EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
İbrahim Kütükcü
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ibrahim.kutukcu@hotmail.comKonut Kapıcısı Çalıştıran Apartmanların İşverenlik Vasfında Önemli Değişiklikler

Konut kapıcıları 5510 sayılı Kanunda, 4. maddenin birinci fıkrasının a bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler olarak değerlendirilmekteydi. Buna göre yapılacak tüm işlemlerde genel hükümlere göre yapılmaktaydı. Ancak 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile konut kapıcılığı işini yapan kişiler ile bu kişilerin işverenleri için büyük değişikliğe gidilmektedir. Düzenleme ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar ve işverenler Kanunun ek 9. maddesindeki ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlarla aynı kapsamda değerlendirilecektir. Öyle ki yapılan değişikliğin tam olarak anlaşılabilmesi için Kanunun ek 9. maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ek 9. madde ile ilgili çıkarmış olduğu 27.04.2015 tarih 2233021 sayılı Genel Yazısının irdelenmesi yerinde olacaktır.

İŞYERİ TESCİLİ, E-BİLDİRGE ŞİFRESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE GEREK YOK

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip edilecek, işveren için işyeri numarası ve e-bildirge şifresi oluşturulmayacaktır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup aylık prim ve hizmet belgesi de alınmayacaktır. Ev hizmetinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler ve konut kapıcılığı işyeri işverenleri sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecekler.

BİLDİRİM USULÜ VE SÜRESİ

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların bildirimi gerçek kişi işveren tarafından çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet edilen en yakın yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılacaktır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilecektir. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılacaklara ilişkin bildirgenin sigortalıların bildirimi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili belge olması nedeniyle işveren ve sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra Kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklarla konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılacaklara ilişkin bildirgenin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS

Düzenlemede dikkat edilmesi gereken en önemli husus, konut kapıcılığı işyerlerinde 10 günden fazla veya az çalışan kişiler ile işverenleri, her şartta ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan kişiler ile işverenleri gibi değerlendirilecektir. Yani konut kapıcılığı işyerlerinde 10 günlük bir sınır belirlenmemiştir.  

02.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM