EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Fadıl Koçak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fadilkocak06@gmail.comKısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde, küresel siyasi ve ekonomik baskılar nedeniyle dolar kurunun aniden neredeyse iki katına yükselmesi, buna paralel olarak enflasyonun % 30 seviyelerine yaklaşması; piyasanın daralmasına,sermayenin eksilmesine,ekonominin çarkının dönmesine katkı sağlayan küçük büyük hemen hemen tüm firmaların sıkıntıya girmesine sebep olmuş; şirketlerin kapanmasına,firmaların faaliyetlerini kısmen veya tamamen geçici bir süre durdurmasına ve sayısı 900 e yaklaşan konkordato ilan eden firmaların ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır.Bu yazımda,faaliyetlerini belirli bir süre kısmen veya tamamen durdurma kararı alan firmaların çalışanlarının mağduriyetlerini azaltma yönünde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında faydalanabilecekleri kısa çalışma ödeneğinden  bahsetmek istiyorum.

KISA ÇALIŞMA

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre kısa çalışma;genel ekonomik,sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın üç ayı geçmemek üzere en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır.Tanım içerisinde geçen zorlayıcı sebepleri açacak olursak;işverenin kendi sevk ve idaresi dışında,önceden  kestirilemeyen,bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan,geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem,sel,yangın,heyelan gibi durumların ortaya çıkmasıdır.

KISA ÇALIŞMA BİLDİRİMİ VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildirim ve İçeriği

            1-Genel ekonomik,sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü birimlerine,varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı bildirimde bulunur

            2-İşveren bildiriminde;

2.1.Genel ekonomik,sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu belirtmek,

2.2.İşyerinin unvanını,adresini,varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını,işyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmek,

2.3.Manyetik ve yazılı ortamda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgiler içeren listeyi Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü birimlerine teslim etmek zorundadır.

Talebin Değerlendirilmesi

            1-İşverenin kısa çalışma talebi,öncelikle Türkiye İş Kurumu birimleri tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir.

            2-Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı,işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde,Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

            3-İkinci fıkrada yer alan sebeplerle Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular İŞKUR birimi tarafından reddedilir.

            4-Kısa çalışma talepleri; iş müfettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine ivedilikle gönderilir.Uygunluk tespiti sonucu ilgili İŞKUR birimine gönderilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

            İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

  1. İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
  2. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte,4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 50.maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI

  1. Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı,işçliler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150 sini geçmemek üzere,sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın % 60 ıdır.
  2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi kısa çalışma süresi (üç ayı geçmemek üzere) kadardır.
  3. Kısa çalışmanın günlük,haftalıkveya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkatye alınarak işverence belirlenir.
  4. Ödenek fiilen çalışılan süre üzerinden ödenir.
  5. Eğer kısa çalışma, zorlayıcı sebeplerden kaynaklandığı için yapılıyorsa kısa çalışma ödeneği bir hafta süreden sonra ödenmeye başlar.

KAYNAKÇA

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
  • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

17.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM