EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comİhracatçılara Yeşil Pasaport

Tarih: 03.01.2017 

Yazıma başlamadan önce bütün okurlarımın 2017 yılının başarılı ve hayırlı olmasını dilerim. 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, bir çok önemli değişiklikler ve yenilikler getirmiştir.
Yasanın getirdiği yeniliklerden biri de aşağıda aynen verdiğim 7. İnci maddedeki yeniliktir. 
6728 Sayılı kanun Madde 7:

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Yazımın başlangıcında belirttiğim gibi kanun 09. Ağustos. 2016 da yayımlandı. Daha sonra özellikle ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi bazı açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalardan anladıklarımız kısaca şöyledir. 

A. Artık ihracatçı işadamları da yeşil pasaport alabilecek

Yalnızca ihracatçı olan işadamlarından belirli miktarda yıllık cirosu bulunan büyük işletmelere ve sadece firma patronlarına değil firma yetkililerine de yeşil pasaport alma hakkı doğuyor,
B. Belirli cezaları alanlar yeşil pasaport alamaz.
Firma yetkilisi, Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile şu suçlardan dolayı daha evvel mahkûm olmuş ise (affa uğramış olsa dahi) yeşil pasaport alamaz:
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlar da yeşil pasaport alamayacak?
Bu suç sınırlaması yeşil pasaport hakkının kötüye kullanımını önlemek için getirilmiştir.
Anayasal suçlardan hüküm giyen işadamları da böylece yeşil pasaport hakkından uzaklaştırılacak

15 Temmuzda ülkemize ihanet eden Fethullah Gülen ve örgütünün destekçisi işadamları da böylece yeşil pasaport alamayacak?Yine, PKK ve diğer terör örgütleri ile ilgili mahkumiyeti bulunanlar da işadamı ve ihracatçı firma yetkilisi olsalar bile yeşil pasaport alamayacaklar?

C. Pasaport iki yıl süreli olacaktır. 
Sürenin kısa tutulmasının nedeni sık denetleme yapılmak istenmesi ve son iki yıldaki ihracat tutarının gözlenecek olması? Yani ihracatı sürdürmeyen firma yetkilisinin pasaportu geri alınacak?
Ne miktar ihracat için hangi süreli pasaport verilecek konusuna gelince: 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz diyerek aşağıda belirtilen miktarlarda ihracat yapanlardan 
1) 1-10 milyon dolara bir, 
2) 10-25 milyona iki, 
3) 25-50 milyona 3, 
4) 50-100 milyona 4, 
5) 100 milyon dolar üzerinde 5 yeşil pasaport hakkı o şirkete tahsis edilecek demiştir. Ayrıca,
6) Bir önceki yıla göre artırdığınız 1 milyon dolara nakit olarak doğrudan destek vereceğiz, tekrar artırınca yeniden vereceğiz. Pazartesi günü imzaları bitmiş olur. 
2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için olumlu bir adım olan yeşil pasaport konusunda yasa çıkmış, ancak açıklamaların dışında herhangi bir düzenleme yapılmadığı için YEŞİL PASAPORT uygulaması fiilen başlamamıştır. Bir an önce başlamasını bekliyoruz.

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM