YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comİlk Taksit Mağdurlarına Bir Şans Daha

 

Tarih: 10.01.2017 

Bilindiği üzere 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla genel itibari ile vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması sağlanmıştır.
Söz konusu hükümlerden yararlanmak için özellikle taksitle ödeme seçeneğini tercih eden mükelleflerden bazı kurallara uyulması da istenmiştir. 

Taksitle ödeme seçeneğini kullanan mükellefler için özellikle bir ve ikinci taksitin ödenmiş olması, olmazsa olmaz bir kural olarak yasaya konmuştur. Nitekim yasanın Ortak Hükümler başlıklı 10. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca; ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.


6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme sürelerinin 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini düşünürsek, bu tarihten sonra taksitle ödeme seçeneğini kullanmış olan mükelleflerin artık yapılandırma ile sağlanan avantajlardan yararlanması mümkün değildir.

Söz konusu Kanuna ilişkin yayımlanan 1 nolu Tebliğde konuyla ilgili olarak aynen şu ifadeler yer almaktadır:

Bu durumda, kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların Kasım/2016 ve Ocak/2017 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
Aslında 30 Kasım 2016 tarihi yalnızca taksitle ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler için değil peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş mükellefler için de son gündü. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş mükelleflerden 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemelerini yapmamış olanların, 2 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar peşin ödenecek tutarları yüzde 1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceğini açıklamıştır.

Ancak taksitle ödeme seçeneğini tercih edip yoğunluk veya başka bir sebeple ilk taksiti ödeyememiş olan mükellefler için benzeri bir imkan sağlanmamıştır.

Görülen o ki; yasa değişikliği de gerekse, ilk taksiti ödeyememiş mükellefler için, en azından ilk iki taksitin birlikte bu ay sonuna kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan faydalanmaya devam edebileceklerine imkan verecek bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç var.

Piyasada genel olarak görülen, bu durumda sağlanacak bu fırsattan yararlanacak bir çok mükellefin olduğu. Yapılacak bu düzenleme mükellef için bir avantaj olduğu kadar idare açısından da tahsilat rakamları anlamında olumlu sonuçlar doğurabilir.

Ben bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu noktada mükelleflerin her ne şekilde olura olsun dilekçe veya mail yolu ile mağduriyetlerini bağlı oldukları Vergi Dairelerine veya Gelir İdaresi Başkanlığına hatta BİMER e bildirmeleri sürecin hızlanması anlamında önemli olabilir.

(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM