EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Kadir Erkeçoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
kadirerkecoglu@deneyimymm.comİhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Süre 04 Mart 2020 Tarihine Kadar İkinci Kez 6 Ay Daha Uzatıldı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Kronoloji

A- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’ de değişiklik yapan 2018-32/48 No’lu İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ. (4 Eylül 2018), 6 ay süresince. (30525 R.G.)

Tebliğde belirtilen Özelliği olan ihracatlar için belirlenmiş kendi süreleride dahil olmak üzere standart mal ihracat bedellerinin İthalatçının Ödemesini Müteakip Doğrudan ve Gecikmeksizin Aracı Bankaya Transfer edilmesi , Bedelin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi, Yurda Gelen Bedellerin  en az % 80’ninin Bankaya satılması yani Türk Lirasına çevrilmesi  (DAB’ a bağlanması),  Mücbir sebep kabul edilebilecek haller ve Tebliğ’ de belirtilen Terkin limitleri dışında  zorunludur.

B- 06 Kasım 2018 Tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)  tarafından, konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi yayınlanmıştır.

C- Hazine ve Maliye Bakanlığı Yetkisini kullanarak 03 Mart 2019 Tarih ve 30703 Sayılı Resmi Gazete ile TPKK Hakkında  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48 )’de  değişiklik yapılmasına dair tebliğ (TEBLİĞ NO:2019-32/53) 03 Mart 2019 Tarihi İtibariyle yürürlüğe girmiştir.

2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamında , Tebliğ’de belirtilen Özelliği olan ihracatlar için belirlenmiş kendi  süreleri dahil olmak üzere standart mal ihracat bedellerinin, bedelin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi, Yurda Gelen Bedellerin en az % 80’inin Bankaya satılması yani Türk Lirasına çevrilmesi  (DAB’ a bağlanması) zorunluluğu  (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilerek 04 Eylül 2019 Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır.

D- Hazine ve Maliye Bakanlığı Yetkisini bir kez daha kullanarak 31 Ağustos  2019 Tarih ve 30874 Sayılı Resmi Gazete ile TPKK Hakkında  32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48 )’de  değişiklik yapılmasına dair tebliğ (TEBLİĞ NO:2019-32/55) 31 Ağustos 2019 Tarihi İtibariyle yürürlüğe girmiştir.

4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 yıl” ibaresi “18 ay” olarak değiştirilerek 04 Mart 2020 tarihine kadar daha uzatılmıştır.

DEĞERLENDİRMELERİM :

Çin ve ABD’ nin ekonomilerini korumak adına ticaretteki korumacı politikaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini etkilemekte ve iki büyük ülkenin ekonomi politikaları dünya ticaretine damgasını vurmaktadır.

Türkiye’de daralan pazarların yerine yenilerini bulmak ve 2023 ihracat hedeflerine hızla ulaşmak için bu dönemde teknolojinin öne çıktığı yeni İhracat Rotaları geliştirmektedir.

İhracatçıları fazlaca tedirgin eden ve tepki alan bir uygulama olsa da ticaret savaşlarının devam ettiği ve ülkemizin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu dönemde gerek kamu gerekse özel sektör dış borç finansmanı için döviz ihtiyacını da göz önünde bulundurduğumuzda ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin ikinci 6 aylık süre uzatımının ülkemizin bir ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir.

Ayrıca ;

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde ki serbest tasarruf uygulaması sonrası, (08.02.2008 Tarih ve 26781 sayılı R.Gazete-2008-13186 Bakanlar Kurulu Kararının 8.Md. ile yapılan düzenlemeyle, “İhracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmıştı).

Bazı firmalarca ihracat bedellerini banka üzerinden yurda getirmek yerine, başka yöntemlerle kapatma veya uzun yıllar hiç getirmeme gibi yollara başvuruldu.

Bu da;

  1. Muhasebe hatalarına,
  2. Yurtiçinde yatırım yerine yurtdışında yatırımlara ağırlık verilmesine,
  3. Uzun süre kapanmayan yurtdışı alacakların kur farklarının vergilenmesine,
  4. İhracat bedelleri bir şekliyle tahsil edilmiş olduğu ve fiilen alacak kalmadığı halde, kambiyo mevzuatına göre kapatılmadığı için hesaplarda alacak kaydı fiktif olarak devam edegelmiş ve bu da, mali tabloların doğruluğunun tartışılır hale gelmesine,
  5. Vergi incelemelerinde sıkıntılara yol açmasına neden oldu.

Önerim ise ;

  1. Tebliğde belirtilen ihracat bedelinin 180 gün içerisinde değil de daha uzun bir süre belirlenerek Türkiye ‘ ye getirilmesi.
  2. İhracat Bedelinin Bankaya satılması zorunlu olan yüzde 80’ lik kısmın daha aşağı bir orana çekilmesi.
  3. Tebliğ hükümlerine uymayanlara uygulanan Rayiç Bedelin yüzde 5’ i kadar  ceza ile 1567 sayılı Kanun’un md.3/1 hükmü çerçevesinde uygulanan  idari para cezası yaptırımının makul bir düzeye indirilmesi.
  4. Tebliğ şartlarının yumuşatılması ve TCMB genelgesinin daha anlaşılır hale getirilerek uygulamanın kalıcı hale getirilmesi.

02.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM