YAZARLARIMIZ
Selahattin Özüak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
selahattin_ozuak@hotmail.com2019 Yılı İle Birlikte Değişen Vergi, Harç, Cezalar ve Gelir Vergisi Dilimi

2019 da sadece yeni bir yıla girmedik ayrıca vergi, harç ve cezalarında arttığı vergisel birçok değişikliğin olduğu bir yıla girdik. Bu değişiklerinin bazıları aşağıdaki gibidir.

31.12.2018 tarihli üçüncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre 2019 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri Şöyledir:

Ücret Gelirleri için:   

Gelir Dilimi

 Vergi Oranı

 18.000 TL'ye kadar

15%

 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için
 36.260 TL, fazlası

35%

Ücret Dışı Gelirler için:

Gelir Dilimi

 Vergi Oranı

 18.000 TL'ye kadar

15%

 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760   TL, fazlası

35%

30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği No:63'de Beyanname Damga Vergileri şu şekildedir:

Vergi Beyannameleri

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

72,70 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

97,10 TL

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

48,00 TL

Muhtasar Beyannameler

48,00 TL

Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

48,00 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

97,10 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

35,70 TL

31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 504 Seri No'lu VUK Genel Tebliğine göre fatura düzenleme (VUK 232) sınırı ve doğrudan gider yazılacak Demirbaş (VUK 313) 2019 yılında 1.200 TL olarak belirlenmiştir. BA/BS Özel Usulsüzlük cezaları 1.900 TL olmuştur. (VUK 504)

03.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM