YAZARLARIMIZ
Rahmi Çelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
rahmi_celik58@hotmail.comSMMM Bürosu ve İlk Müşterisi Yapacağı İşlemler (2)

Tarih: 10.07.2017

 

Değerli genç meslektaşlarım. Bundan önceki yazım yukarıdaki başlığı taşımaktaydı. Bu yazımın siz genç meslektaşlarım tarafından çok beğenildiğini tarafıma gönderdiğiniz teşekkür mesajlarınızdan anlamaktayım. Bende sizlerin tamamına karşılık cevap verdim. Bu gösteriyor ki bizlere aldığımız eğitimlerde teori olarak öğretilenler ne kadar mükemmel olursa olsun pratikte bunu uygulamada zorlanmaktayız. Hal böyle olunca uygulamaya yönelik bizlere bir şeyler verilmelidir. Tabii ki benim gibi diğer değerli meslektaşlarımda dilimiz döndüğünce bilebildiğimiz kadarıyla sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Ancak benim bir önerim var. Odalarımız uygulamaya yönelik olarak sitelerinde bir sayfa açarak işlemin nasıl yapılacağını videolar kanalıyla anlatabilirler. Bu videoları meslektaşlardan gelen en çok sorunlu işlemler bazında oluşturabilirler. Ayrıca odalarda konunun uzmanı olan bir danışman bulundurarak bireysel olarak yapamadığınız işlemi ilgiliye sorarak çözümleyebilirsiniz. Sizlerde odalarınıza böyle isteklerinizi iletirseniz sorun çözümüne katkıda bulunursunuz. Haddimi aşıyorsam tüm odalardan peşinen özür dilerim. Çünkü onları biz seçtik, tabi ki yaptıklarının arkasındayız. Ancak bizim ihtiyaç duyduklarımızdan haberdar olmaz iseler bizlerin sorunu da çözülemeyecektir.

Şimdi bu temennilerden sonra ilk müşterinizin ilk 3 aylık muhasebesini kabaca gözden geçirelim. Aşağıda anlattığım yapılacak işlemler muhasebe kayıtları ve BA-BS bildirimleri dışında işletme defteri tutanlar içinde geçerlidir. Bu işlemleri yapacak potansiyele sahip olduğunuzda çekinmenizi gerektirecek hiçbir şey yoktur, bir muhasebe birimini rahatlıkla götürebilirsiniz demektir, ayrıntıları zamanla yaparak kavrayacaksınız.

1. İlk ayda ay içinde mal alış, satış, gider vb. faturalarınızın muhasebe kayıtlarını yaptınız. Kabaca;

Mal Alışları:                                                                                    

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

153. 01. 001. TİC. MAL. ALIŞ                  XX       

191. 01. / İND. KDV HS. ORANA GÖRE XX                

                     100/102/103 VB. ÖDEME HSPL.          XX

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

Mal Satışları

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

100/102/101 VB. TAHSİLATLAR           XX

                     600. 01/SATIŞLAR. NEVİNE GÖRE XX

                     391. 01. 001. 2. 3. HES. KDV XX

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

Genel giderler vb. gibi muhasebe kayıtlarını bir ay boyunca işlediniz. Ay sonu geldi.

Önce işçi çalıştırıyorsanız ayın son günü ücret bordrosunu yapın. Bordroya istinaden muhasebe kaydını ben aşağıdaki gibi oluşturuyorum.

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

770. 02. 001 BRÜT ÜCRETLER XXX

770. 02. 002 SGK İŞVEREN PAYLARI XXX

136. 01. 001. MAHSUP EDİLECEK A. G. İ. XXX

361. 01. 001 ÖDENECEK SGK PRİM. XXX

                                                                       360. 01. 003 ÖDENECEK STOPJ. V. XXX

                                                                       360. 01. 004 ÜCRET DAMGA VERG. XXX

                                                                       361. 01. 001 ÖDENECEK SGK PRİM XXX

                                                                       335. 01. 001 PERSONEL ÜCRETLERİ XXX

                                                                       602. 01. 001 TEŞVİK GELİRİ XXX

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

2. İş yeriniz kiralık ise kira tahakkukunu ayın sonu itibariyle yaparak muhasebe kaydınızı aşağıdaki gibi yapın;

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

770. 01. 00. . KİRA GİDERLERİ 1000. -

                                               360. 01. 00. ÖDENECEK STOPAJLAR 200. -

                                               329. 01. 00. X KİŞİ KİRA BORCU 800. -

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

3. Ay sonu alışlarınız satışlarınız ve genel giderleriniz, demirbaş alışlarınız vs. kanallarıyla 191. İndirilecek KDV Ve 391. Hesaplanan KDV hesaplarının tahakkuk kayıtlarını yapınız. Bunu yaparken alacaklı olanları borçlandırın, borçlu olanları ise alacaklandırın.

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

391. 01. 01. 2. 3…. . XXXX

                                                191. 01. 01. 2. 3…. . XXXX

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

İkisi arasındaki farkı 190. 01. 001 Devreden KDV hesabına atın. Farka göre 190 hesap ya alacaklanacak ya da borçlanacaktır.

4. Mükellefin SGK şifresi ile düzenlemiş olduğunuz bordroya dayanarak SGK sitesinin E-BİLDİRGE ekranından APHB (aylık prim hizmet belgesi) gönderin. Bildirgeyi hazırlarken hangi teşvikten yararlanacaksa o maddeyi bildirge oluştururken ilgili kanun maddesini yazınız. Bildirgeyi onayladıktan sonra hizmet listesi ve tahakkuku fişinin dökümünü alın. Şayet çalışan işçilerinizin eksik günleri var ise bildirgeyi onaylamadan önce eksik gün nedenini bildirgede göstermeyi unutmayınız. (eksik gün nedenleri genelde eksik gün formlarının arkasında kodlanarak görülmektedir) 10 kişiden az çalışanınız var ise bildirgeyi onayladıktan sonra eksik gün nedenini EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU ekinde eksik gün nedeni belge dökümü ile birlikte en geç ayın 23. ne kadar kâğıt ortamında ilgili SGK birimine kayıtlı olarak veriniz. Vermez veya geç verirseniz ceza yersiniz

5. İşçilerinize aylık ücretlerini öderken hazırladığınız bordroyu imzalatın ayrıca, her işçi için mutlaka ücret pusulası iki suret hazırlayıp imzalatın bir tanesini imza karşılığı işçiye verin. Ücret ödemesi yaparken AGİ mahsubunu yapın. Aşağıdaki muhasebe kaydı gibi;

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

360. 01. 0. 1. 2. 3 ÖDENECEK STOPJ. VERGİLER XXX

                                                           136. 01. 001 AGİ. XXX

X AYI AGİ MAHSUBU

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

335. 01. 001 PERSONEL ALACAKLARI XXXX

                                               102. 01. 001 X BANKASI

PERSONEL ÜCRETLERİNİN BANKACA ÖDENMESİ

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

6. Her ay her müşterinize serbest meslek makbuzu düzenleyin. Çünkü KDV kanununa göre hizmet aylık verilmektedir. Şayet ücretinizi almamışsanız sadece KDV yönünden makbuz düzenlemek zorundasınız.

Kestiğiniz serbest meslek makbuzuna istinaden muhasebe ücreti kaydını yapınız.

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

770. 01. 01. 2. 3. 4 MUHASEBE ÜCRETİ XXX

191. 01. 003 İNDİRİLECEK KDV              XXX

                                   360. 01. 01. 2. 3 ÖDENECEK STOPAJ. VERG. XXX

                                   391. 01. 003. HESAPLANAN KDV                     XXX

                                   320. 01. 01. 2. 3. X MUHASEBE ÜCRETİ          XXX

-----------------------------------------------------/-------------------------------------------------------

7. Ayın sonu itibariyle iş yeriniz pos cihazı kullanıyorsa size verilen z raporu ve diğer bilgilerdeki pos dökümlerini mutlaka gelir idaresinin pos sorgulama ekranından mükellefinizin vergi dairesi şifresi ile girerek sorgulayınız. Bu bilgi genellikle takip eden ayın 15. nci gününden itibaren görülmektedir.

8. 1 nolu KDV beyannamenizi çalışılan ayı takip eden ayın en geç 24. akşamı sat 23. 59. kadar doldurarak kendi şifreniz ile GİB e gönderip onayladıktan sonra tahakkuk fişi ve beyanname örneğini alınız. Beyannameyi doldururken Pos satışları kısmının kayıtlarınızla uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edin yoksa beyanname ekranında uyarı mesajı alırsınız. Beyanname hazırlarken 600 hesaplar ile 391 li hesaplar arasındaki kontrolü mizan alarak yapınız. Örneğin 600 lü hesaplarda 400. 000. -tl gözüküyor ve % 18 KDV ye tabi ise 391 hasılat KDV hesabında ( 400. 000 x % 18 = 72. 000. -) 72. 000. - gözükmesi lazımdır.

9. Şayet varsa 2 nolu KDV beyannamesini de aynı surede vereceksiniz.

10. İlgili aya ait BA-BS bildirimlerini takip eden ayın sonuna kadar kendi şifrenizle Gelir idaresine bildiriniz.

11. İlk 3 ay bu işlemleri yaptıktan sonra burada bir şeyi belirtmek isterim. Stopaj yönünden çalışan sayısı 10 ve yukarı ise muhtasar beyannamemizi 3 ay yerine her ay vermek zorundayız. Biz 9 kişi veya aşağısını çalıştırıyoruz varsayımındayız.

Ocak-Şubat-Mart ayları için nisan ayının 23. akşamına kadar kendi şifremizle muhtasar beyannamemizi vermek zorundayız. Onayladıktan sonra tahakkuk fişi ve beyanname örneğini almayı unutmayınız. Muhtasar beyannameyi hazırlarken kira ödemelerinin banka dekontlarını serbest meslek ödemelerinde makbuz numaralarını tarihleri ile birlikte beyannameye yazınız.

12. 3 aylık sürenin sonunda geçici vergi için envanter sayımını yapınız. Ayrı bir yerde 3 aylık geçici vergi kaydını oluşturun. Geçici vergi beyannamesini ise dönemi takip eden ikinci ayın (örneğe göre mayıs ayının )14. günü akşamına kadar yine kendi şifrenizle GİB e göndereceksiniz. Geçici vergi tahakkuk kayıtlarını isterseniz defter kayıtlarınıza alabilirsiniz. Geçici vergi kayıtları dönem sonu işlemleri gibidir. Bu konuyu daha sonra işleyeceğiz.

13. Yapılan vergi ve SGK ödemelerini ise dekontlar geldiğinde ilgili hesapları kapatarak işleminizi yapmış olacaksınız.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM