YAZARLARIMIZ
Eyüp Güvere
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
bilgi@eyupguvere.comKDV Tevkifatı ve Açıklamalar -4-

Kısmi Tevkifat

Bir önceki yazımızda Tam Tevkifat konusunu belirtmiştik. Bu yazımızda Kısmi Tevkifat konusuna değineceğiz. Bu kapsamdaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen kısmı mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmıştır;

 1. KDV mükellefleri,
 2. Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve

bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları.

Kısmi tevkifat uygulaması toplamda 19 alt başlık altında derlenmiş olup bunlardan 13 alt başlığı “Hizmet” grubu, 6 alt başlığı “Teslim” grubu olmak üzere iki ana başlıkta toplanmıştır. Aşağıdaki tabloda buna göre düzenlenmiştir.

12/2018 dönemi itibariyle yeni güncel tablo;

Tebliğ Maddesi

Tevkifata Tabi HİZMETLER

Tevkifat Türü ve Oranı

Tevkifatı Yapacak Olanlar

2.1.3.2.1.

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri

Kısmi 
3/10

Belirlenmiş Alıcılar

2.1.3.2.2.

Etüt, Plan-Proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

Kısmi 
9/10

Belirlenmiş Alıcılar

2.1.3.2.3.

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

Kısmi 
5/10

Belirlenmiş Alıcılar

2.1.3.2.4.

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

Kısmi 
5/10

Belirlenmiş Alıcılar

2.1.3.2.5.

İşgücü temin hizmetleri

Kısmi 
9/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.2.6.

Yapı denetim hizmetleri

Kısmi 
9/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.2.7.

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

Kısmi 
5/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.2.8.

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

Kısmi 
9/10

KDV Mükellefleri

2.1.3.2.9.

Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri

Kısmi 
9/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.2.10.

Temizlik, çevre ve bahçe hizmetleri

Kısmi 
7/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.2.11.

Servis taşımacılığı hizmeti

Kısmi 
5/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.2.12.

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

Kısmi 
5/10

Belirlenmiş Alıcılar

2.1.3.2.13.

5018 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları

Kısmi 
5/10

5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve kuruluşlar

 

Tevkifata Tabi TESLİMLER

 

 

2.1.3.3.1.

Külçe Metal Teslimleri

Kısmi 
5/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.3.2.

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi

Kısmi 
5/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.3.3.

Hurda ve atık teslimi

Kısmi 
5/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.3.4.

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi

Kısmi 
9/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.3.5.

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

Kısmi 
9/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

2.1.3.3.6.

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

Kısmi 
5/10

1-Belirlenmiş Alıcılar,
2-KDV Mükellefleri

17.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM