EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Kadir Erkeçoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
kadirerkecoglu@deneyimymm.comİhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğuna İlişkin Uygulama Tarihi Uzatıldı

2018 Ağustos ayından itibaren ülkemize yapılan Siyasal ve Ekonomik saldırılar sonucu Küresel Risk Faktörleri ( Jeopolitik Riskler, Ticarette Korumacılık Önlemleri, Küresel Piyasalarda Likidite Daralmaları, Gelişmekte Olan Ülkelere Fon Akımlarındaki Oynaklıklar ), Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler sonucu Ülkemiz Olağanüstü bir Sürece girmiş ve bu gelişmeler sonucu alınan Olağanüstü Tedbirler Ülkemizin hızla olağan sürece girmesine yardımcı olmuştur.

08.02.2008 Tarih ve 26781 sayılı R.Gazete-2008-13186 Bakanlar Kurulu Kararının 8.Md. ile yapılan düzenlemeyle, “İhracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmış iken yaklaşık on yıl aradan sonra 2018-32/48 Sayılı Tebliğ ile İhracat Gelirlerinin Kısmen Türk Lirasına çevrilmesi geçici olarak zorunlu kılınmıştı.

Konunun daha iyi anlaşılması açısından buraya nasıl gelindi?

Yapılan düzenlemelere ilişkin Kronoloji ise aşağıdaki gibidir.

A. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’ de değişiklik yapan 2018-32/48 No’lu İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ.

(2018-32/48 No ’ lu Tebliğin Dayanağı 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır).

Bu tebliğin;

Amacı; İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Belirlemek,

Kapsamı; İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Türk Lirasına Çevrilmesi,

Yürürlük Tarihi; 04 Eylül 2018,

Uygulamanın Son Tarihi ; 03 Mart 2019

Düzenlemeyi yapan ve Tebliğ hükümlerini yürüten Kurum ise; Hazine ve Maliye Bakanlığı idi.

2018-32/48 Sayılı Tebliğe Göre Yapılan Düzenleme Neydi ?

Tebliğde belirtilen Özelliği olan ihracatlar için belirlenmiş kendi süreleride dahil olmak üzere standart mal ihracat bedellerinin İthalatçının Ödemesini Müteakip Doğrudan ve Gecikmeksizin Aracı Bankaya Transfer edilmesi , Bedelin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi, Yurda Gelen Bedellerin en az % 80’ninin Bankaya satılması yani Türk Lirasına çevrilmesi (DAB’ a bağlanması), Mücbir sebep kabul edilebilecek haller ve Tebliğ’ de belirtilen Terkin limitleri dışında zorunludur.

“ 2018-32/48 Tebliğ’ in yayımı tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller ile ihracatçıya peşin ödenen bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında yer almamaktadır.”

“ Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamındadır.”

B. 06 Kasım 2018 Tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından, konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi yayınlanmıştır.

( Bu Genelge, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır).

C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Yetkisini kullanarak 03 Mart 2019 Tarih ve 30703 Sayılı Resmi Gazete ile TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48 )’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (TEBLİĞ NO:2019-32/53) 03 Mart 2019 Tarihi İtibariyle yürürlüğe girmiştir.

(4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilerek 03 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır).

03 Mart 2019 Tarih ve 2019-32/53 Sayılı Tebliğe Göre Yapılan Düzenleme Nedir?

2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamında , Tebliğ’de belirtilen Özelliği olan ihracatlar için belirlenmiş kendi süreleri dahil olmak üzere standart mal ihracat bedellerinin, bedelin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi, Yurda Gelen Bedellerin en az % 80’inin Bankaya satılması yani Türk Lirasına çevrilmesi (DAB’ a bağlanması) zorunluluğu (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilerek 04 Eylül 2019 Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır.

SONUÇ OLARAK;

İhracatçılardan fazlaca tepki alan bir uygulama olsa da düzenlemenin; Ülkemizin hızla olumlu ekonomik sürece girmeye çaba gösterdiği bu dönemde izlenecek vergi ve para politikaları paralelinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve Türk Lirasına Çevrilmesi uygulamasına ilişkin Bakanlıkça yapılan süre uzatımının Ülkemizin menfaatlerine olduğunu unutmamak gerekir.

Ayrıca İhracatçıların ve Uygulayıcıların herhangi bir ceza ile karşılaşmamaları açısından süreci iyi ve dikkatli bir şekilde takip etmelerini ve Tebliğin gereklerini yerine getirmeleri konusunda hassas davranmalarını hatırlatmak isterim.

04.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM