YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
kadirdemirbas@yandex.comKurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirilecek İstisna ve İndirimler

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, Ticari Bilanço Karından indirilecek indirim ve istisnaları anlatacağız. Beyanname üzerinde indirilecek istisna ve indirimler iki ayrılır.

  1. Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler
  2. Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler

Vergi matrahının oluşması açısından önemlidir. Ayrıca oluşacak gelecek yıllara ait zararları açısından da belirleyicidir.

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

KOD

AÇIKLAMA

306

İştirak Kazançları İstisnası ( K.V.K. Mad. 5/1-a ) / ( K.V.K. Mad. 12’den Kaynaklanan )

307

İştirak Kazançları İstisnası ( K.V.K. Mad. 5/1-a ) / ( K.V.K. Mad. 13’den Kaynaklanan )

301

İştirak Kazançları ( K.V.K. Mad. 5/1-a) / ( Diğer )

317

Yurtdışı İştirak Kazançları ( K.V.K. Mad. 5/1-b )

318

Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları ( K.V.K. Mad. 5/1-c)

319

Emisyon Primi Kazancı ( K.V.K. Mad. 5/1- ç )

302

Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Kazancı ( K.V.K. Mad. 5/1-d )

351

Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası ( K.V.K. Mad. 5/1-e )

352

İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası ( K.V.K. Mad. 5/1-e )

353

Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası ( K.V.K. Mad. 5/1-e )

321

Bank. Fin. Kir yada Fin. Şir veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş. İşt. His ile Kur. Sen. Ve R.Hakları Sat. Kaz. ( K.V.K. Mad. 5/1-f )

322

Yurtdışı Şube Kazançları ( K.V.K. Mad. 5/1-g )

304

Yurt Dışı İnşaat Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlar ( K.V.K. Mad. 5/1-h )

305

Eğ. Öğ. Kur. İle Öz. Kreş ve Gün.  Bakım İle Rehabilitasyon Mrkz. Kazançlar ( K.V.K. Mad. 5/1-ı )

354

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerden Doğan Kazançlarda İstisna ( K.V.K. Mad. 5/1-j ) (Taşınırlar )

355

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerden Doğan Kazançlarda İstisna ( K.V.K. Mad. 5/1-j ) (Taşınmazlar )

356

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerden Doğan Kazançlarda İstisna ( K.V.K. Mad. 5/1-j ) (Diğer )

357

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna ( K.V.K. Mad. 5/1-k ) ( Taşınırlar )

358

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna ( K.V.K. Mad. 5/1-k ) ( Taşınmazlar )

359

Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna ( K.V.K. Mad. 5/1-k ) ( Diğer )

308

Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar

310

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar

315

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazançlar

323

Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yönetici Şirketlere İlişkin İstisna ( K.V.K. Mad. 5/A/3 )

324

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna ( K.V.K. Mad. 5/B )

350

Diğer İndirimler ve İstisna

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler, Kurumlar Vergisi Mükellefleri döneme ait vergi matrahı olmadığında firma zarar ile kapattığında yine o yıla ait zararı artıracak ve gelecek yıllarda yararlanacağı istisna ve indirimlerdir.

KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

KOD

AÇIKLAMA

401

Risturnlar ( K.V.K. Mad. 5/1-i )

409

Ar-Ge İndirimi ( K.V.K. Mad. 10/1-a )

410

Ar-Ge İndirimi ( 5746 Sayılı Kanun Mad. 3 )

454

Ar-Ge İndirimi ( 5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A )

455

Tasarım İndirimi ( 5746 Sayılı Kanun Mad. 3 )

405

Sponsorluk Harcamaları ( K.V.K. Mad. 10/1-b )

402

Bağış ve Yardımlar ( K.V.K. Mad. 10/1-c )

403

Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzci Kampları ile Yurt İnşaatlarına İlişkin Bağış ve Yardımlar ( K.V.K. Mad. 10/1-ç )

417

İbadethanelere ve Dini Tesislere Yapılan Bağış ve Yardımlar ( K.V.K. Mad. 10/1-ç )

404

Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar ( K.V.K. Mad. 10/1-d )

451

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar ( K.V.K. Mad. 10/1-e )

412

Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar ( K.V.K. Mad. 10/1-f )

413

VUK 325/A’ya Göre Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarlar ( K.V.K. Mad. 10/1-g )

414

Sağlık Hizmetlerine İlişkin İndirim ( K.V.K. Mad. 10/1-ğ )

415

Eğitim Hizmetlerine İlişkin İndirim ( K.V.K. Mad. 10/1-ğ )

416

Diğer Hizmetlere İlişkin İndirim ( K.V.K. Mad. 10/1-ğ )

452

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Göre Kurulan Korumalı İşyeri İndirimi ( K.V.K. Mad. 10/1-h )

418

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile Expo 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları

406

Yatırım İndirimi İstisnası

453

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi ( K.V.K. Mad. 10/1-ı )

456

Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi ( 5746 Sayılı Kanun Mad. 3/5 )

457

Teknokent Sermaye Desteği İndirimi ( 4691 Sayılı Kanun Geçici Madde 4 )

450

Diğer İndirimler

Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler tablosunda, ticari kazancın olması halinde bu indirimlerden faydalanır. Ticari kazanç yoksa bu indirim ve istisnalardan faydalanamaz.

Örnek 1:

KONU

TUTAR

TİCARİ BİLANÇO KARI

3.000.000 TL

KKEG

555.000 TL

İŞTİRAK KAZANÇ İSTİSNASI

150.000 TL

TAŞINMAZ KAZANÇ İSTİSNASI

300.000 TL

SPONSORLUK HARCAMALARI ( AMATÖR SPOR DALI )

500.000 TL

KIZILAY BAĞIŞ

15.000 TL

Sponsorluk harcamaları ve Kızılay derneğine yapılan bağış, kazancın olması halinde indirim yapılabilecektir. Eğer kazanç yoksa indirim konusu yapılamamaktadır.

Kar 3.555.000 TL

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 450.000 TL

3.105.000 TL

Kazancın Olması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler 515.000 TL

Vergiye Tabi Matrah 2.590.000 TL

Örnek 2:

Konu

Tutar

TİCARİ BİLANÇO ZARARI

50.000 TL

KKEG

20.000 TL

SERBEST BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ

10.000 TL

KÜLTÜR VE TURİZM AMAÇLI YAPILAN BAĞIŞ

7.000 TL

 

ZARAR 30.000 TL

SERBEST BÖLGELERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ 10.000 TL

ZARAR 40.000 TL

Bilanço Ticari Kazanç olmadığı için, kültür ve turizm amaçlı yapılan bağış zarar olarak yazılamıyor.

Örnek 3:

KONU

TUTAR

TİCARİ BİLANÇO KARI

5.000.000 TL

KKEG

900.000 TL

CAMİ DERNEĞİNE YAPILAN BAĞIŞ

50.000 TL

YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANCI

150.000 TL

ARGE İNDİRİMİ

30.000 TL

%5 KAPSAMINDA DERNEĞE YAPILAN BAĞIŞ

10.000 TL

YURT DIŞI İNŞAAT ONARMA

400.000 TL

Ticari Kar 5.900.000 TL

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 550.000 TL

Kar 5.350.000 TL

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler 90.000 TL

Vergiye Tabi Matrah 5.260.000 TL

02.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM