YAZARLARIMIZ
Günay Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmmgunaycaliskan@gmail.comSıfır Bedelle Fatura Düzenlenebilir Mi?

Bugün ki yazımızın konusu (0) sıfır bedelle fatura (bedelsiz ) fatura düzenlenebilir mi?

Ticaret hayatında çokça ve sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesi de bedelsiz faturaların (0) sıfır bedelle düzenlenmesi. Bu konuyu 3065 s. K.D.V Kanunu uyarınca değerlendirelim.

İşletmeler ticari teamüllere göre birbirlerine bazen ürün tanıtımı veyahut deneme amaçlı veyahut başka sebeplerden ötürü sıfır bedelli fatura düzenleyebilmektedirler. Bazen bunu faturanın üzeninde ya %100 iskonto göstermekte veyahut direk faturanın ürün karşılığı, KDV satırı ve dip toplamı (0) olacak şekilde kesmektedirler. Bu konuyu Katma Değer Vergisi Kanunu ve konuya ilişkin özelge uyarınca değerlendirmekte yarar olduğu kanısındayım.

Katma Değer Vergisi Kanunun  da;

Madde 25 – Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir: a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar, demektedir.

Ayrıca , Sayı: 67854564-1741-51 Tarih: 30/01/2015 ilgili özelgede de ‘’  - Yurtiçi bedelsiz numune ürünlerin tesliminde ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, satışa konu olmayacak şekilde yapılması ve ilgili firmanın unvanını taşıması ayrıca para ile satılamayacağının ürün üzerinde açıkça belirtilmesi şartıyla bu malların numune olduğuna dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmekte olup fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.’’ Denmektedir.

Bu kanun maddesi ve özelgeye istinaden bedelsiz mallara ya fatura düzenlenmemeli sadece irsaliyeye şerh düşülmesi koşuluyla veyahut da fatura emsal bedelle düzenlenmelidir.

Bu bilgiler ışığında bir örnekle açıklayacak olursak, ABC A.Ş’ye  emsal bedel olarak tanesi 100 tl den bir ürün numune olarak gönderdik,   Bunun muhasebe kaydını hem alıcı hem de satıcı yönünden değerlendirelim.

Satcı Firma Muhasebe kaydı.

-----------------------------------------/--------------------------------------------

760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞ.GİD                100

191 İNDİRİLECEK KDV                                      18

                           391  HESAPLANAN KDV                    18

                           600 YURTİÇİ SATIŞLAR                     100

BEDELSİZ MAL SATIŞI

------------------------------------------/--------------------------------------------

Alıcı Firma Muhasebe Kaydı

-------------------------------------------/--------------------------------------------

153 PAZARLAMA SATIŞ DAĞ.GİD                100

191 İNDİRİLECEK KDV                                      18

                           391  HESAPLANAN KDV                              18

                           679 DİĞ.OL.DIŞI GELİR VE KARLAR          100

-------------------------------------------/---------------------------------------------

Sonuç olarak ticari teamüller gereği işletmeler birbirlerine satış arttırıcı tedbirler veyahut ürün tanıtımı bazında bu tarz yaklaşımları uygulamaktadırlar. Lakin yukarıda da konuya değinmeye çalıştığımız gibi idare bazında sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu tür yaklaşımlara biraz daha itina gösterilmesi yerinde olacaktır.

30.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM