YAZARLARIMIZ
İbrahim Akbayrak
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
info@duzeyymm.comYeminli Mali Müşavirlerin ve Mali Müşavirlerin En Önemli Sorunları (3)

GİRİŞ

Bu yazımızı yaklaşan Türmob genel kurulu öncesi hem bir mesleğe katkı olarak hem de mesleki sorunlar içerisinde hangi sorunların öncelikli olarak çözülmesinin daha rantabıl olarak ele alınması konusuna katkı sağlamak için ele alacağız. Amacımız eleştiriden çok çözüm odaklı öneriler sunmak olacaktır.

Sadece sorunu eleştirirseniz sorunlar iki katına çıkar, sorunu düşünmekte kalırsanız yerinde sayar,   soruna çare bulursanız sorun ortadan kalkar anlayışına sadık kalacağız.

ESNEK TARİFENİN GEREKLİLİĞİ

ESNEK TARİFE NEDİR? NASIL UYGULANACAKTIR?

Yıl içerisinde sisteme dahil edilen her yeni beyanname ve bildirim için ilgili yıl asgari ücret tarifesinin belirli bir yüzdesel artış ile artırılmasıdır.

Örneğin; yıl içerisinde ihdas edilen poşet beyannamesini ele alacak olursak Nisan 2019 tarihinde verilecek ilk beyannameden itibaren,  (2019 yılı asgari ücret tarifesinde işletme defteri için belirlenmiş en düşük ücret seviyesini 150 TL olarak varsayalım.) ilgili yıl asgari ücret tarifesi %20 - %25 oranında artırımlı olarak uygulanmalıdır. Birden fazla beyan getirilmesi halinde örneğin 01.10.2019 tarihinde başlayacak turizm payı uygulaması sisteme dahil olduğunda yine Ekim 2019 tarihinden itibaren de yine aynı şekilde ilgili yıl asgari ücret tarifesi %20 -%25 oranında artırımlı olarak uygulanmalıdır.

Örnek: (İlgili Yıl Uygulaması) Asgari ücret tarifesine 150 TL olarak varsayarsak. Nisan 2019 tarihinde sisteme dahil olan poşet beyanı için ilgili yıl tarifesi %20 artırımın kabul görüp tarifeye konuldu varsayımıyla; 150x 0,20=30 TL mesleki ücret artırılacaktır. Yani Nisan ayı dahil her ay muhasebe ücreti 150+30=180 TL olarak uygulanacaktır. Gelelim Ekim 2019 tarihindeki turizm payı uygulamasına eğer sizi mükellefinizden dolayı bu beyan etkiliyor ve verme zorunluluğu varsa bu defa yine aynı şekilde; 150x%20= 30 TL mesleki ücret artırılacak. Yeni ücret tarifesi esnek uygulama ile daha önceki fiilen uygulanan ücretin üzerine ilave edilerek 180+30=210 TL olarak uygulanacaktır.

Örnek: (Diğer Yıl Uygulaması) Eğer yeni yılda da bu beyan zorunluluğu veya zorunlulukları devam ederse bu defa 2020 yılı için belirlenen asgari tarife ücreti baz alınarak gerekli artırımlı uygulama hesaplanarak yeni ücret tespit edilecektir. Örneğin 2020 yılında işletme defteri için asgari tarife ücretinin 175 TL olarak tespit edildiği varsayılırsa bu defa; hem poşet beyanı için %20 hem de turizm payı için %20 toplamda %40 artırımlı oran olarak uygulanmalıdır. 2020 yılı ücret tutarı 175x0,40=70 TL artırımlı olarak 245 TL olarak uygulanabilir.

Yılın başında yapılan sözleşmelerde hizmetin kapsamı ve çerçevesi çizilmişti. Şimdi yeni bir beyanname veya bildirim geldiğinde asgari ücret tarifesi yıl içerisinde otomatik bir değişkenlik göstererek gelen ek hizmet yükü ile orantılı olarak belirli bir oranda artmalıdır. Nihayetinde bu hizmet yükü bir iş yükü yaratacaktır. Beyan ve bildirim verilmesine neden olacaktır. Bu ek iş yükünün (buna angarya diyenlerde var) bir hizmet bedeli olmalı ve mükellefe şarj edilmelidir.

Bu konu gerek paydaşımız Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, gerek se TOBB ile Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna anlatılmalıdır. Her iş yükünün bir hizmet bedeli olacağını bilmeliler ve makul olmak kaydıyla.

HER BİR YENİ BEYAN VE BİLDİRİM İÇİN DİĞER BEYAN VE BİLDİRİMLER ADI ALTINDA MÜKELLEFTEN ÜCRET ALINABİLİR Mİ? ALINABİLİYOR MU?

TÜRMOB’UN ODALARA YOLLADIĞI YAZI

Tabi bizim bu çözüm önerimiz bir alternatif. Türmob’un asgari ücret tarifesinde diğer beyan ve bildirimler adı altında bir ücret belirlendiği bu gibi ek beyan ve bildirim değişikliklerinde bu ücretin uygulanması gerektiğine dair odalara yollamış olduğu bir yazısı mevcuttur.

Yazı da diyor ki;  “Birlik Yönetim Kurulu’nun 24/04/2019 tarih ve 73 sayılı kararı ile “Meslek mensuplarınca verilecek geri kazanım katılım payı beyannameleri için asgari ücret tarifesinde hüküm bulunduğuna, tarifenin “Tablo II-3-B Diğer Beyan ve Bildirimler bölümünün uygulanması gerektiğine” karar verilmiştir. Birlik kararı bu şekilde ve bunun odalara duyurulması için gereği de yapılmış.

Ancak; kararı incelediğimizde hiç de uygulanabilir bir karar gibi durmuyor kanaatine taşımaktayız. Şöyle ki; İstanbul için artırılmış ücret tarifesini ele alırsak nedenlerimizi şöyle sıralayabiliriz.

1-Tarifedeki İstanbul için işletme defteri işçisiz asgari ücret tutarı:  196 TL

2-Türmob’un Tablo II-3-B Diğer Beyan Bildirimler ücret tutarı:  169 TL

3-Tarifedeki İstanbul için II-3-C Bölümünde defter tutturmayıp beyanname gönderme ücreti:  24 TL

(Kdv, muhtasar ve geçici gibi)

Türmob’un yazısında belirtildiği gibi her yeni beyan ve bildirimlerde mükelleflerden 169 TL ücret talep edilmesi öngörülmektedir. Peki bu mümkün müdür? Uygulanabilir bir çözüm müdür?

Yukarıda değinilen ve önerilen esnek tarifedeki çözümü İstanbul için artırılmış yukarıdaki ücretlere uygularsak; 196 TL asgari ücret tarifesi %20 artırılır ise 196x0,20= 39 TL gibi bir ek hizmet ücreti alınacaktır. Bizim önerimiz İstanbul için belirlenen asgari ücret tarifesinde yer alan beyanname gönderme ücreti olan 24 TL ücrete de yakındır. Diğer bir ifadeyle makul ve doğru bir ücretlendirmedir.

Oysa Türmob çözümü ve tavsiyesi her bir beyan ve bildirim için 169 TL alınması yönündedir. Düşünün poşet beyanı için 169 TL, turizm payı için 169 TL daha alınması halinde işletme defteri için asgari ücret tarifesi de (196 TL) dahil mükelleften toplam 534 TL ücret talep edilmek zorunda kalınacaktır. Makul ve uygulanabilir bir çözüm değildir.

DEĞERLENDİRME

Piyasa verileri de bunun mükelleften tahsil edilemediği hatta mükellefe dahi açıklanamadığı yönündedir. Doğrudan mükellefin bu işini meslektaş üzerine almakta adeta kendi normal yapması gereken işi gibi kabul etmektedir. Bunun en önemli nedeni de mükellefi kaybetme korkusu, bu hizmeti vermemesi halinde mükellefin başka meslektaşa gidebileceği ve gelir endişesidir.  Ek iş yükü de meslektaşın üzerinde kalmaktadır ki bir ek hizmet bedeli tahsil edilmeden. Bu konudan da meslektaş rahatsız olmakta ve işte geçirdiği zaman akşam geç saatlere kadar hatta hafta sonları dahi çalışma zorunluluğu olarak tezahür etmektedir.  

Daha makul ve uygulanabilir çözümler hususunun Türmob tarafından araştırılması ve belki de esnek tarife uygulaması konusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Not: Bir sonraki yazımızda mesleki ücretlerdeki haksız rekabetin nedenleri ve şekilleri hem smmm hem de ymm  mesleği açısından irdelenecektir.

20.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM