www.MuhasebeTR.com
TÜRKİYE'NİN MUHASEBE SİTESİ

iletisim@muhasebetr.com


Erkan Pala
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
BilirkişiYMM ve SMMM'lere Müşteri Sınırlaması Mı Geliyor?

 

Tarih: 22.11.2012

Öncelikle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türmob'a gönderilen yazıya bakacak olursak,Gelir İdaresi Başkanlığı(G.İ.B.) SMMM ve YMM'lerin yıl içerisinde aldıkları işlerin çok detaylı bir açıklamasını Türmob' dan istemiştir. İlgili yazıda da belirtildiği gibi G.İ.B. yeteri özen ve dikkati göstermediğine inandığı meslek mensuplarıyla ilgili bir çalışma başlatmış bulunmakta ve bu çalışmanın neticesinde de kanaatimce bir müşteri sınırlamasına gidileceği yönünde olacaktır.
Mesleği düzenleyecek ve belli bir standarda sokacak olan bu çalışmanın nasıl yapılacağı ise tam bir muamma bir iki örnek verecek olursak;

• Tek başına çalışan ile yanında bir meslek mensubunu çalıştıran durumu farklı olmalı
• Müşterilerin büyüklükleri,iş hacimleri neye göre belirlenecek bunlar çok ayrıntılı olmalı. Örnek verecek olursak, bir firma ayda 5-10 müşterisine 30-40 adet fatura kesebilir ve bunların tutarları çok yüksek olabilir.Firmanın büyüklüğü de Kobi standardında olabilir ve 1-2 Banka ile çalışıp işlerini yürütebilir.Böyle bir firmanın denetim süreci ile yüzlerce müşterisi olan ve binlerce fatura kesilen bir firmanın ve bu firmanın da büyüklüğü Kobi standardının altında oluyorsa tabi ki kıyasladığımız bu iki firmanın denetim süreci ve denetim ekibi farklı olacaktır. Bu ayırımlarda verilecek kıstaslar çok önemlidir.

Meslek mensupları bundan sonra ki süreçte birleşme yoluna gidecekler yeni ortaklıklar kuracaklardır. Ya da tasvip etmediğimiz yol olarak belge kiralama işlemleri tekrar hortlayacaktır.
Eğer müşteri sınırlaması uygulaması gibi geniş kapsamlı bir değişiklik yapılacaksa mesleğin kangren sorunlarından biri olan tahsilat sorununa da çözüm bulmaları gerekiyor. Tahsilatlarda Türmob yada Maliye Bakanlığınca yapılmalıdır.

Meslek mensuplarının tuttuğu defterler ve muhasebe kayıtları sıkı bir şekilde denetlenmediği için G.İ.B. tarafından böyle bir yazı yollanmıştır. Eğer ciddi manada meslek mensupları denetlense zaten kapasitesinden fazla iş aldığı ortaya çıkacaktır. Mesleki özen ve dikkat gösterilse az kişi ile yüzlerce firmanın muhasebe kayıtlarının düzgün yapılamayacağı anlaşılır. Bunun yanında meslek mensubunun yanında çalışan kişilerde nitelikli elaman olması sağlanmalıdır.

Aşağıda Türmob'un, Ymm ve Smmm Odası Başkanlıkları'na gönderdiği yazıyı okuyabilirsiniz.

 

Ymm Ve Smmm Odası Başkanlıkları’na

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 21.09.2012 ve 97228 sayılı yazıda; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinden beklenen yararın sağlanması ve meslekte yaşanan haksız rekabet sorununun giderilmesi bakımından bu konuda bir standart belirleme ihtiyacı doğmuştur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile mükellefler arasında düzenlenen hizmet ve tasdik sözleşmelerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine bildirimi ile ilgili düzenleme çerçevesinde Başkanlığımızca edinilen bilgiler ışığında, bazı meslek mensuplarının bir yıl içerisinde şahsi emek ve mesai vererek düzenleyebileceğinden çok daha fazla sayıda iş kabul ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda olan bir meslek mensubunun ise, mesleğini icra ederken gereken mesleki özen ve dikkati gösterdiğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu durumun diğer meslek mensupları açısından haksız rekabet oluşturduğu da tabiidir.

Bu itibarla,

-Yeminli Mali Müşavirin düzenlediği tasdik sözleşmesinin türü,

-Mükellefin/Mükellef Şirketin işletme büyüklüğü,

-Mükellefin ihracat kapasitesi,

-Alt Mükelleflerin sayısı,

-Meslek Mensubunun yanında çalışan sayısı,

-Mükelleflerin farklı il sınırlarında bulunması,

-Mükellefin yer aldığı sektörel yapı vb.

Kriterler dikkate alınarak, Serbest muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için muhasebe hizmeti verme, defter tutma ve beyanname imzalama, Yeminli Mali Müşavirler için de tasdik hizmeti verme konularında, bir meslek mensubunun şahsi mesaisinin günde kaç saat olabileceği ve yıl içerisinde kabul edebileceği iş sayıları hususunda görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 


KAYNAK: Bu yazı www.MuhasebeTR.com adresinden alınmıştır.