12.2010 ---------------------------------------------------------------------

692.01 Dönem Net Kar/Zarar                                      248.900

                        590.01 Dönem Net Karı                                            248.900          

------------------------------------ ------ . / . -------------------------------------------------------------------------- 

İzleyen Dönemde Yapılacak Muhasebe Kayıtları :

I.Yöntem 

------------------------------------- 02.01.2011 ---------------------------------------------------------------------

590.01 Dönem Net Karı                                               248.900

                                                570.01 Geçmiş Yıl Karları                  248.900

------------------------------------- 02.01.2011 ---------------------------------------------------------------------

570.01 Geçmiş Yıl Karları                                            196.500

                                                549.01 Özel Fonlar                            196.500

------------------------------------------ . / . --------------------------------------------------------------------------

II.Yöntem

------------------------------------- 02.01.2011 ---------------------------------------------------------------------

590.01 Dönem Net Karı                                               248.900

                                                549.01 Özel Fonlar                           196.500

                                                570.01 Geçmiş Yıl Karları                    52.400

------------------------------------------ . / . --------------------------------------------------------------------------

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


KAYNAK: Bu yazı www.MuhasebeTR.com adresinden alınmıştır.