YAZARLARIMIZ
Sibel Zaloğlu
İnsan Kaynakları Danışmanı
sibelzaloglu@gmail.comKısmı Süreli Çalışanların Yıllık İzin süreleri Nasıl Olur?

Soru:

Kısmı süreli  çalışanlar , yıllık izinlerini, tam süreli çalışanlarla aynı haklarla mı kullanıyor? Peki bu haksızlık değil mi?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 4857 sayılı İŞ Kanunun 53.maddesi uyarınca işverenlere işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu esasa göre;

Madde 13 — Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Yukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.

Kısmı süreli yada çağrı üzerine çalışanların yıllık izin hakları tam çalışanlarla aynıdır.

Farklı bir işlem yapılamaz.

Yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin kanun kapsamındaki çalışma süreleri;

  • 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dâhil) 14 gün
  •  6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,
  • 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gündür.
  • 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle,50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

***(Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.)
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.

Kısmı Süreli Çalışan için Örnek Verecek olursak;

Örnek 1 :

01.06.2018 tarihinde işe başlayan ve haftanın altı günü günde iki saat çalışan bir işçi 01.06.2019 tarihinde 14 gün yıllık ücretli izin hak edecektir. Bu işçi 02.01.2019 tarihinde yıllık izne ayrılmak isterse 02.01.2019 – 17.01.2019 tarihleri arasında yıllık izinli olacak ve 18.01.2019 tarihinde işbaşı yapacaktır. Yani izin süresine isabet eden iki hafta tatili işçinin yıllık ücretli izin süresine eklenecektir.

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sürelerine rastlayan Ulusal Bayram ve genel tatil günleri izin süreleri de eklenir.

Örnek 2:

 01.06.2018 tarihinde işe başlayan ve haftada üç gün (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) çalışan bir işçi 01.06.2019 tarihinde 14 gün yıllık ücretli izin hak edecektir. Bu işçi 22.08.2019 tarihinde yıllık izne ayrılmak isterse 30 Ağustos çalışma günü olan Cuma  gününe denk geldiği için 22.08.2019 – 05.09.2019 tarihleri arasında yıllık izinli olacak ve 06.09.2019 tarihinde işbaşı yapacaktır. Yani işçi bu 15 günlük süreye isabet eden toplam 6 işgününde ve 1 Ulusal Bayram ve genel tatil gününde çalışmamış olacaktır.

İşveren ve çalışanların dikkat etmesi gereken önemli ispat olan , 4857 sayılı İş Kanunun 56. Maddesine göre “İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak   zorundadır.”

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/34780 Esas, 2017/13745 sayılı Kararında Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.’’ ibaresi bulunmaktadır.

SONUÇ  olarak ;

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.

 Tam süreli çalışanlar ile  ilgili yer alan  şartlar ve  tüm hükümler , kısmi süreli çalışan işçiler için de geçerlidir.

Kısmı süreli çalışanlarda , tam süreli çalışanlar gibi bir yılı doldurduklarında ,yıllık izin haklarından yararlanabilirler. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri de ,  tam süreli işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Kısmi süreli çalışanların yıllık ücretli izinlerinin hesaplanmasında iş akdinin devam süresi göze alınarak,  tam süreli çalışanlara göre eşitsizlik yarattığı ve hakkaniyete aykırı bulunduğu söylenemez.

Tam çalışanlar gibi ,kısmı süreli çalışanlarda İşe başlarken  çalışacakları süreye oranla işveren ile ücret anlaşması yaparlar.Yani , kısmi süreli çalışanında  yıllık izin alacağı aldığı maaş  oranında olduğu için haksızlık olması söz konusu değildir.

KAYNAKÇA Karaman, Mehmet Halis (2009). ”Kısmi Süreli Çalışma, Ayrımcılık Yasağı, Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin ve Hafta Tatili”: Karar İncelemesi, Çalışma ve Toplum Dergisi. 25 (2009) Süzek, Sarper (2009). İş Hukuku. 5.bs. İstanbul : [yayl.y]. Yarg. 9. Hukuk Dairesi (08.10.2002). E.2002/6922, K.2002/18521 sayılı kararı. Ankara : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

http://www.calismamevzuati.com/2017/01/kismi_sureli_part_time_iscinin_yillik_ucretli_izin_hakki_haber136-html/

 http://www.ocalhukuk.com/tr/yillik-izin-ucreti-davasi                                                                                                                           

10.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM