EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Dr.Bülent Öz
İK & İş Güvenliği Uzmanı
bulentoz@moreenstitu.comYeni İSG Kanununda İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma Sözleşmeleri

Tarih: 27.07.2012

İnsan ve insan sağlığı bireylerin, toplumların ve hükümet nezdinde yönetenlerin öncelikli gündemlerinin başında gelir. Bu anlamda insanların fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam iyelik hallerinin sağlanması ve yüksek düzeyde sürdürülmesi ‘İş Sağlığı ve Güvenliği ‘ anlayışı ile önemli oranda paralellik göstermektedir.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat var olan boşluk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı" 22.06.2012 tarihinde kabul edilerek bu boşluğu önemli ölçüde giderilmiştir. Yeni İş güvenliği yasası hala hazırda yürürlükte olan iş güvenliği mevzuatında önemli değişiklikler getirmiştir.3.

Bu değişikliklerden kanaatimce en önemli olanı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma şartları ve idari para cezalarıdır.

26.maddenin b fıkarası; İş Güvenliği Uzmanı ya da İşyeri Hekimini görevlendirmeyen işyerlerine, bu görevlendirmediği her uzman başına 5 bin TL. ceza öder aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası öngörmüştür.

Son dönemde ik&personel ve muhasebe departmanlarında 6331 sayılı kanun ile birlikte iş güvenliği ve işyeri hekimi arayışlarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. İşte tam bu noktada iş güvenliği ve işyeri hekimi ile 27768 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereğince sözleşme devreye girmektedir. İşletmeler bu iki hizmeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ortak sağlık ve güvenlik şirketlerinde ya da kendi bünyelerinde sigortalı olmak üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi şeklinde yapabilinir. Her iki durumda da çalışma süreleri 27.10.2010 tarihinde yayınlanan 27768 sayılı İş güvenliği uzmanların görev yetki ve sorumluluk ve eğitim hakkında yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince;

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri;

1. İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

2. Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

3. Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

4. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

5. İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

27.10.2010 tarihinde yayınlanan 27768 sayılı İşyeri hekimleri görev yetki ve sorumluluk ve eğitim hakkında yönetmeliğin 18. Maddesi gereğince;

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri;

MADDE 18:
1.
İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika.

2. Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

3. Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

4. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.

5. İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

ÖRNEK:
110 personeli bulunan Tehlikeli firmada iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışma süreleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

İşyeri Hekimi;

Standart:15 saat/ayda

İşçi başı:25 dakika/yılda

25*110/12*60*:4 saat/ayda

Hizmet saat:15 + 4:19 saat /ayda hizmet sözleşmesi yapılmalıdır.

İSG Uzmanı;

Standart:24 saat/ayda

İşçi başı:5 dakika/ayda

5*110/60*:9 saat/ayda

Hizmet saat:24 + 9:33 saat /ayda hizmet sözleşmesi yapılmalıdır.

İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi anlaşmalarında yöntemliğin ekinde bulunan sözleşmeler 3 nüsha halinde yapılır. Bunlardan biri bakanlığa, biri isg uzmanı veya işyeri hekimine(osgb) diğeri de işverende kalır.

Tüm bu değişiklikler ile birlikte daha önce reaktif olan iş güvenliğinde yaklaşımdan proaktif bir yaklaşıma geçilmesi iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme noktasında doğru bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM