EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Sibel Karoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
sibel.karoglu@ismmmo.org.trAvrupa Birliği Devam Eden Hibe ve Yardım Programları

Yaklaşık 50 yıldır Avrupa Birliği ülkeleri genel bütçesinden Türkiye’ye ilk dönemlerde kredi olarak verdiği mali desteği , aday ülke statüsü ile hibe niteliğinde vermiştir.

Her yıl onlarca hibe desteği duyurusu yapan AB, 1964 yılından bu yana Türkiye ve Avrupa Birliği mali ilişkilerini güçlendirmek için Türkiye’ye kredi niteliğinde yapılan mali yardımlar daha sonra Türkiye’nin aday ülke statüsünü almasıyla birlikte AB uyum süreci için hibe niteliğinde verilmeye başlanmıştır. Hibe programları AB uyumu çerçevesinde belirlenen sektörler ve politikalar dahilinde dönemsel olarak duyurmaktadır.

1964-2013 yılları arasında Toplam 11.600 milyar Avro  destek verilmiştir.

2014-2020 yılları arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programının ikincisi başlatılmıştır. Bu yıllar arasında 7 yılı kapsayan toplam hibe miktarı 4.453,9 milyar Avro olarak belirlenmiştir.

Bu yıllar arasında hibe programlarının sektörel ve politika öncelikli dağılımı;

 • Avrupa Birliğine üyelik için hazırlayıcı reformlar (Demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar)
 • Sosyo-ekonomik ve bölgesel kalkınma (Çevre, Ulaşım, Enerji)
 • İstihdam, sosyal politikalar, eğitim, cinsiyet eşitliğinin teşviki, insan kaynaklarının geliştirilmesi
 • Tarım ve kırsal kalkınma

1964 yılından bu yana Türkiye ve Avrupa Birliği mali ilişkileri ile Türkiye’ye kredi niteliğinde yapılan mali yardımlar daha sonra Türkiye’nin aday ülke statüsünü almasıyla birlikte AB uyum süreci için hibe niteliğinde verilmeye başlanmıştır. Hibe programları AB uyumu çerçevesinde belirlenen sektörler ve politikalarda dönemsel olarak duyurulmaktadır.

 

Avrupa Komisyonu

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Hibe Programı

Toplam 22 milyon Avro

21 Aralık 2018

Demokrasi ve insan haklarının sivil toplum girişimleri aracılığıyla yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve bir Avrupa Birliği programı olanDemokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) küresel çağrısı yayınlandı. DİHAA yeni dönem çağrısı kapsamında hedef olarak belirlenen başlıklar aşağıdaki gibi:

 • Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ’lerin hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve hak savunucularının,
 • Küresel alanda idam cezasının kaldırılması yönünde yürütülen sivil toplum faaliyetlerinin,
 • Dijital teknolojiler yardımıyla aktivizm ve katılımcılığın desteklenmesi.

Hibe kapsamında toplamda 22 milyon Avro destek verilmesi planlanıyor.

DİHAA yeni dönem başvurularının ayrıntıları İngilizce dilinde yayınlanan Başvuru Rehberi’ne ve ilgili tüm dokümanlara ulaşabilirsiniz. Başvurular 21 Aralık 2018 günü Brüksel saatiyle 12:00’a kadar devam ediyor.Teklif çağrısı ve başvuruya ilişkin sorular, kavramsal notun iletilmesi için son başvuru tarihinden 21 gün öncesine dek europeaid-161054@ec.europa.eu  e-posta adresine iletilebilirler.

Avrupa Komisyonu

Erasmus +Programı

Toplam 3 Milyar Avro

Aralık 2019

Avrupa  Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı.  2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

Avrupa Birliği Türkiye      Avrupa Birliği  Sivil Düşün Proğramı            Toplam 10.000  Avro           2018-2019                    

Delegasyonu                                                                                                                                                   Yılı

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen ve beş farklı kategori altında sunulan Sivil Düşün Destekleri için başvurular başladı.

STÖ’lere ve kişilere etkinlik/Toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya  ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5.000 Avro olarak belirlendi. Sivil Düşün’e  2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10.000 Avro destek alabilir.

Sivil Düşün Desteklerinden kimler yararlanabilir?

– Aktivistler

– Sivil toplum örgütleri:

 • Dernekler o Vakıflar o Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
 • Sivil toplum ağları ve platformları
 • Sivil inisiyatifler o Kent konseyleri
 • Sendikalar o Kâr amacı gütmeyen şirketler
 • Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları
 • Üniversitelerin hak alanlarında çalışan veya sivil toplum birimleri/merkezler
 •  

U.Arası Olimpiyat Spor Komitesi ve Aktif  Toplum Komisyonu ve Aktif  Toplum Gelişim Hibesi  14 Aralık 2018

Uluslarası Olimpiyat Spor Komitesi ve Aktif Toplum Komisyonu tarafından sağlık ve sosyallik açısından sporun ve düzenli bir fiziksel aktiviteye katılmanın faydalarını destekleyen organizasyonlara 20.000 İsviçre Frankı değerinde 4 adet gelişim hibesi verilecek. Hibe kapsamında desteklenecek projelerin mültecilerin spor ve fiziksel aktivite yoluyla sosyal içermeye dahil edilmesi, tüm spor alanlarında cinsiyet eşitliğini teşvik edilmesi, şehir ortamına spor ve fiziksel aktiviteler kazandırılması ve  gençleri ve/veya yaşlıları fiziksel aktivitelerle ilişkilendirilmesi gibi başlıklardan en az birine odaklanması gerekiyor.

Sumps-Up Projesi Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlaması Desteği Çağrısı                     11 Ocak 2019

( UFUK2020 )

Ufuk2020 Programı ile desteklenen CIVITAS SUMPs-Up (European Programme for Accelerating the Take up of Sustainable Urban Mobility Plans) projesi tarafından şehir içi ulaşım planlamasından sorumlu otoritelere, sürdürülebilir şehir içi ulaşım planlaması (SUMP) hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına ve SUMP hazırlanmasına yönelik bilgi ve kapasite geliştirme destekleri verilmektedir. Çağrıya öncelikle ulaşım planlaması konusunda tecrübeli şehir ve bölge otoritelerinin, yerel yönetim birliklerinin başvurması tavsiye edilmekle birlikte SUMP sürecine yeni başlayan paydaşların da başvurması teşvik edilmektedir.

    IPA -2                    Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı                           31 Ocak  2019

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı dönemi 2.Teklif Verme Çağrısı Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 saat 14:00olarak belirlenmiştir.

Hibe Başvuru Rehberine ilişkin sorularınızı office@bsb.adrse.ro adresine gönderebilirsiniz.

Hibe başvuru rehberi ve süreç hakkında bilgi almak için www.cbc.ab.gov.tr  adresinden bilgi alabilirsiniz.

EaSI Program

Sosyal İşletmelerin Finasman İçin İşlem Maliyeti Desteği

300 Bin- 1 milyon Avro

03 Mart 2019

EaSI Programı kapsamında “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

EaSI Programına katılım sağlayan  ülkelerde sosyal işletmelere yönelik 500 bin avronun altındaki hacimlerde özsermaye, yarı ortaklık veya hibrit finansman şeklinde uzun vadeli risk sermaye yatırımları üstlenen finansal aracılara yönelik projelerin destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 3 milyon avrodur. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Proje başvurularının 3 Mart 2019 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizde  kurulu ve kayıtlı tüzel kişilikler teklif çağrısına tek başına, esas veya eş başvuru sahibi olarak başvurabilirler. Bu tüzel kişiliklerin; yatırım fonu, fon sepeti fonu veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak fon araçları veya kolektif yatırım kuruluşları olabileceği belirlenmiştir.

AB Programları Hibe Duyuruları , EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgileri  www.ab.gov.tr alabilirsiniz

11.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM