EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Aytaç Aygün
E.Vergi Müfettişi
aytac.a@yontemymm.com.trKDV’den İstisna İşlemlere Ait, 2016 ve Önceki Yıllara İlişkin Yüklenilen Verginin İadesi İçin Önemli Hatırlatma!

Bilindiği gibi, 7104 Sayılı Kanunla KDV mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştı.

Bu değişiklikler,

  • KDV istisnaların kapsamının genişletilmesi, (adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi, Türkiye’de yerleşmiş olmayanlara sağlık hizmetleri gibi)
  • Kat karşılığı inşaat işlerinin Kanunda düzenlenmesi,
  • KDV indirimi imkânında sürenin uzatılması,
  • Hasılat esaslar vergilendirme sisteminin getirilmesi,
  • Zayi olan ATİK’lerin KDV indiriminin mümkün hale getirilmesi,
  • Şüpheli ve değersiz alacaklara ilişkin KDV’ nin indirimi,

Gibi düzenlemelerdi.

Anılan Kanunda, büyük bölümü mükellef lehine olan anılan düzenlemeler yanında, mükellef aleyhine başka bir düzenleme daha yapılmıştı.

O da KDV iadesi talebi için süre sınırı getirilmesiydi.

Değişiklik öncesi yüklenilen KDV’ nin iadesine ilişkin KDV Kanununun 32’nci maddesinin ilgili bölümü aşağıdaki gibiydi:

Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir.

Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

Maddede bahsi geçen ilgili istisnalar ise özet halinde aşağıdaki gibi:

Madde 11:

  • İhracat teslimleri, bu teslimlere ilişkin hizmetler, hizmet ihracatı, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler, yolcu beraberi eşya kapsamında teslimler,

Madde 13:

  • Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarının teslimi, bunların bakım ve onarımı şeklinde hizmetler, liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler, yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflere makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım/gayrimaddi hak teslim ve kiralamaları; altın, gümüş, petrol arama faaliyetinde bulunanlara teslim ve hizmetler

Madde 14:

  • Transit taşımacılık,

Madde 15:

         -Diplomatik istisnalar,

Madde 17/4-s:

  • Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi.

7104 Sayılı Kanunla “Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” Hükmünde yer alan katma değer vergisi ibaresinden sonra gelmek üzere işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi getirilerek iade talebi için süre sınırı getirilmiş oldu.

Değişiklik öncesi böyle bir ibare olmadığı için, 5 yıllık zamanaşımı süresi aşılmamak şartıyla bu işlemlere ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin iadesi her zaman talep edilebiliyordu.

İş yoğunluğu, sonraki dönemlerde devreden KDV’ nin eriyip, ödenecek KDV olacağının öngörülmesi gibi gerekçelerle mükellefler KDV iadesini talebini sonraki yıllara bırakabiliyordu.

Ancak başta ihracat istisnası olmak üzere, yukarıda yer alan istisnalar için işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar talep şartı geldi.

Düzenlemeyle ilgili en kritik noktalardan biri de 32’nci maddedeki hüküm doğrultusunda bu değişikliğin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olması.

Maddenin yürürlük tarihi, konuya ilişkin iki farklı yorumun yapılmasına yol açtı.

Bunlardan ilki, işlemin gerçekleştiği ikinci takvim yılının 2019 yılı başında dolacak olması nedeniyle 2016 ve önceki yıllara ait KDV’nin iadesinin mümkün olmayacağı şeklinde. Bu yoruma göre, maddenin yürürlüğe girmesiyle 2016 yılında gerçekleşen bir ihracata ait KDV’nin 2018 sonuna kadar talep edilmiş olması gerekli.

Konuyla ilgili ikinci yorum, düzenlemenin 2019 yılı ve sonrasında yapılacak teslim ve hizmetleri kapsaması gerektiği, dolayısıyla da maddenin 2018 ve önceki yılları ise kapsamaması gerektiği yönünde.

Maliye Bakanlığı ise konuyla ilgili görüşünü belirten henüz bir tebliğ yayımlamadı. Muhtemelen de 7104 Sayılı Kanunla yapılan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek diğer değişikliklerle birlikte yeni yılın başına kadar da yayımlamayacak.

Eğer Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ilk görüşe paralel olursa 2016’dan önceki yıllara ait iade için geç kalınabilir.

Bu yüzden, Bakanlık düzenlemesinin ilk varsayıma göre olacağı düşünülüp, iade talebinde bulunulması planlanan istisna işlemlerle ilgili 2016 ve önceki yıllara ait yüklenilen KDV’nin iadesinin, 31.12.2018 tarihine kadar talep edilmesi daha sağlam bir yol olarak gözüküyor.

17.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM