RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2016 | Asgari Geçim İndirimi 2016 | Vergi Affı | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Ekrem Öncü
Yurt Dışından Para Getirmek İsteyenler Dikkat
(02.12.2016)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2016
Asgari Geçim İndirimi 2016
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2016
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Yurt Dışından Para Getirmek İsteyenler Dikkat

  Kısmi Süreli Çalışma Hakkını Çalışan Kadın Nasıl Kullanacak?

  3600 Günle Emekli Olan Okurum Hesaplamamla Aynı Emekli Aylığı Bağlandı/Kısmi Süreli Çalışanlara Gelen GSS Kolaylığı

  Bilanço Hesabı Mükellef İken Şirketi Kapatıp Yeniden Açılması Durumunda İşletme Hesabı Defter Tutulur Mu ?

  Ödenmeyen SGK Primleri İle İlgili Vergi Dairesi Tarhiyat Yaparak Ceza Kesebilir

  Bağ-Kur Kapsamında Çalışanlara 5 Puanlık Prim İndirimi,Doğum Yapan Kadınlara Kısmi Süreli Çalışma Hakkı Getirildi

  Serbest Meslek Faaliyeti İle İştigal Eden Şahıs Şirketleri Yenileme Fonu Ayırabilir Mi?

  Acele Eden Kaybeder: Önce İmza, Sonra Tazminat!

  İhracatta Götürü Gider ve İçtihat Farklılıkları

  Annelerde Refakat İzni Kullanacak

  KDV’deki Oran Değişiklikleri ve İstisna

  İnternetteki Sosyal Paylaşım Siteleri Üzerinden Reklam Paylaşımlarına Göre Kişilere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnası

  Karşılaştırmalı Örneklerle Binek Otomobillerde ÖTV Artışı


YAZARLARIMIZ
Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
KGK Bağımsız Denetçi


İMALATÇI FİRMALARDA 12 ADIMDA MUHASEBE KAPANIŞ KAYITLARI

Tarih: 18.03.2009

GİRİŞ: 

Yıl sonunda muhasebecileri bekleyen en önemli işin başında kapanış kayıtları gelmektedir.

Yılsonlarında tarafıma ulaşan birçok sorunun ortak noktası ise kapanışları ile ilgilidir. Bu çalışmada sadece yılsonu kapanış hesaplarına ağırlık verilmiştir. Yapılan tüm işlemler amortisman ve değerlemelerin yapıldığı varsayımına dayanarak amortisman ve değerlemelere ayrıca değinilmemiştir. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlara rehber mahiyetinde olduğunu düşündüğüm bu çalışmanın genç meslektaş arkadaşlarıma oldukça faydalı olacağını ümit ediyorum. 

1- Öncelikle mizanda borç bakiyesi veren küsuratlar 689 , alacak bakiyesi veren küsuratlar ise 679 nolu hesaba devredilerek mizan küsurat hesaplarından temizlenir. 

2- 150 nolu İlk Madde ve Malzeme hesabının stokta kalan kısmı hariç geri kalan tutarın tamamı 710 nolu hesaba devredilir. 

---------------------------------------------------31.12----------------------------------------

710 Dir.İlk.Mad.Mlz.Gid.        XXX 

                                                                       150 İlk.Mad.Mlz.        XXX 

Üretime verilen hammaddelerin gider kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- 710, 720 ve 730 no’lu hesaplar yansıtma hesapları yardımıyla 151 Yarı Mamuller Üretim hesabına devredilir. 

-----------------------------------------------31.12.--------------------------------------------

151 Yarı Mamuller        XXX

 

                                                           711 Dir.İlk.Md.Mlz.Yans.       XXX

                                                           721 Dir.İşç.Yans.                    XXX

                                                           731 Gen.Üret.Gid.Yans.          XXX

--------------------------------------------------------------------------------------------------

711 Dir.İlk.Md.Mlz.Yans.       XXX

721 Dir.İşç.Yans.                    XXX

731 Gen.Üret.Gid.Yans.          XXX

 

                                                           710 Dir.İlk.Md.Mlz. XXX

                                                           720 Dir.İşç.Gid.           XXX

                                                           730 Gen.Üre.Gid.        XXX

 

Yansıtma hesaplarının kapatılması

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Yarı mamuller hesabında yıl sonu stokta bırakılan tutar hariç geri kalan tutarın tamamı 152 Mamuller hesabına devredilir. 

----------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

152 Mamuller XXX

 

                                                           151 Yarı Mamuller Üretim       XXX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5- Mamuller hesabında yıl sonu stokta bırakılan tutar hariç kalan kısım olduğu gibi 620 Satılan Mamuller Maliyeti hesabına devredilir. 

--------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

620 Sat.Mam.Mal.      XXX

 

                                                           152 Mamuller              XXX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eğer ticari mal satışları da varsa söz konusu ticari malların stokta kalan kısmı hariç geri kalan tutarın tamamı 621 Satılan Ticari Mallar hesabına devredilir. 

--------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

621 Sat.Tic..Mal.         XXX

 

                                                           153 Ticari Mallar                     XXX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Gider hesapları yansıtma hesapları yardımıyla gelir tablosu hesaplarına kaydedilir.

--------------------------------------------------------31.12.-------------------------------------------

630 Araş.Gelş.Gid.                  XXX

631 Paz.Sat.Dağ.Gid.              XXX

632 Gen.Yön.Gid.                   XXX

660 Ks.Vad.Yab.Kay.            XXX

 

                                                                       751 Araş.Gelş.Yans.Gid.         XXX

                                                                       761 Paz.Sat.Dağ.Yans.            XXX

                                                                       771 Gen.Yön.Gid.Yans.          XXX

                                                                       781 Fins.Gid.Yans.                  XXX

Gider hesaplarının gelir tablosu hesaplarına kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

751 Araş.Gelş.Yans.Gid.         XXX

761 Paz.Sat.Dağ.Yans.            XXX

771 Gen.Yön.Gid.Yans.          XXX

781 Fins.Gid.Yans.                  XXX

 

                                                           750 Araş.Gelş.Gid.      XXX

760 Paz.Sat.Dağ.        XXX

770 Gen.Yön.Gid.       XXX

780 Fins.Gid.              XXX

Yansıtma Giderlerinin kapatılması kaydı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Bu işlemi yaptıktan sonra 600 lü hesapların mizanı alınır ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari karı veriyorsa bu kara kanunen kabul edilmeyen giderler eklenerek elde edilen rakama yüzde 20 kurumlar vergisi karşılığı ayrılır ve aşağıdaki kayıt yapılır. 

----------------------------------------------------------31.12.--------------------------------------

691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

 

 

                                               370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daha sonra 600 lü hesapların mizanı bir daha alınır ve gelir tablosu tanzim edilir.

7- Gelir tablosu tanzim edildikten sonra Gelir ve Gider hesapları 690 Dönem Kar / Zararı hesabına devredilir. 

--------------------------------------------------31.12.--------------------------------------------

600      XXX

601      XXX

602      XXX

640      XXX

642      XXX

643      XXX

644      XXX

645      XXX

646      XXX

671      XXX

679      XXX

 

                                                                       690 Dönem K/Z          XXX

Gelir hesaplarının dönem kar/zararına devri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

690 Dönem K/Z          XXX

 

610            XXX

611            XXX

612            XXX

620            XXX

621            XXX

622            XXX

623            XXX

630            XXX

631            XXX

632            XXX

653            XXX

654            XXX

655            XXX

656            XXX

657            XXX

658            XXX

680            XXX

681            XXX

689            XXX

 

Gider hesapalrının Dönem Kar/Zararına devri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Dönem net karının hesaplanması; 

-----------------------------------------------31.12---------------------------------------------------------

    690 Dönem K/Z      XXX

 

                                               691 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

                                               692 Dön.Net Kar/Zararı                                 XXX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

692 Dön.Net Kar/Zararı                                 XXX

 

                                                           590      Dönem Net Karı          XXX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- 193 no’lu hesaptaki tutar 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabına devredilir. Ancak, devredilen tutar 370 nolu hesabın bakiyesini kesinlikle geçmemeli. 

---------------------------------------------------------31.12.--------------------------------------------

371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon.     XXX

 

                                               193 Peşin Öde.Ver.Fon.          XXX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Daha sonra sonraki yıl Nisan ayında 370 ile 371 nolu hesap karşılıklı kapatılır. Eğer 370 371 nolu hesaptan büyükse aradaki fark 360 ödenecek kurumlar vergisi hesabına devredilir. 

-----------------------------------------------------------25.04.--------------------------------------------

370 Dön.Kar.Ver.Diğ.Yas.Yük.Karş. XXX

 

                                               371 Dön.Kar.Peş.Öde.Ver.ve Fon.     XXX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10- Alacak bakiyesi veren 120 nolu hesaplar 340 hesaba, borç bakiyesi veren 320 nolu hesaplar ise 159 nolu hesaba devredilir. 

Ayrıca 410 nolu hesap 301’e ve 402 nolu hesap ise 302’ye virmanlanmalı. 

11- Kapanış fişinin düzenlenmesi. Alacaklı hesaplar borç, borçlu hesaplar ise alacak kaydedilerek kapanış fişi tanzim edilir. Bu fiş 31.12. tarihli olmalı. 

12- Açılış fişinin düzenlenmesinde ise 11.adımda yapılan fişin tam tersi yapılacaktır. Bu fiş 01.01 tarihli olmalıdır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 
MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN