YAZARLARIMIZ
Salih Karaoğlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
salihkaraoglu_@hotmail.comİndirimli Orana Tabi KDV İade Uygulamasında Genel Giderlere Pay Verme Hesaplaması

Tarih: 20.02.2017

Bilindiği üzere; Yüklenilen KDV, iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yapılan harcamalara ilişkin KDV’den oluşur. İade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet eden pay, aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanır. 

Yine, İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan; Telefon, kırtasiye, nakliye, seyahat, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısmı,  ilgili dönemde toplam satış  matrahının,  %1 ve %8 içerisindeki payı bulunur. Bulunan pay ile genel gider kalemlerinin KDV’sinin çarpımı ile Genel giderlerler için yüklenilen kdv bulmuş oluruz.

Durumu aşağıdaki örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım;

Aşağıdaki gibi işletmenin Satış Kdv  Matrahları aşağıdaki gibi olsun.

%1 Kdv Matrahı                  : 507.079,90 TL

%8 Kdv Matrahı                  : 925.535,53 TL

Toplam %1 ve %8 Matrah     :1.432.615,43 TL olarak buluruz.

Sonra, bu rakamı Toplam Matraha böleriz. (507.079,90 TL+925.535,53 TL/1.432.615,43 TL)

Sonuç  0,98 olarak çıkar.

Bunun anlamı;  %18 olarak yapılan Genel giderlerin, indirimli orana tabi işlemler için %98’i kullanıldığından dolayı ilgili ayda Genel giderlerin KDV’nin %98 alınarak yüklenilen kdv’ye ulaşılır.

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, posta Giderleri Kdv’si 4,27 TL ‘dir. Ocak Ayında Genel Giderler oranın %0,98 olması ile bünyeye giren Kdv’si 4,19 TL olmaktadır. Bu şekilde diğer aylarda hesaplanarak genel giderler için yüklenim kdv’si hesaplanmaktadır.

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi

Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı

Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı

Alış Faturasının KDV'si

Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si

Belgenin İndirime Konu Edildiği KDV Dönemi

Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi

Pay Oranı

Posta Giderleri

1 Adet

23,72

4,27

4,19

201601

201601

0,98

Akaryakıt Giderleri

1 Adet

162,00

29,16

28,64

201602

201602

0,98

Nakliye Giderleri

1 Adet

1.000,00

180,00

176,79

201603

201603

0,98

Elektrik Giderleri

1 Adet

1.713,70

308,47

299,22

201604

201604

0,97

Seyahat Giderleri

1 Adet

4.707,62

847,37

832,26

201605

201605

0,98

Su Giderleri

1 Adet

547,19

43,81

42,50

201606

201606

0,97

 

AYLIK OLARAK MATRAH VE KDV DAĞILIMLARI

Her ayın KDV beyannamelerindeki değerleri aşağıdaki gibi hazırlarız.

 

OCAK

 

 

 

 

NİSAN

 

 

KDV ORANI

MATRAH

KDV TUTARI

Dağılım %

 

KDV ORANI

MATRAH

KDV TUTARI

Dağılım %

1%

507.079,90

5.070,80

 

 

1%

303.756,00

3.037,56

 

8%

925.535,53

74.042,84

 

 

8%

853.724,41

68.297,95

 

18%

26.008,09

4.681,46

 

 

18%

33.110,83

5.959,95

 

TOPLAM

1.458.623,52

83.795,10

0,98

 

TOPLAM

1.190.591,24

77.295,46

0,97

 

ŞUBAT

 

 

 

 

MAYIS

 

 

KDV ORANI

MATRAH

KDV TUTARI

Dağılım %

 

KDV ORANI

MATRAH

KDV TUTARI

Dağılım %

1%

292.780,14

2.927,80

 

 

1%

412.293,00

4.122,93

 

8%

826.255,12

66.100,41

 

 

8%

998.215,57

79.857,25

 

18%

28.355,41

5.103,97

 

 

18%

34.435,30

6.198,35

 

TOPLAM

1.147.390,67

74.132,18

0,98

 

TOPLAM

1.444.943,87

90.178,53

0,98

 

MART

 

 

 

 

HAZİRAN

 

 

KDV ORANI

MATRAH

KDV TUTARI

Dağılım %

 

KDV ORANI

MATRAH

KDV TUTARI

Dağılım %

1%

344.359,20

3.443,59

 

 

1%

383.282,50

3.832,83

 

8%

980.701,96

78.456,16

 

 

8%

1.046.771,07

83.741,69

 

18%

32.197,17

5.795,49

 

 

18%

49.685,64

8.943,42

 

TOPLAM

1.357.258,33

87.695,24

0,98

 

TOPLAM

1.479.739,21

96.517,94

0,97

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM