YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.com



Geriye Dönük Teşvikte Özellikli Durumlar (II)

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI SONRASI FARKLI İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞANLARIN DURUMU

Yazı dizimize geçici 15. Madde teşviki (06645) ile devam ediyoruz. Geriye dönük teşviklerde işverenler özellikle 6111 sayılı teşvike odaklanmış durumda. Ancak geriye dönük bildirge değişikliğinde diğer teşvik türlerinden de yararlanılabileceği unutulmamalı. Özellikle sigortalının işbaşı eğitim programını tamamladığı tarihi müteakip üç aylık süre içerisinde bahse konu destek kapsamında yararlanılan işyerinden ayrılarak, aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde söz konusu üç aylık süre içerisinde yeniden işe başlaması durumunda, 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan teşvik süresi kadar destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu hususu işverenlerimizin gözden kaçırmadan personel dosyalarını geriye dönük olarak taramalarını tavsiye ederim. Dilerseniz şimdi 06645 yönünden teşvikten yararlanma şartlarına da bir göz atalım.

 

Teşvikten Yararlanma Şartları

2016 -01 Sayılı ve 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği konulu SOSYAL GÜVENLİK KURUMU genelgesinde uygulama esasları açıklanan 06645 teşvikinden yararlanılabilmesi için hem sigortalının hem de işyerinin bir takım şartları bir arada taşıması gerekmektedir. Yukarıda 0611 teşvikinde değinilmiş olan kısımlara tekrar değinmeden yalnızca 06645 için geçerli teşvik şartları bu madde başlığı altında sıralanacaktır.

06645 yönünden teşvikten yararlanma şartları

31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi

31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalının, işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde, gerek işbaşı eğitim programına katıldığı işyeri işverenince gerekse diğer bir işyeri işverenince işbaşı eğitim programını tamamladığı meslek alanında işe alınması halinde Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bahse konu destekten yararlanılmasına imkan bulunmaktadır.

 

  23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamlayan, ancak 23/4/2015 tarihinden önce işe alman ve halen çalışmakta olan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

Sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması gerekmektedir. Dolayısıyla işe alındığı tarih itibariyle yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ila 28 yıl 11 ay 29 gün (dahil) arasında olan sigortalılardan dolayı anılan maddede aranan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bahse konu destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

 

Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için sigortalının, işbaşı eğitim programını tamamladığı meslek alanında işe alınması ve Türkiye İş Kurumu’nca belirlenen usul ve esaslar kapsamında istihdam edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan sigortalıların bahse konu programı tamamladıkları meslek alanında işe alınmaması halinde üç aylık süre içerisinde işe alınmış olsalar dahi destekten yararlanılmasına imkân bulunmamaktadır.

Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak - Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi,

Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler

- İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

11.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM