YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comPrim Yapılandırmalarında Vadesi Geçmiş Taksitlerin Ödeme Süresi 2/6/2014‘De Sona Eriyor

Tarih: 14.04.2014Bilindiği gibi13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve diğer borçların yeniden yapılandırılarak, gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Bahse konu Kanun uyarınca getirilen ödeme kolaylığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçları için taksitle ödeme başvurusunda bulunan kişilere borçlarını ikişer aylık dilimler halinde 6,  9, 12 veya 18 taksitte ödeme imkanı sunulmuş ve ilk taksit ödeme yükümlüğü de 2011/Haziran ayında başlatılmış idi.

Ayrıca kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlulara, bir takvimyılı içinde ve en fazla iki taksite kadar ihlal hakkı verilmiş ve her bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini,  son taksit süresini izleyen ayın sonuna kadargeç ödeme zammı ile birlikte ödemelerineimkan sağlanmış idi.

Dolayısıyla, kapsama giren prim ve diğer borçlarını 18 taksitte ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan borçluların son taksit ödeme süresi 30/4/2014 tarihinde sona erdiğinden, bir takvim yılı içinde iki taksitten fazla olmamak kaydıyla  2011, 2012, 2013 ve 2014 yılına ait ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinen geç31/5/2014 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 2/6/2014 Pazartesi gününe kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi icap etmektedir.

Bu bağlamda, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve diğer borçlarını 6111 sayılı Kanun uyarınca 18 taksitte ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan borçluların bir takvim yılı içinde iki taksitten fazla olmamak kaydıyla 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılı içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin tamamını en geç 2/6/2014 tarihine kadar ödememeleri halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek ödeme vadesi geçmiş taksitlerin süresi içinde ödenmemesi halinde geç ödeme zammının her ay ve kesri için tam olarak alındığı dolayısıyla vadesi geçmiş taksitlerin 2/6/2014 tarihinde ödenecek olması halinde Haziran ayı için ayrıca 1,40 oranında geç ödeme zammı daha ödemek durumunda kalacakları, gerekse 2/6/2014 tarihinin aynı zamanda 2014/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan prim borçları için de son ödeme tarihi olduğu göz önüne alındığında bankalarda yaşanabilecek yoğunluklar da dikkate alınarak, işveren ve sigortalıların vadesi geçmiş taksitlerini ödemek için son ödeme tarihini beklememelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, bir takvim yılı içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ya da geç ödenmiş taksit sayısının 3 veya daha fazla olması halinde kalan taksitlerin 6111 sayılı Kanun kapsamında ödenmesi mümkün olmamasına rağmen, daha önce ödenmiş taksitler yönünden anılan Kanun hükümlerinden yararlanılmış olacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM