YAZARLARIMIZ
Oğuz Öpöz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
oguzopoz@gmail.comEsnaf Ahilik Sandığı Bir Diğer Adı İle Esnaf İşsizlik Sigortası

 

Tarih: 09.03.2017

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. Maddesi ile 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa “Esnaf Ahilik Sandığı” adlı “EK MADDE 6” eklenmiştir. Eklenen bu madde 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup maddenin giriş bölümünde Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, PİYASA ŞARTLARINDA KAYNAKLARI DEĞERLENDİRMEK, bu Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere kurulduğu belirtilmektedir.

Bu sandığın denetimi Sayıştay tarafından yapılacak olup, gelirlerinin bütçe dışı olduğu, vergi harici hiçbir kesinti yapılamayacağı, gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler halinde yeminli mali müşavirlere denetlettirilerek yayınlanacağı belirtilmiştir.

Gelelim bizi en çok ilgilendiren konulara;

KAPSAM

Eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4b’li olanlardan sadece At Yarışı Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler ile köy ve mahalle muhtarları muaf tutulmuştur. Bunların dışında kalan herkes bu sandığa tabi olacak ve bu kanun ile belirtilen oranda prim ödeyeceklerdir. 

ÖDENECEK PRİM TUTARI

Ödenecek prim %2 sigortalı ve %1 devlet payı olarak yapılacaktır. Ödenecek prim tutarı prime esas günlük ücretin 2 katını aşmayacaktır. Buna göre her 4b sigortalısının bugünün şartlarına göre ödeyeceği aylık işsizlik primi tutarı 35,55 TL – 71,10 TL aralığında olacaktır.

Bir başka değişle prime esas kazancı asgari seviyede olan 4b sigortalısı %34,5 oranında sigorta primi ödüyorken bu oran %36,5’e çıkacaktır. Tutar ise günümüz şartlarına göre 648,78 TL olacaktır. Kanun maddesinde ayrıca ödenecek olan Ahilik Sandığı Priminin kazancın tespitinde gider olarak kabul edileceği belirtilmektedir.

SANDIK TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER VE SAĞLANACAK HİZMETLER

1-      Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği,

2-      5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,

3-      Yeni bir iş bulma,

4-      Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

Esnaf Ahilik Sandığı Ödemeleri günlük ortalama kazancın %40’ıdır. Bu hesaplama son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak yapılacaktır. Ödeme tutarı ise aylık asgari ücretin %80’ini geçemeyecektir. Yani tutar 711,00 TL ile 1.422,00 TL aralığında olacaktır.

Ödemeye hak kazanabilmek için son 120 gün kesintisiz çalışma şartı bulunmaktadır. Bu şartı yerine getirmiş olanlardan son üç yıl içinde;

1-      600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,

2-      900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,

3-      1.080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,

Süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödemesi verilecektir.

Bu ödeneği bir örnek ile açıklamak gerekir ise;

Esnaf Ahmet Bey 01.01.2018 tarihinde açmış olduğu işyerini 31.03.2020 tarihinde kapatmıştır. Ahmet Bey toplamda 810 gün prim ödemesi yapmış olup son 120 gün hiçbir kesintisi bulunmamaktadır. Ahmet Beyin son 120 günlük prime esas aylık kazanç tutarı ortalaması ise 1.900 TL’dir. Bu örneğe istinaden Ahmet Bey 6 ay boyunca ayda 760 TL ödenek alacaktır. Yani toplamda 4.560,00 TL Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği alacaktır.

01.01.2018 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı için prim ödemeleri 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup kanunda belirtilen 600 gün Ahilik Sigortası Prim Ödemesi yapmış olmak şartı nedeni ile 4b sigortalılarımız bu sandıktan 01.09.2019 tarihinden itibaren faydalanmaya başlayabileceklerdir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM