EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comGeriye Dönük Teşvikte Özellikli Durumlar (III) Teşvik Belgesi

5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek-2 nci maddesi uyarınca teşvik belgeli yatırım kapsamında istihdam edilen işçilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisseleri Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilmektir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilecek İşletmeler:

 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen İşletmeler

 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen İşletmeler

 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen İşletmeler

 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında gemi inşa yatırımları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen İşletmeler

Sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanabilir

SİGORTA PRİM DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLECEK KİŞİ SAYISI

Sigorta destekleri komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi üzerinde kayıtlı ilave istihdam rakamına kadar, diğer yatırım cinslerinde ise müracaat tarihinden önceki son altı aydaki ortalama istihdama ilave olarak teşvik belgesi üzerinde kayıtlı ilave istihdam rakamına kadar işletmelerin destekten yararlanması mümkündür. (Mevcut istihdam rakamı teşvik belgesi üzerinde kayıtlı değildir.)

Örneğin,

Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış bir (A) şirketinin teşvik belgesi üzerine kayıtlı bilgilerinin “Yatırım Cinsi: Komple Yeni Yatırım, İlave İstihdam: 29” olması halinde (A) şirketinde destekten yararlanma süresi içindeki 08/2013 döneminde 17 kişi, 09/2013 döneminde 33 kişi istihdam edildiği varsayıldığında; söz konusu firma 08/2013 döneminde 17 kişi, 09/2013 döneminde 29 kişi için sigorta desteklerinden yararlanabilecektir.

TEŞVİKLİ BİLDİRİLENLERİN PRİM GÜN SAYILARI KONTROL EDİLMELİ

Teşvik belgesine istinaden bildirilen sigortalıların bildirildikleri aylarda asgari ücret üzerinden destek kapsamında oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Sigortalıların ücretlerinin yüksek olanlarının değil çalışma gün sayısı fazla olanlarının teşvik dahilinde bildirilmesi faydalı olacaktır. Öte yandan teşvik belgesinde esas alınan kişi sayısı olduğundan ay içinde gün olarak az süreyle çalışmış yahut sıfır gün sıfır kazançla bildirilen sigortalıların teşvik kotasını fuzuli olarak doldurmamalarına dikkat edilmelidir.

GEÇMİŞ DÖNEMLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Geçmiş dönemlerde yatırım teşvik belgelerine istinaden sigortalı bildiriminde bulunmuş olan işverenlerin eski APHB’lerini yukarıda belirtilenler ışığında gözden geçirmeleri isabetli olacaktır. Öte yandan asgari ücretin üzerinde ücret alan ve örneğin 25510 koduyla SGK’ya bildirilmiş sigortalılarının 4447/Geçici 10. Maddesi gibi prime esas kazanç üzerinden desteklenen bir başka teşvikten yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarının işverenlerce kontrol edilmesi faydalı olacaktır. İşverenlerimizin kontrolleri sonrasında gerekli görmeleri durumunda geçmiş dönemler için teşvikli belge düzeltme hakkından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

15.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM