YAZARLARIMIZ
Mehmet Emin Tatlı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
mehmetemintatli@hotmail.comBelediyeler ve Milli Eğitime Bağlı Özel Kurslarda Verilen Muhasebecilik Mesleğinin Kurslarının Muhasebecilik Mesleğine Verdikleri Zararlar    

Tarih: 11.07.2017

Belediye ve Milli Eğitime bağlı özel meslek eğitimi kursları adı altında aşağıda isimleri ve içerikleri yazılı kursları düzenlemekte ve muhasebe mesleğine büyük zararlar vermektedir.
Muhasebe ve muhasebecilik nedir?
 
Kısaca; muhasebe tanım olarak işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran  özetleyen ve raporlayan bir bilimdir. Profesyonel eğitim gerektirir.
 
- Muhasebe bilim dalıdır.
- Muhasebeci muhasebe işini yapan kişidir.
- Muhasebecilik bir meslektir.
- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi’lik ise birer ünvandır.

Kurslardaki eğitimin adı ve içeriği;

a)       Bilgisayar Destekli Muhasebe
Muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile yapabilen kişilerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.
Konu Başlıkları: Ticari defterler ve belgeler, fatura ve irsaliye, fatura yerine geçen belgeler, işletme ve yevmiye defterleri, bilanço, büyük defter, mizan, işlem tanımları, verileri kaydetme.
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan iş yerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilir, şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirler. (Eğitim Süresi : 304 Saat)

b)       Dış Ticaret Uzmanlığı
Dış ticaret alanında çalışan yetişmiş veya yetişmekte olan elemanların dış ticaret sektöründe kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun bilgilendirilmesini hedefleyen bir programdır.

Konu Başlıkları: Para politikaları ve ticaret anlaşmaları, dış ticaret işlemleri, dış ticaret mevzuatı, kambiyo işlemleri fikri, sınai haklar ve tahkim, dış ticaret finansmanı ve banka işlemleri, dış ticarette muhasebe işlemleri.
İstihdam Alanı: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, dış ticaret ile ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarda, bunların ihracat-ithalat ve gümrük işlemlerinin yürütülmesinde, firmaların dış ticaret muhasebe servislerinin sevk ve idaresinde, özel danışmanlık veya müşavirlik bürolarında, kendilerine ait dış ticaret danışmanlık ofislerinde çalışabilirler. (Eğitim Süresi : 80 Saat)

Milli Eğitime bağlı Ticaret Meslek Liseleri ve Üniversiteler;
Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile aynı ölçüde değer görmeye müsait olan bu kurslardan eğitim alanlar, mesleğe büyük zararlar vermektedirler. Meslek için gerekli özen gösterilmemektedir.

4 yıl Ticaret Lisesi ve / veya 2 yıl ön lisans ve / veya 4 yıl lisans eğitimi almaya ne gerek var gidersin bir meslek edindirme kursuna, alırsın eğitimini ve belgeni ve muhasebe mesleğini yürütürsün. Yahu sorarlar bu ne diye, hiç siz bir meslek edindirme kursundan çıkan polis, asker, doktor, hemşire, avukat gördünüz mü? Muhasebe mesleğini bu kadar ayaklar altına almak doğru mu? veya bu kadar eğitim almaya ne gerek var. Nasıl olsa 384 saatte bu iş bitiyor. İnsanlar niye gitsin yıllarca okul okusun eğitim alsın, 384 saatte bir meslek mensubu yetişiyormuş.

Ekonomi çarklarının dönmesine aracılık eden muhasebeciler bu kadar basit olmamalıdır. Çünkü muhasebe bir bilim dalıdır ve uçsuz bucaksız bir okyanustur.
Mesleğe en büyük zararı veren kurumların başında meslek edindirme kursları gelmektedir. Acil olarak Odalar ve TÜRMOB bu konuya çözüm bulmalı ve derhal bu kursların kaldırılması gerekmektedir.

İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile birlikte TÜRMOB meslek edindirme kursları konusunda çalışma yapmalıdır. Eğer bu meslek edindirme kursları yeterli geliyor ise okullar kapatılsın ve üniversitelerden muhasebe dersleri kaldırılsın, yok eğer kurslar yeterli değil ise o zamanda meslek edindirme kursları kaldırılsın.

Muhasebe mesleğine insanların bakışını düzeltmek ve saygın bir yere taşımak istiyoruz. Bu nedenle muhasebe mesleğini yapanların işini eğitim alarak yapan bireyler yetiştirmek zorundayız.

Ticaret Meslek Lisesinde muhasebe alanında alınan dersler;
1.       Muhasebe Teknikleri I-II
2.       Şirketler Muhasebesi
3.       Maliyet Muhasebesi
4.       Bilgisayarlı Muhasebe
5.       Bilgisayar I-II
6.       Maliye
7.       Ekonomi
8.       Sigortacılık
9.       Pazarlama ve Satış Teknikleri
10.    Dış Ticaret
11.    Girişimcilik
12.    Hukukun Temel Kavramları
 
Ticaret Lisesinde okuyan ve 4 yılını yukarda sayılan dersler ile geçiren biri ile meslek edindirme kurslarından eğitim alan biri arasındaki farkı kıyas edin. Üniversiteden mezun olanları daha saymıyorum.
Son söz;
Yasal gerekçesi ne olursa olsun meslek edindirme kurslarında her ne ad ve sıfat altında olursa olsun muhasebe elemanı yetiştirilmesi kabul edilemez bir gerçektir.
Muhasebe bilimi ve mesleği 384 saatte sığmayacak kadar geniştir.
 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

 

GÜNDEM