YAZARLARIMIZ
Selahattin Özüak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
selahattin_ozuak@hotmail.comBağımlı Olarak Çalışan SMMM’lerin Beyanname İmzalama Durumu

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na istinaden ruhsat almış ve bu kapsamda mesleki faaliyette bulunmaya, mesleği icra etmeye yeterli kılınmış kişilere SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) denir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler kendi özel bürolarını açabileceği gibi özel sektöre ait firmalarda da iş akdi ile çalışabilmektedirler. Özel bir tanım olmasa da bu şekilde yani bir işverene iş akdi ile bağlı çalışmakta olan SMMM lere Bağımlı SMMM denir.

Serbest olarak faaliyette bulunmanın getirdiği zorluklar ve dezavantajlarda meslek mensubunu bağımlı olarak çalışmaya yönlendirmektedir. Büro açmanın vergisel ve ilk yatırım maliyetleri, malum tahsilat sorunu, daha geniş bir alanda mevzuata hakim olma mecburiyeti, sigorta, zarar, hata, tazminat, kalifiye eleman bulma ve çalıştırma, risk üstlenme, haksız rekabet vs. nedenlerle de SMMM ler bağımlı çalışmayı tercih edebilmektedirler.

Bu nedenle 20.06.2001 tarihli 33731 bolu özelge ile bu duruma açıklık getirilmiştir.

3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alan ancak bağımlı olarak çalışanların, mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecekleri belirtilmiştir. Bu hükümlere göre, bağımlı statüde çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin ancak bir gerçek yada tüzel kişiye ait beyannameleri imzalamaları mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle sadece bordrolu olarak çalışılan bir şirketin beyannameleri imzalanabilecektir. Aynı gruba ait diğer şirketlerin beyannamelerinin imzalanması mümkün değildir.

13.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM