YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comArefe Günü Çalışan Ücretini Zamlı Alır

Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde işçiler çalışma olmaksızın ücret alırlar. İş görenler tatil yapmayarak çalışacak olurlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücrete hak kazanırlar. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun gereği Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri de genel tatil günleridir. Ramazan Bayramı'nda tatil arife günü saat 13.00''ten başlayarak 3,5 gün sürmektedir.

Bayram tatilinde çalışan işçilerin yevmiyelerinin zamlı olarak ödeneceği hususunda itilaf yoktur. Arefe günü saat 13:00’ten sonra yapılan çalışmaların hesaplanmasında ise farklı uygulamalara rastlanılmaktadır. Özellikle vardiyalı çalışma usulü uygulanan işyerlerinde fazla çalışma ücretinin hesaplanması neredeyse her lokasyonda farklı yapılmaktadır.

Arefe Günü Çalışana Yarım Yevmiye mi?

Kanunda, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günler için tam gün yarım gün ayrımı yoktur. Bu nedenle, arefe gününde saat 13:00’ten sonra çalışma olmasa dahi ücret tam ödenir. Ancak, arefe günü saat 13:00’ten sonra yapılan çalışma karşılığı bir günlük ücret mi ödenecektir? Yoksa yarım gün için yarım günlük ücret mi ödenmelidir?

Arefe günü saat 13:00’e kadar çalışmış olan işçi günlük mesaisini tamamlamış olur. Bu anlamda saat 13:00’ten sonra başlayan tatilin kesintisiz kullanılması ve işçinin tatilinin başlatılması esastır. Özellikle hafta tatili uygulamasıyla ilgili olarak verilen pek çok yargı kararında tatilde çalışmanın süresine bakılmaksızın tatil ücretinin tam olarak ödenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır[1].

Bir Saat Çalışan Tam Yevmiye Alır

Arefe günü çalışan işçi için de yukarıdaki kural geçerlidir. Buna göre ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen arefe günü saat 13:00’ten sonra yapılan çalışma yalnızca bir saat olsa bile işçinin  tatilini kesintiye uğratmaktadır. Nasıl ki; her hangi bir ulusal bayram veya genel tatil gününde çalışan işçiye, hak ettiği bir günlük ücretin yanında ayrıca bir günlük genel tatil ücreti daha ödenmelidir, arefe günü saat 13:00’ten sonra yapılan çalışma karşılığı da -süreye bakılmaksızın- işçiye zamlı ücreti bir tatil günü tam çalışmış gibi hesaplanarak ödenmelidir.

Konuyu örnek üzerinden somutlaştıracak olursak, 100 TL yevmiye alan bir işçinin Arefe günü 13.00 ten sonra 1 saat bile çalışması halinde alacağı toplam günlük ücretin icmali:

Saat 13:00'e kadar olan çalışması için   100 TL 

resmi tatilde çalıştığı için  yarım günlük yevmiyenin tam karşılığı olarak 50 TL

TOPLAM :  150 TL şeklinde olacaktır.


[1] Hafta tatili kesintisiz 24 saat olarak kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilinde işçinin 1 saatlik çalıştırılması hafta tatilini kesintiye uğratacağından, 1 saatlik çalışmada dahi hafta tatili ücretine tam olarak hükmedilmelidir (Yargıtay 7. H.D. 04.03.2013, E. 2013/1856, K. 2013/2022).

28.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM