YAZARLARIMIZ
İlkay Üzel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
uzel2006@hotmail.comMotorlu Kara Taşıtı ve Taşınmaz Satışlarında KDV’de Yeni Dönem 1 Haziran 2018’de Başlıyor !!!

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile sürekli değişen mevzuat sistemimizde  meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken önemli bir değişiklik daha yapıldı (Yürürlük Tarihi : Yayımını izleyen ikinci ay başı )

Öncelikle 7104 Sayılı Kanunun 6.Maddesi  ile 3065 Sayılı KDV kanunun 23.maddesinde yapılan değişikliği açıklayalım ;

Madde 6: 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir. “f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Yukarıdaki maddede anlatılmak isteneni daha kolay anlaşılması için aşağıda  tablo şeklinde ifade edebiliriz.

Kimden Alınacak ?

Kim Alacak ?

Ne Satacak?

Nasıl Satacak?

Matrah ne olacak?

1-Katma Değer Vergisi  mükellefi olmayanlardan yapılan alımlar

1-İkinci El Motorlu Kara Taşıtı  veya

2-Taşınmaz Ticaretiyle iştigal eden mükellefler

1-İkinci El Motorlu Kara Taşıtı (motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör )

2-Taşınmaz gayrimenkul

Vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılması halinde

Matrah, satış bedelinden alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

2-Katma Değer Vergisi mükellefi olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar

 

 

7104 Sayılı kanun ile yapılan değişiklikle getirilen özel matrah şeklinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken konu, bu değişikliğin ikinci el satışları kapsamasıdır. Yani;

  • Yeni motorlu kara taşıtı ya da taşınmazların ilk teslimlerinde uygulanmaz.
  • Katma Değer Vergisi Mükelleflerinden alınan motorlu kara taşıtları ve taşınmazlar içinde uygulanmaz( İstisna kapsamında yapılan alımlar dışında)

7104 Sayılı kanun ile yapılan değişikliğin önemli unsuru olan  ikinci el motorlu kara taşıtlarına kısaca bir değinmemiz gerekiyor ki bu konuda yakın zamanda önemli düzenlemeler yapıldı. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmelikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin sistemili bir düzende yapılması için önemli adımlar atılmıştır. Bu yönetmeliğin 4.Maddesinin c bendinde  İkinci el motorlu kara taşıtı  “13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve trafik siciline tescilli olan motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar” olarak tanımlanmıştır.Tacir ve esnafımızın İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiş olup  13 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerinden verilmeye başlanacaktır. Yönetmelik uyarınca, hâlihazırda faaliyette olan işletmelere Yetki Belgesi edinimi için tanınan süre 13 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir.

İkinci el motorlu kara taşıtları konusunda kısa bilgi verdikten sonra konuyu çok fazla dağıtmadan 7104 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliği bir örnek ile açıklayalım.

Örnek:  Sivas’da ikinci el motorlu araç alım satım ticareti yapan X...AŞ.  KDV mükellefi olmayan A’dan 100.000 TL’ye aldığı  2.el  kamyonu , B ’ye 110.000 TL’ye satmıştır. Bu  işlemdeki  KDV matrahı;  Satış Bedeli ile Alış Bedeli arasındaki fark olacaktır. Bulunan 10.000,00 TL’lik fark bedeli  üzerinden % 18 oranında  KDV  hesaplanacaktır. Bu yeni hesaplama yöntemine göre KDV  Dahil Toplam Bedel  111.800,00 TL olarak gösterilecektir.

 

Satış bedeli

110.000,00 TL

Alış bedeli

100.000,00 TL

Fark

10.000,00 TL

KDV matrahı

10.000,00 TL

Hesaplanacak KDV (%18)

1.800,00 TL

 

Matrah

110.000,00 TL

Kdv ( % 18)

1.800,00 TL

Kdv Dahil Toplam

111.800,00 TL

 

Yapılan değişiklik ile KDV 1.800,00 TL hesaplanırken  değişiklik öncesi;  KDV matrahı olarak satış bedeli alınmasından dolayı ( 110.000,00 *0,18=19.800,00 ) KDV  19.800,00 TL olarak  hesaplanıyordu.

Sonuç olarak, 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren ikinci el motorlu taşıt ve taşınmaz satışlarında KDV uygulaması yaparken kimlerden alım yaptığımıza kdv mükellefi kavramına dikkat etmeliyiz.

KAYNAKÇA

[1] 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile

178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[2] 13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

18.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM