YAZARLARIMIZ
Tayfun Koru
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.
t.tayfunkoru@gmail.comCeza İnfaz ve Koruma Memurlarına Müjde 694 Sayılı KHK İle Geldi

Tarih: 08.09.2017

İşgücü dahilinde çalışabilen her bireyin, yasal mevzuat çerçevesinde çeşitli hakları ve buna mukabil yükümlülükleri bulunmaktadır. Yasa koyucunun, hem işverenlerin hem de sigortalıların yükümlülüklerini veya haklarını zaman içerisinde değişen toplumsal ve ekonomik şartlara bağlı olarak revize etmesi, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. 25.08.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı KHK ile bazı sigorta kollarında çalışan sigortalılara Fiili Hizmet Süresi Zammı verilmesi hüküm altına alınmıştır. 5510 Sayılı Kanunun 40. Maddesine eklenen bu hükmün detaylarını açıklamaya çalışalım.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir?

Yasa Koyucu, yürütülen işin niteliğini ve tehlike sınıfını göz önünde bulundurarak bazı sigorta kollarında 4/a ve 4/c’li olarak çalışanlara bir takım haklar tanımıştır. Bunlardan biri de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. Maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloda detayları açıklanan Fiili Hizmet Süresi Zammı’dır. Fiili Hizmet Süresi Zammı; Sigortalıların 5510 Sayılı Kanunun 40. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işyeri ve/ veya işlerde geçirilen çalışma sürelerinin her 360 günü için; işin niteliğine göre 60-90 veya 180 günün, sigortalıların prim ödeme gün sayılarına eklenmesi ve emeklilik yaş hadlerinden hesaplanan süre kadar indirim yapılmasını ifade etmektedir.

Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanlar İçin Fiili Hizmet Süresi Zammı Düzenlemesi:

5510 Sayılı Kanunun 40. Maddesinde; çalışanlara, çalıştıkları işyerlerinin kanun maddesinde sayılan bir işyeri olması halinde ne kadar Fiili Hizmet Süresi Zammı verileceği ve bu iş kollarının hangileri olduğu tek tek sayılmıştır. 25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 153. Maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. Maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloya ekleme yapılarak; Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan “Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memuru kadrolarında bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler için 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulanır” hükmü gereği bundan böyle maddede adı geçen sigortalılar için çalıştıkları her 360 gün için 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulanacaktır.

Çalışma koşulları stresli ve bir o kadar da zor olan cezaevi çalışanları için getirilen bu yeni düzenleme onların biraz olsun rahat nefes almasını sağlayacaktır. Cezaevi çalışanlarının erken emekli olmasını sağlayacak olan bu uygulama, onların meslek hayatına da olumlu katkılar sağlayacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM