YAZARLARIMIZ
Gülşah Yeşiloğlu Çoban
Avukat
Bilim Uzmanı
avukat@gulsahyesiloglu.av.trİşçiye Ödenen Tazminatlardan Kesilen Gelir Vergisinin İadesine İlişkin Torba Kanun 30 Ocak 2019’da Yürürlüğe Girdi

Gelir Vergisi Kanunu'na ilişkin bazı değişiklikler, 30 Ocak 2019’da Resmi Gazete'de yayımlandı.  7162 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte işten ayrılırken tazminatından gelir vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler.  

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Değişikliğe göre, 27 Mart 2018'den önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi yapılacak. Ancak değişiklikte vergi iadesinin kapsamı sınırlı olarak belirlendiğinden, ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti, hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisi iade edilmeyecek.

Kural olarak işveren işçiye kıdem tazminatı öderken, gelir vergisi kesintisi yapmaz. Kıdem tazminatında gelir vergisi, yalnızca kıdem tazminatı tavan ücretini aşan ödemeler için kesiliyor. Yani kıdem tazminatına esas aylık brüt ücret, kıdem tazminatı tavan ücretinin altındaysa gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. 2019 yılı için geçerli olan kıdem tazminatı tavan ücreti, 6 bin 17 liradır. Bu nedenle kıdem tazminatından gelir vergisi iadesi çalışanların önemli bir kısmını kapsamayacaktır.

Esasen yapılan düzenleme, 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi yapmak suretiyle işyerinden ayrılanların aldıkları ödemelerden kesilen gelir vergisinin iadesini sağlıyor. Nitekim 27.03.2018 tarihinde 7103 sayılı Torba Kanun’da yapılan değişiklikle iş akdini karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu veya iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar da kıdem tazminatı gibi değerlendirilmeye başlanmış idi. Bu şekilde yapılan ödemelerin yıllık kıdem tazminat tavanını aşmayan tutarı için 27 Mart 2018 tarihinden itibaren vergi alınmıyor. Dolayısıyla 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatı üzerinden gelir vergisi kesilen kişi, bu vergiyi iade alabilecek.

Ayrıca bunun için zaman aşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvuru yapılması, dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı aranmaktadır. Bu sebeple işten ayrılanların mahkemeye başvurmadan son 5 yıl içinde ilgili vergi dairesine dilekçeyle başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuru sonucunda yapılan gelir vergisi kesintisi, iade edilecektir.

01.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM