YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.comİlk Ara Hesap Dönemi Bildirimi İçin 18 Mayıs 2018 Son Gün

Bildiği üzere, 05.01.2018 tarih ve 30312 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile 02.05.2018 tarihi itibariyle bir takım istisnai durumlar haricinde döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtiçi ve yurtdışından dövizli kredi kullanamayacaklarına ilişkin karar yayımlanmıştı.

17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliği ile de, 15 milyon ABD doları ve üzerinde kredi kullanan firmalara bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir.

Yazımızda 30335 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken süreç aşamalı olarak anlatılacaktır.

YÜKÜMLÜLÜK SÜRECİ VE BİLDİRİM

Firmalar, yurtiçi ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD doları ve üstünde ise veri formu ile istenen bilgileri uygun formatta Merkez Bankasına göndermek zorundadır. 

Firmaların bildirim yapıp yapmama durumunu belirleyecek olan, firmanın yabancı para nakdi kredileri ve dövize endeksli kredi toplamı hesaplanırken şayet var ise son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, yok ise kamu idaresine sunulmak üzere hazırlanan bilançosudur.

                                               

 

(*) 31 Mart dönemine ilişkin bildirim takip eden birinci ayın sonuna kadar yapılır. Bu süre bu yıl için 18.05.2018’e uzatılmıştır.

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ

                                                      

 

                                                       

 

                                            

 

(**) “Özel Hususlar- Tekbir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” başlıklı BDS 805

SİSTEMİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ

                              

 

KAYNAKÇA

  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/46)
  • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

14.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM