YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comSGK Denetiminde Kayıt İnceleme (I)

Sigorta prim belgelerinin en önemli dayanağı, kuşkusuz, işyeri kayıt ve belgeleridir. Bu nedenle SGK ile ilgili yürütülen denetimlerde, işyeri kayıt ve belgeleri denetmenler ve müfettişlerce çok titiz ve kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Kayıt ve belgeler ayrıntılı olarak incelenir SGK tarafından yürütülen incelemelerde ücretlerin bir yasa gereği tutulması zorunlu olan yasal defterlere işlenip işlenmediği, sigortalı olması gerekenler tarafından imzalanmış veya düzenlenmiş işyerine ait herhangi bir belge, kayıt (faturalar, irsaliyeler, para makbuzları, teslim alındıları gibi) bulunup bulunmadığı ve ücret ödeme bordrolarının usulünce düzenlenip düzenlenmediği hususları ayrıntılı olarak ele alınır. Belgeleri saklamak zorunlu Özel sektör işverenleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle saklamak ve SGK tarafından istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmek zorundadır. Belgeleri ibraz etmeyenin cezası var SGK tarafından istenilmesine rağmen on beş gün içinde istenilen defter ve belgeleri ibraz etmeyen işverenler a) Bilânço esasına göre defter tutuyorlarsa on iki asgari ücret, b) Diğer defterleri tutmakla yükümlüyseler altı asgari ücret, c) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, üç asgari ücret tutarında, idari para cezasıyla karşılaşırlar. Gerekirse ek süre alınabilir “Kayıt İnceleme Tebligatı” alan işverenler, 15 gün içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak ek süre talep edebilirler. İncelemeyi yürüten denetmen yahut müfettiş tarafından ek süre verilebilir. Yerinde inceleme mümkün İşveren, belgelerin çokluğu, teknik gereksinimler vb.. gerekçelerle defter ve belgelerin işyerinde incelenmesini yazılı olarak isteyebilir. Bir tutanak ile tespit edilen istek soruşturmayı yürütmekte olan denetmen veya müfettiş tarafından da uygun bulunursa inceleme mahallinde yapılabilir. Bu durumda incelemeye uygun ekipman ve teknik desteği işverenin sağlaması gereklidir.

26.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM