YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comAsgari Ücret Desteği

 Tarih: 23.02.2016
 

6661 sayılı Torba yasa 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup konunun 17inci maddesi ile 5510 sayılı kanuna geçici 68inci madde eklenmiştir.
Bu kanunla uzun zamandır sözü edilen 100 liralık asgari ücret desteği yürürlüğe girmiştir. Ancak, herkesin zannettiği gibi bu destek işçiye değil, işverenedir. İşverenler daha önce işçiye verdikleri zammı yüklenecekler, daha sonra devletin yaptığı bu düzenleme ile geri alacaklar veya diğer bir tabirle mahsup edeceklerdir. Yani yük ve finansman yine de işverenin üzerindedir. 

Anılan madde ile; Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı Ocak ile Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar hazinece karşılanır.
2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz. Denilmiş olup bu destek sadece 2016 yılında uygulanacaktır. 

Daha sonra yayımlanan 2016/4 sayılı SGK genelgesi ile uygulama esasları belirlenmiştir. 

Bu konuda basında bir çok açıklayıcı yazı ve çalışmalar yayınlanmış olup esasları bir kere de ben kısaca açıklamaya çalışacağım. 
1. Kapsama giren işverenler: 5510 sayılı kanunun 4. maddesi a bendi kapsamındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıların işverenleri ve diğer kamu işverenleri,
2. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması: 2015 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır
3. Destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar:

a. Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresinde verilmiş olmalıdır.

b. 2016 yılı öncesinde tescil edilmiş işyerlerinin prim borçlarının ödenmiş olma şartı yoktur ancak taksitlendirilmiş olması şartı vardır. 
c. 2016 yılında tescil edilmiş işyerleri için ise:
d. Genelge eki listedeki , 2016 yılında (1) ve (13) nolu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.
e. 2016 yılı için aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresinde verilmiş olmalıdır. 
f. İşverenin, normal olarak kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalıdır. 
g. 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler destekten yararlanamayacaktır.
h. 2016/4 sayılı genelgenin 2nci ve 3üncü maddelerinde belirlenen usul ve esaslara göre bulunacak asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28.02.2017 tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu tutar, işverenin Kurumda tescilli başka işyerlerinin sigorta primi ile idari para cezasına mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, alacaklı tutar 5510 sayılı Kanunun 89uncu maddesine göre iade edilecektir.
i. İşverenlerin yararlanmış olduğu destek tutarlarının hazineden tahsiline ilişkin usul ve esaslar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yerine getirilecektir. 
Yukarıda kısaca açıkladığımız kanun maddesi ve 2016/4 sayılı SGK genelgesinde çok detaylı örnekler bulunmaktadır. Tatbikatçıların bu örneklerden yararlanabilecekleri için daha fazla açıklama yapmıyorum.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM