YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comGenç Girişimci İstisnası ve Bir Özelge

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nın mük. 27. Maddesi hükmü gereği ticari,zirai veya mesleki faaliyetleri nedeni ile ilk defa vergi mükellefi olanlar ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibari ile 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri bu kazançların 75.000,00 Türk lirasına kadar olan kısmı belli koşullarda vergiden müstesna edilmektedir. Buna göre;

  1. İşe başlamanın yasal süresi içerisinde beyan edilmiş olması,
  2. Kendi işinde bilfiil çalışması,
  3. İşin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
  4. Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak veya seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar nedeni ile geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu koşulu bozmaz.
  5. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç sağlanamamış olması veya istisna edenin altında kazanç elde edilmesi hallerinde yine yıllık beyanname verilecektir.
  6. Bu istisnanın GVK mad. 94 uyarınca tevkif yoluyla ödenecek vergiye şumulü yoktur.
  7. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’nın yöntem ve ilkeleri belirleme yetkisi mevcuttur.
  8. Sonuç olarak, yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, gelir vergisi mükellefiyetinin ilk tesis edildiği tarih itibariyle, genç girişimci kazanç istisnası şartlarından biri olan 29 yaşını doldurmadığı anlaşılmış olup diğer şartları da topluca taşıması halinde, 2016 ve 2017 takvim yılı yıllık vergisi beyannameleri ile 2018 takvim yılı gelir geçici vergi beyannamelerinin düzeltilmesi suretiyle söz konusu istisnadan faydalanmaları  mümkün bulunmaktadır. [1]

[1] Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 17.09.2018 gün ve E.358175 sayılı Özelgeleri

07.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM